Tin Horvatinović

Tin Horvatinović

Dr. sc. Tin Horvatinović (Zagreb, 19. I. 1991. -), asistent

Tin Horvatinović rođen je 19.01.1991. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završava u Čazmi, nakon čega 2009. godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje 2013. godine završava preddiplomski studij, a 2014. završava diplomski studij smjera Analiza i poslovno planiranje. Nakon završenog diplomskog studija, na istom fakultetu upisuje poslijediplomski specijalistički studij smjera Financijska analiza kojeg završava 2018. godine, obranivši rad pod nazivom "Mogućnosti razvoja grupnog financiranja u Republici Hrvatskoj". Doktorirao je 2021. godine obranivši rad pod nazivom "Utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj".

U studenom 2015. godine zapošljava se u Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske na mjestu pripravnika. Godinu dana kasnije, u studenom 2016. godine zapošljava se na Katedri za ekonomiku poduzeća Ekonomskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, u zvanju asistenta. Iste godine upisuje poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij smjer Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu te počinje izvoditi seminarsku nastavu iz kolegija Poduzetništvo.

Dodatno se usavršavao u području ekonomike poduzetništva, financija i kvantitativnih metoda pohađajući ljetne škole (LSE Summer School i The Cambridge Summer Institute) i radionice (Applied Econometrics Course i Empirical Tools in Macroeconomics, Zagreb). Kao područja od interesa izdvajaju se poduzetničke financije, poduzetničke namjere te logike poduzetničkog djelovanja.

DJELA:

Horvatinović, T. i Orsag, S. (2018.), Crowdfunding in a Context of Financing Firms Through Their Life Cycle, Zagreb International Review of Economics & Business, 21(1), str. 105-118.

Mustać, N. i Horvatinović, T. (2018.), Problemi metodološkog pristupa u analizi utjecaja religijskih aspekata društva na ekonomski razvoj, Filozofska istraživanja, 38(2), str. 539-554.

Mikić, M., Horvatinović, T. i Turčić, I. (2018.), The role of regional economic environment in the development of entrepreneurship in Croatia, u: Mašek Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), Proceedings of the 7th International Scientific Symposium „The economy of eastern Croatia-Vision and growth“, 24.-26. svibnja, Osijek, Hrvatska, Osijek: Studio HS Internet, str. 862-869.

Mikić, M., Sopta, M. i Horvatinović, T. (2018.), The role of entrepreneurial education in the development of entrepreneurship, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 7(2), str. 385-395.

Sopta, M., Mikić, M. i Horvatinović, T. (2019.), Dividend Policies and Business Groups: the Case of Croatia, Zagreb International Review of Economics & Business, 22(1), str. 25-36.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 17. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/359646

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Tin Horvatinović, preuzeto 17. srpnja 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/ekonomika-poduzeca/clanovi-31534/tin-horvatinovic-univ-spec-oec/31633

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tin Horvatinović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/h/tin-horvatinovi%C4%87