Vjekoslava Bujas

Vjekoslava Bujas, prof. (?, 1923. - Zagreb, 22. IV. 2004.), honorarna predavačica

Profesorica Vjekoslava Bujas radila je kao honorarna predavačica na Višoj ekonomskoj školi vanjskotrgovinskog smjera od 1962. do 1965. godine.

VAŽNIJA DJELA:

Renko, F., Bujas, V. i Marochini, M. (1969.), Privredno poslovanje 1 : udžbenik za I razred ekonomskih škola,  Zagreb: Školska knjiga.

Bujas, V. i Marochini, M. (1971.), Privredno poslovanje 4 : (financijsko-računovodstvena služba poduzeća i organizacija i tehnika bankovnog poslovanja) : udžbenik za IV razred ekonomskih škola, Zagreb: Školska knjiga.

Bujas, V. i Marochini, M. (1973.), Privredno poslovanje 2 : udžbenik za II razred ekonomskih škola, 3. izd., Zagreb: Školska knjiga.

Vukonić, B. i Bujas, V. (1972.), Organizacija i tehnika poslovanja putničkih agencija : udžbenik za ekonomske i turističke škole, Zagreb: Školska knjiga:

Marochini, M., Knežević, S. i Bujas, V. (1981.), Organizacija poslovanja OUR-a : (u industriji i unutarnjoj trgovini), Zagreb : Školska knjiga.

Renko, F. i Bujas, V. (1982.), Trgovinsko poslovanje, Zagreb: Školska knjiga.

Bujas, V. i Maruševec, F. (1986.), Osnove trgovinske struke : udžbenik za trgovinsko usmjerenje : 1. dio, Zagreb: Školska knjiga.

Bujas, V. (1990.), Osnove trgovinske struke 1 : udžbenik za trgovačke škole, Zagreb: Školska knjiga.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vjekoslava Bujas, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/vjekoslava-bujas