Marin Cerovac

Dr. Marin Cerovac (Sv. Križ Začretje, 23. IV. 1924. – Zagreb, 23. V. 1985.), redoviti profesor

Marin Cerovac rođen je 1924. godine u Sv. Križu Začretje, općina Zabok. Srednju školu završio je 1943. godine, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1948. godine, Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku doktorirao je 1970. godine obranivši rad pod naslovom „Razvojni oblici zakona vrijednosti i njegovo djelovanje u uvjetima samoupravnog socijalističkog društva“.

Od 1948. do 1962. radio je kao srednjoškolski profesor u Osijeku, Otočcu, Čakovcu i Zaboku, a od 1962. godine kao profesor na Višoj ekonomskoj školi u Varaždinu za predmet „Politička ekonomija s teorijom planiranja“. Od 1962. do 1969. godine bio je direktor Centra za ekonomski studij u Varaždinu kojeg je organizirao Ekonomski fakultet u Zagrebu, a na čijim je temeljima 1962. godine stvorena Viša ekonomska škola. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku zapošljava se1969. godine kao viši predavač, a 1971. godine kao izvanredni profesor političke ekonomije. Od 1969. do 1974. godine bio je predsjednik Katedre za političku ekonomiju. Od 1971. do 1973. godine obnašao je dužnost dekana na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Neko vrijeme prije prelaska na FVT bio je predsjednik Sveučilišne katedre za Političku ekonomiju na Sveučilištu u Osijeku. Od 1974. godine radio je u dopunskom radnom odnosnu na Visokoj školi za vanjsku trgovinu na izvođenju nastave iz predmeta „Politička ekonomija“. Na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu zapošljava se 1974. najprije kao izvanredni profesor, a od 1977. godine kao redoviti profesor (ponovo izabran 1982. godine). Iste godine izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, a dvije godine kasnije, 1979. godine izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika. Od 1980. do 1981. godine bio je član Bibliotečnog odbora Fakulteta. Od 1978. do 1980. godine obnašao je dužnost dekana Fakulteta za vanjsku trgovinu u Zagrebu. Osim na matičnim fakultetima gdje je predavao „Političku ekonomiju“ i „Povijest ekonomskih doktrina“, Cerovac je predavao i na Pravnom fakultetu u Osijeku od 1969. do 1972 godine, te na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu od 1971. do 1973. godine. Jedan je od osnivača i predavača Nastavnog centra u Mülheimu, gdje se održavala nastava iz područja hotelijerstva i turizma, a od 1983. do 1985. godine i u Nastavnim centrima Stuttgart–München i Frankfurt–Mülheim.

VAŽNIJA DJELA:

Cerovac, M. (1971.), Politička ekonomija, Osijek: Štampa Cerovac, M. (1974.), Osnove političke ekonomije : (izabrane teme), Osijek: "Glas Slavonije".

Cerovac, M. (1971.), Razvojni oblici zakona vrijednosti i njegovo djelovanje u uvjetima samoupravnog socijalizma, Osijek: Štampa Cerovac, M. (1973.), Politička ekonomija: osnove marksističke ekonomske teorije, 2. izd. Osijek: Štampa.

Cerovac, M. (1979.), Osnove političke ekonomije, Zagreb: Fakultet za vanjsku trgovinu.

Cerovac, M. (1980.), Politička ekonomija : osnove marksističke ekonomske teorije, Zagreb: Školska knjiga.

Cerovac, M. (1980.), Povijest ekonomskih doktrina i tendencije u razvitku suvremene ekonomske teorije, Osijek: [Ekonomski fakultet].

Cerovac, M. i Tepšić, S. (1985.), Politička ekonomija, Osijek. : Ekonomski fakultet.

(Pripemila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Delibašić, T. (1989.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZ Miroslav Krleža, preuzeto 16. ožujka 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=3496

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marin Cerovac, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/c/marin-cerovac