Danijela Ferjanić Hodak

Danijela Ferjanić Hodak

Doc. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak (Zagreb, 1984. -), docentica

Danijela Ferjanić Hodak (rođena Ferjanić) rođena je 1984. godine u Zagrebu gdje je od 1990. do 1998. godine pohađala osnovnu školu. Srednju hotelijersko-turističku školu završila je 2002. godine. Iste godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem 2007. godine završava smjer Turizam. Tijekom studija bila je demonstratorica na Katedri za turizam, gdje je od 2007. godine i zaposlena u statusu znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistenta u okviru znanstveno – istraživačkog projekta MZOS “Koncepcija razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma Republike Hrvatske”, čija je voditeljica bila prof.dr.sc. Nevenka Čavlek. Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment turizma završila je 2010. godine. Tema specijalističkog poslijediplomskog rada bila je „Uloga wellnessa u transformaciji ponude zdravstvenog turizma“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Nevenke Čavlek. Doktorski studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2014. godine. Dana 10. prosinca 2014. godine obranila je doktorski rad pod nazivom “Utjecaj mobilnosti radne snage na uspješnost poslovanja poduzeća u hotelijerstvu“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Mate Bartolucija te stekla stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grana trgovina i turizam.

U nastavi sudjeluje na sljedećim kolegijima: Turizam, Osnove turizma i Specifični oblici turizma. Godine 2007. završila je Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika iz područja: didaktika, psihologija, retorika, hrvatski jezik i informatika u organizaciji Filozofskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, pristupnica je upisana pod brojem 299212. Pristupnica sudjeluje u organizaciji i izvedbi projekta ITHAS (International Tourism and Hospitality Academy at Sea).

Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno talijanskim i njemačkim jezikom.

DJELA:

Vlahov, A., i Ferjanić Hodak, D. (2020.), Importance of gastronomy heritage for tourismdevelopment – the case of mediterranean diet in Croatia, u: Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), 9th International scientific symposium region, Entrepreneurship, development, Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 508-519.

Krajinović, V., Ferjanić Hodak, D. i Vlahov, A. (2019.), Obstacles of Community-Based Tourism Development in Vukovar-Srijem County, u: Zadel, Z., Smoličić i Jurdana, D. (ur.), ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2019: Creating Innovative Tourism Experiences: The Way to Extend the Tourist Season, Opatija: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 389-403.

Krajinović, V. i Ferjanić Hodak, D. (2019.), Influence of Sport Tourism on Sustainable Tourism Development in Eastern Croatia, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of 10th FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, 784-799.

Kesar, O., Matečić, I. i Ferjanić Hodak Danijela (2018.), The Role of Intangible Cultural Heritage in Differentiation of Cultural Tourism Products – The Case of Zagreb, u: Milohnić, I. i Smolčić Jurdana, D. (ur.), 24th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2018: Trends and Challenges, Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka, 188-201.

Bartoluci, M. i Ferjanić Hodak, D. (2017.), Current features of tourism employees in Croatia, u: Marković, S. i Smolčić Jurdana, D. (ur.), Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges, Opatija: University of Rijeka Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, 15-25.

Čavlek, N., Budimski, V. i Ferjanić Hodak, D. (2014.), Entrepreneurial Activities as a Factor of Ecotourism Development: The Case of the Plitvice Lakes National Park, Croatia, u: Batten, J. (ur.), 14th EBES Conference - Barcelona Program and Abstract Book, Istanbul: EBES Publications, 1838-1845.

Budimski, V., Čavlek, N. i Ferjanić Hodak, D (2014.), Challenges in Choosing the Key Indicators for Measuring Sustainable Tourism Development, u: Galetić, L., Spremić, M. i Šimurina, J. (ur.), 7th International Conference: An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Resposible Economy, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 1299-1306.

Ferjanić Hodak, D., Budimski, V. i Čavlek, N. (2014.), Revitalization of Heritage for Revitalization of Tourism, u: Heritage, Tourism and Hospitality International Conference (HTHIC) 2014. Istanbul: Bogazici University, 167-176.

Vlahov, A. i Ferjanić Hodak, D. (2013.), Can small and family hotels outperform the total hotel industry in Croatia?, u: Čavlek, N. i Krce Miočić, B. (ur.), International conference „Myths of Tourism, Zadar: University of Zadar, Department of Tourism and Communication Studies; University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 77-90.

Kesar, O. i Ferjanić, D. (2008.), Development of Cultural Tourism in Continental Croatia Through Reinforcing Indigenous Cultural Identity, u: Galetić, L. i Čavlek, N. (ur.), An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship, Cavtat: Ekonomski fakultet - Zagreb, 1777-1790.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 20. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/299212  

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Danijela Ferjanić Hodak, preuzeto 20. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/turizam/clanovi-31768/doc-dr-sc-danijela-ferjanic-hodak/31778  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Danijela Ferjanić Hodak, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/f/danijela-ferjani%C4%87-hodak