Zrinka Udiljak Bugarinovski

Zrinka Udiljak Bugarinovski

Zrinka Udiljak Bugarinovski, univ.spec.oec., prof., viši knjiž. (Split, 1971. -), voditeljica Knjižnično-dokumentacijskog centra i Europskog dokumentacijskog centra

Zrinka Udiljak Bugarinovski rođena je 1971. godine u Splitu. Osnovnu školu završila je u Studencima kod Imotskog, a zvanje ekonomista stekla je završetkom Ekonomsko-upravnog-birotehničkog srednjoškolskog obrazovnog centra (E.U.B.S.O.C.) u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirala je Informatologiju, smjer Bibliotekarstvo i Poljski jezik i književnost, diplomirala je 1997. godine na temu „Korisnici i korištenje knjižničnih usluga u Središnjoj medicinskoj knjižnici u Zagrebu“ studije, te stekla titule profesora Informatologije, diplomiranog knjižničara i profesora Poljskog jezika i književnosti. Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb završila je 2011. godine specijalistički poslijediplomski studij „Marketing neprofitnih organizacija“ obranivši rad pod naslovom „Benchmarking u funkciji unaprjeđenja marketinga u visokoškolskim knjižnicama” i stekla titulu univ. spec. oec. Temeljem Rješenja Ministarstva kulture i medija RH 2022. godine izabrana je u zvanje višeg knjižničara.

Kroz stručna usavršavanja stekla je Certifikate of achievement  - Internal Quality auditor (ISO 9001), Certifikat „Unaprjeđenje osobnih komunikacijskih vještina“, Certifikat „Knjižnična statistika“, Certifikat „Organizacija kulturnih aktivnosti“, Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu itd.

Radno iskustvo počela je stjecati već za vrijeme studija kroz projekt Sustav znanstvenih informacija (SZI), u okviru kojega je radila na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (1994.-1998.), te na Fakultetu prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. Od 1996. do 1997. godine radila je kao administrativno-računovodstveni djelatnik u Alka Ing. Od 1998. godine do danas radi na mjestu voditeljice Knjižnično-dokumentacijskog centra Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2016. godine vodi i Europski dokumentacijski centar, osnovan temeljem sporazuma Ekonomskog fakulteta – Zagreb i Europske unije, koju zastupa Europska komisija. Europska komisija imenovala ju je za predstavnicu Republike Hrvatske u EDC Pan-europskoj radnoj grupi u 2019./2020. godini (EDC Pan-European Working Group). 

Područja profesionalnog interesa su joj usmjerena na razne aspekte rada knjižnica, s posebnim naglaskom na visokoškolske knjižnice, politike Europske unije, zrakoplovstvo i marketing.

Sudjelovala je u provedbi nekoliko projekata, od kojih posebno treba istaknuti projekt poslovnih knjižnica „Work with US“, kojim se hrvatskoj knjižničarskoj zajednici predstavio novi model „poslovnog“ knjižničarstva, a proveden je u organizaciji Veleposlanstva SAD-a i u partnerstvu s Hrvatskim knjižničarskim društvom. Knjižničarska znanja primijenila je i kao suradnica na Tempus projektu „InterEULawEast“, Tempus projektu „Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – EduQuality“, projektu Implementacije knjižničnog softvera Aleph u knjižnice sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenih instituta, projektu Sustav znanstvenih informacija, kao koordinatorica EFZG-a na projektu Prilagodbe literature za slijepe i slabovidne studente i projektu Digitalna knjižnica EFZG. Predsjednica je Organizacijskog odbora i jedna od inicijatorica projekta „Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb (LEF)", vodi projekt "EU države u objektivu obrazovanja" koji se provodi u suradnji s veleposlanstvima država članica EU-a itd.

(Su)organizatorica je raznih događanja, izložbi, predavanja itd., kao npr. u suradanji s Predstavništvom EK u Hrvatskoj organizirana serija Dijaloga s građanima u kojima su gostovali podpredsjednici EK M. Šefčovič, C. Malmström, V. Dombrovskis, premijer A. Plenković, M. Barnier, ministar Z. Marić, M. Hauptmann... U okviru Konferencije o budućnosti Europe organizirana rasprava sa studentima na temu klimatskih promjena i okoliša. Organizirane su mnoge izložbe, kao npr. Izložba iz Marakeša (u suradnji s HKD), Slovačka Republika (u suradnji s Veleposlanstvom Slovačke Republike), Kralejvina Švedska (u suradnji s Veleposlanstvom Švedske), Republika Poljska (u suradnji s Veleposlanstvom Republike Poljske), izložba Večernjeg lista (u suradnji s VL), izložba radova mladog umjetnika M. Stipića "The Thinker", izložbe "Život i djelo Branka Horvata", "Život i djelo Vladimira Veselice" itd.

U razdoblju od 2007.-2014. godine dobrovoljno je radila na osmišljavanju i implementaciji sustava rada sa studentima s invaliditetom Ekonomskog fakulteta – Zagreb, a 2008. godine uredila je prvu publikaciju vezanu uz obrazovanje studenata s invaliditetom na Fakultetu (napisana u koautorstvu sa studentima s invaliditetom Fakulteta, Uredom za SSI UNIZG i udrugom Zamisli). Na ostvarivanju ove podrške i uspostavi sustava, koji je u javnosti prepoznat kao primjer dobre prakse, uspješno je do 2014. godine surađivala s koordinatoricom za studente s invaliditetom prof. dr. sc. Mirjanom Čižmešijom.

Od 1998. godine članica je Hrvatskoga knjižničarskog društva i Zagrebačkoga knjižničarskog društva. U mandatu od 2016.–2018. bila je predsjednica Stručnog odbora Hrvatskog knjižničarskog društva, a također je bila predsjednica Komisije za upravljanje HKD-a (2016.-2018.), te dopredsjednica iste komisije (2014.-2016.), članica Hrvatskoga knjižničnog vijeća pri Ministarstvu kulture (2016.-2018.), članica Nadzornog odbora Zagrebačkoga knjižničarskog društva (2016.-2018.) te dopredsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva (2012.-2016.).

Zagrebačko knjižničarsko društvo dodijelilo joj je 2018. godine posebno priznanje “Zlatnu povelju” za postignute rezultate, afirmaciju profesije, osobito zalaganje u promicanju etičkih načela i doprinos u radu.

Dugogodišnja je članica Letačkog kluba „Paranoja“. Od 1997. do 2001. godine aktivno se bavila padobranskim jedrenjem (paragliding). Bila je dugogodišnja suradnica u Hrvatskoj zrakoplovnoj reviji aeroSVIJET+, a 2017. godine bila je privremeni poslovođa obrta Aerosvijet, gdje se, između ostalog, bavila izdavanjem revije aeroSVIJET+ i održavanjem Aerosvijeta: hrvatskog zrakoplovnog portala: glasila hrvatskih međunarodnih zračnih luka. Osim toga, bila je članica Školskog odbora u OŠ "V. Holjevca" (2010.-2012.) i članica Upravnog vijeća dječjeg vrtića Siget (2006.-2010.). Od 2021. godine članica je Upravnog odbora Zaklade S. Petar.

Sudjelovala je s izlaganjima i/ili kao članica programskih i organizacijskih odbora na velikom broju domaćih i međunarodnih knjižničarskih skupova, na nekoliko skupova vezanih uz studiranje osoba s invaliditetom te na nekoliko skupova vezanih uz pitanja i politike Europske unije.  

Od travnja 2015. godine suradnica je na digitalnom izdanju EFZG Novosti (Newsletter), recenzirala je radove iz područja knjižničarstva, bila urednica nekoliko knjiga i objavila veći broj znanstvenih i stručnih radova, pri čemu se ističu sljedeće knjige i radovi.

DJELA:

Udiljak Bugarinovski i Z. Sirk, Ž. (2020.), Knjižnično-dokumentacijski centar, u: Gelo, T. (ur.), 100 godina Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1920-2020, Zagreb: Ekonomski fakultet, 582-599.

Udiljak Bugarinovski, Z. (2020.), Povijest Zagrebačkog knjižničarskog društva, u: Grgić Hebrang, I. (ur.), Zagrebačko knjižničarsko društvo: spomenica, Zagreb: Zagrebačko knjižničarsko društvo, 9-15.

Udiljak Bugarinovski, Z. i Šimunović, M. (2019.), Informacijska mreža Europske unije – EUROPEDirect, u: Mašina Delija, D. i Kalanj, K. (ur.), Knjižnice: kamo i kako dalje? zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo. 

Udiljak Bugarinovski, Z. (2018.), Javni interes i pozicija profesionalnog knjižničarskog društva, u: Šimunović, M. i Vukasović-Rogač, S. (ur.), Uloga stručnog knjižničarskog društva danas: Zbornik radova, Zagreb: Zagrebačko knjižničarsko društvo.

Udiljak Bugarinovski, Z. (2017.), Poslovna knjižnica, u: Mašina, D. i Kalanj, K. (ur.), Knjižnice: kamo i kako dalje?: zbornik radova, Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo. 

Udiljak Bugarinovski, Z., ur. et al  (2017.), Research output: 2016. Zagreb: Faculty of Economics & Business.

Udiljak Bugarinovski, Z., ur. et al (2016.), Research output: 2010-2015. Zagreb: Faculty of Economics & Business.

Udiljak Bugarinovski, Z. (2016.), Library Spaces: "The New Outfit" of the Library of the Faculty of Economcis & Business - Zagreb for the 95th Birthday, preuzeto u ožujku 2016. s http://interlibnet.org/2016/03/16/library-spaces-the-new-outfit-of-the-library-of-the-faculty-of-economics-business-zagreb-for-the-95th-birthday/ 

Martek, A., Tomljanović, S. i Udiljak Bugarinovski, Z. (2014.), Bibliometrija između politike, znanosti i knjižničarstva – za vjerodostojnu i učinkovitu nacionalnu bazu znanstvenih radova, u: Hebrang, I. i Špac, V. (ur.), Knjižnice: kamo i kako dalje?: zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo. 

Čižmešija, M. i Udiljak Bugarinovski, Z., ur. (2014.), Studenti s invaliditetom na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Udiljak Bugarinovski, Z., Mesarov, Lj. i Brozović, S. (2013.), Ekonomska i obrazovna kriza – izazovi za knjižnice, u: Čavrak, V. i Gelo, T. (ur.), Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj – jučer, danas, sutra: zbornik radova znanstvene konferencije. Zagreb: Ekonomski fakultet, 423-436

Udiljak Bugarinovski, Z. (2013.), Visokoškolske knjižnice u Hrvatskoj – kamo vodi taj put?, HKD Novosti, 61,  preuzeto u prosincu 2013. s  http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/797 

Udiljak Bugarinovski, Z. (2013.), Knjižnice u krizi, Novi uvez: glasilo Zagrebačkoga knjižničarskog društva, 11(17), preuzeto 22. studenog 2013. s http://zkd.hr/wp-content/uploads/2013/09/Novi-uvez-Broj-17-final-OK.pdf 

Barić, A., Đuričić, R., Jakir, A., Petković, M., Španić, D., Udiljak Bugarinovski, Z. i Zubak, M. (2012.), Pristup informacijama i uslugama, u: Kiš-Glavaš, L. (ur.), Studenti s invaliditetom.  Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Baštijan, R., Đuričić, R., Miholić, D. i Udiljak Bugarinovski, Z. (2012.), Slobodno vrijeme, u: Kiš-Glavaš, L. (ur.), Studenti s invaliditetom.  Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Udiljak Bugarinovski, Z. (2012.), Administrativne službe fakulteta i akademija, u: Haničar, E. (ur.), Studenti s invaliditetom: Prostorna pristupačnost. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Udiljak Bugarinovski, Z. (2012.), Prostorne prepreke - prilagodbe i rješenja: Knjižnica, u. Haničar, E. (ur.), Studenti s invaliditetom: protorna pristupačnost. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Alfirević, N., Udiljak Bugarinovski, Z. i Novosel, V. (2008.), IT-Based Innovation in the Nonprofit Environment: Experiences From a Croatian Library Case, u: Galetić, L. i Čavlek, N. (ur.), 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Toursim – Governance and Enterpreneurship: Proceedings, Zagreb: Ekonomski fakultet, 45-47.

Matić, B. i Udiljak Bugarinovski, Z., ur. (2008.), Godišnjak 2007/2008, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Udiljak Bugarinovski, Z., ur. (2008.), Obrazovanje studenata s invaliditetom na Ekonomskom fakultetu Zagreb, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Matić, B. i Udiljak Bugarinovski, Z., ur. (2008.), Ekonomski fakultet Zagreb : 1920.-2008, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Matić, B. i Udiljak Bugarinovski, Z., ur. (2008.), Faculty of Economics & Business Zagreb : 1920-2008, Zagreb: Faculty of Economics and Business.

Matić, B. i Udiljak Bugarinovski, Z., ur. (2007.), Godišnjak 2006/2007, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Udiljak Bugarinovski, Z. (2007.), Knjižnice su za korisnike, Manager, 12(65), 40-42.

Udiljak Bugarinovski, Z. i Pavelić, D. (2002.), Informatizacija Knjižnice i dokumentacije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i edukacija korisnika, Edupoint, preuzeto 17. rujna 2008. s http://www.carnet.hr/casopis/broj-04/clanak-01/zivotopis.html 

Udiljak Z. (1999.), Knjižnica i dokumentacija EF-a, Manager, 4(18), 12.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zrinka Udiljak Bugarinovski, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/u/zrinka-udiljak-bugarinovski