Denis Dolinar

Denis Dolinar

Doc. dr. sc. Denis Dolinar (Karlovac, 10. I. 1983. -), docent

Docent dr. sc. Denis Dolinar rođen je 1983. godine u Karlovcu. Oženjen je i otac jednog djeteta. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja (Ekonomsko-turistička škola Karlovac) 2001. godine upisao je dodiplomski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija dobio je nekoliko Dekanovih nagrada te je bio stipendist grada Karlovca. Diplomirao je 2006. godine na smjeru Financije, a za diplomski rad je dobio nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Na istom fakultetu je upisao 2009. poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij, smjer Financijska analiza, a 2010. i poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, smjer Poslovna ekonomija. 2012. godine stekao je akademski naziv sveučilišnog specijaliste financijske analize obranom specijalističkog rada pod naslovom „Vrednovanje građevinskog poduzeća narušene snage zarađivanja“. 2015. godine stekao je akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorskog rada pod naslovom „Identifikacija faktora sistematskoga rizika i mogućnost primjene faktorskih modela na hrvatskom dioničkom tržištu“. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a odlukom Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine izabran je znanstveno-nastavno zvanje docenta.

U razdoblju od prosinca 2006. do kolovoza 2008. godine Denis Dolinar je bio zaposlen u Raiffeisen Consultingu gdje je radio u Direkciji za ekonomska istraživanja kao financijski analitičar za hrvatsko dioničko tržište. Od rujna 2008. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, na Katedri za ekonomiku poduzeća, gdje radi i danas u suradničkom zvanju docenta. Na Katedri za ekonomiku poduzeća primarno sudjeluje u izvođenju predavanja i seminarskih vježbi iz kolegija Poslovne financije i Budžetiranje kapitala u okviru integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kolegija Investment Analysis u okviru preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku (Bachelor Degree in Business) te kolegija Analiza ulaganja u energiju i okoliš u okviru specijalističkog diplomskog stručnog studija. Osim navedenog, u nekoliko navrata, na poziv, održao i izlaganje na poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijska analiza u sklopu kolegija Portfolio menadžment. Od stjecanja titule sveučilišnog specijaliste preuzima mentorstva pri izradi seminarskih radova i sudjeluje u povjerenstvima za ocjenu diplomskih radova. Od stjecanja titule doktora znanosti preuzima i mentorstva pri izradi završnih i diplomskih radova.

Područje znanstvenog djelovanja primarno se odnosi na poslovne financije i investicijsku analizu, te iz tih područja izrađuje i objavljuje, samostalno ili u koautorstvu, znanstvene radove. Sudjelovao je i izlagao radove na nekoliko međunarodnih konferencija. Također, sudjelovao je na brojnim radionicama i seminarima, prvenstveno iz područja financijske analize i ekonometrije, te dvije ljetne škole (2009. EFFAS Summer School u Madridu i 2013. University of Ljubljana, Faculty of Economics, Doctoral Summer School u Ljubljani). Član je Hrvatske udruge financijskih analitičara. Aktivno se služi engleskim jezikom.

DJELA:

Orsag, S. i Dolinar, D. (2009.), Restrukturiranje poduzeća preko mehanizma tržišta kapitala, Računovodstvo i financije, (11), 172-183.

Dolinar, D. (2013.), Test of the Fama-French three-factor model in Croatia, UTMS Journal of Economics, 4(2), 101-112.

Dolinar, D., Orsag, S. i Sudar, A. (2014.), Macroeconomic Factors and Stock Returns – Evidence from Croatian Stock Market, u: WDSI 2014 proceedings: Western Decision Sciences Institute forty third annual meeting, Napa, California: Western Decision Sciences Institute.

Zoričić, D., Dolinar, D. i Kožul, A. (2014..),. The market index benchmark and adequate compensation for systematic risk in an illiquid and undeveloped financial market, u: Miloš Sprčić, D. (ur.), Risk management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System, New York: Nova Science Publishers, Inc., 257-277.

Dolinar, D., Orsag, S. i Šuman, P. (2015.), Test of the Chen-Roll-Ross Macroeconomic Factor Model: Evidence from Croatian Stock Market, UTMS Journal of Economics, 6(2), 185-196.

Megla, I., Kurnoga, N. i Dolinar, D. (2017.), Primjena Value-at-Risk metode u analizi sastavnica indeksa CROBEX10, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15(2), 15-27.

Dolinar, D., Zoričić, D. i Kožul, A. (2017.), Towards the Estimation of an Efficient Benchmark Portfolio: The Case of Croatian Emerging Market, Zagreb International Review of Economics and Business, 20(Special Conference Issue), 13-24.

Zoričić, D., Dolinar, D. i Lovretin Golubić, Z. (2018.), A Test of Global Minimum Variance Portfolio in the Croatian Capital Market, u: Mašek Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 1165-1173.

Škrinjarić, T., Zoričić, D. i Dolinar, D. (2018.), Application of Luenberger shortage function on the Zagreb Stock Exchange: analysis of efficient market portfolio, Croatian operational research review, 9(2), 183-197.

Dolinar, D., Pecina, E. i Jakšić, S. (2018.), Applied panel data analysis in the field of corporate finance – analysis of stock returns and capital structure of Croatian companies, u: Dumičić, K., Erjavec, N., Pejić Bach, M. i Žmuk, B. (ur.), Proceedings of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia - ISCCRO’18: The 2nd International Statistical Conference in Croatia, Zagreb: Croatian Statistical Association (CSA), 65-71.

Zoričić, D., Dolinar, D. i Lovretin Golubić, Z. (2018.), Performance Analysis of Fundamentally-Weighted Indices in the Croatian Capital Market, Zagreb International Review of Economics and Business, 21(SCI), 43-53.

Dolinar, D., Zoričić, D. i Lovretin Golubić, Z. (2018.), Performance Analysis of Fundamentally-Weighted Indices In The Croatian Capital Market, u: Načinović Braje, I., Jaković, B. i Pavić, I. (ur.), 9th International Conference "An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development", Zagreb: Faculty of Economics i Business, 20-28.

Dolinar, D., Zoričić, D. i Lovretin Golubić, Z. (2019.), Application of semi-deviation as a proxy for the expected return estimation in the Croatian equity market, Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), 5(1), 9-20.

Vlah Jerić, S., Zoričić, D. i Dolinar, D. (2020.), Analysis of forecasts of GDP growth and inflation for the Croatian economy, Ekonomska istraživanja, 33(1), 310-330.

Zoričić, D., Dolinar, D. i Lovretin Golubić, Z. (2020.), Factor Based Approach to Efficient Portfolio Diversification in the Illiquid and Undeveloped Stock Market. u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 420-429.

Beljan, K., Čavlović, J., Ištvanić, J., Dolinar, D. i Lepoglavec, K. (2020.), Investment Potential of Private Forests in Croatia, Small-Scale Forestry, 19(1), 19-38.

Dolinar D., Lončarević S. i Orlović Z. (2020.), Test of the Fama-French Five-Factor Model on the Croatian Stock Market, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 286-297.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.) Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 21. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/308695

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Denis Dolinar, preuzeto 21. srpanj 2020. s http://www.efzg.unizg.hr/ddolinar

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Denis Dolinar, preuzeto [upisti datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/denis-dolinar