Margareta Fabijančić

Margareta Fabijančić

Margareta Fabijančić, mag. oec. (Zagreb, 15. X. 1996. -), asistentica

Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu. 2011. upisuje XV. gimnaziju u Zagrebu. Maturirala je 2015. te iste godine upisuje Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Akademski naziv magistra ekonomije stekla je u srpnju 2020.

Dobitnica je Stipendije grada Zagreba za izvrsnost.

Trenutno je zaposlena kao asistentica na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Radi kao suradnica na međunarodnom istraživačkom projektu SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) pod vodstvom doc. dr. sc. Šime Smolića. Također radi kao suradnica Centra za longitudinalne populacijske studije (CLPS).

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Margareta Fabijančić, preuzeto 1. rujna 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/margareta-fabijancic-mag-oec/43887 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Margareta Fabijančić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/f/margareta-fabijan%C4%8Di%C4%87