Marija Davidović

Marija Davidović

Marija Davidović, mag. oec. (Đakovo, 20. IX. 1992. -), asistentica

Marija Davidović, magistra ekonomije, rođena je u Đakovu gdje je završila srednju ekonomsku školu Braća Radić. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer financijski menadžment u rujnu 2016. godine. Nakon što je diplomirala, odlazi u Zagreb te se zapošljava u privatnom računovodstvenom sektoru gdje se koncentrira na poslovanje s pravnim osobama te usavršava u financijskom izvještavanju, vođenju poslovnih knjiga te održavanju baze podataka za planiranje i analizu poslovanja. Od svibnja 2019. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao doktorand u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na Katedri za financije, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju“. Od studenog 2019. pohađa poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Javne financije“ i „Porezni sustav Hrvatske“. Redovito pohađa različite radionice iz znanstveno – istraživačkog rada, posebice ekonometrijske metode (primjerice; Applied Econometric Course - 11th generation: Panel Data Analysis and Spatial Econometric Modeling in Zagreb). U koautorstvu je objavila nekoliko radova, a područje istraživačkog rada su javne financije i oporezivanje. Član je Znanstvenog društva ekonomista gdje je od veljače 2020. godine imenovana tajnicom Društva.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Marija Davidović, preuzeto 22. srpanj 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/marija-davidovic-mag-oec/41649 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marija Davidović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/marija-davidovi%C4%87