Bogomir Deželak

Dr. Bogomir Deželak (Ljubljana, Slovenija 27. VIII. 1922. – Maribor, Slovenija 2012.), docent

Bogomir Deželak rođen je 1922. godine u Ljubljani u Sloveniji. Diplomirao je 1949. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1967. godine na Visokoj školi za ekonomiju u Berlinu (DDR).

U početku je radio u Ekonomski srednji šoki i u Gospodarski zbornici u Mariboru, a kasnije na Višji ekonomsko-komercialni šoli u Mariboru, gdje je 1980. godine izabran za redovitog profesora. Istodobno je postao predstojnik Inštituta za marketing pri ovoj školi. Za profesora emeritusa Sveučilišta u Mariboru imenovan je 1991. godine. Na Visokoj školi za vanjsku trgovinu radio je u dopunskom radnom odnosu kao docent od 1968. do 1970. godine.

VAŽNIJA DJELA:

Deželak, B. i Obraz, R. (1966.), Organizacija istraživanja tržišta: funkcija službe za istraživanje tržišta i njena organizacija u poduzećima, Maribor: Ekonomski center.

Deželak, B. (1973.), Marketing, Beograd: Službeni list SFRJ.

Deželak, B. (1984.), Politika in organiziranje marketinga, Maribor: Obzorja.

Deželak, B., Devetak, G. i Milfelner, R. (1991.), Politika in razvoj izdelkov : (storitev), Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Wikipedija (1922.), Bogomir Deželak, preuzeto 12. travnja 2023. s https://sl.wikipedia.org/wiki/Bogomir_De%C5%BEelak  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Bogomir Deželak, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/d/bogomir-de%C5%BEelak