Nena Franjković

Nena Franjković

Nena Franjković, mag. oec. (Zagreb, 10. III. 1984. - ), samostalni referent za obračun plaće

Nena Franjković rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2013. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski naziv magistra ekonomije.

U srpnju 2012. zaposlila se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na mjestu stručnog referenta  u Referadi za preddiplomske i diplomske studije, gdje ostaje do travnja 2015. Nakon toga zapošljava se u Službi za financije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta na mjestu samostalnog referenta za obračun plaće.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Nena Franjković, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/f/nena-franjkovi%C4%87