Henrieta Bosnar

Henrieta Bosnar

Henrieta Bosnar, r. Božić, dipl. oec. (Celje, Slovenija, 21. X.1931. – Zagreb, 6. II. 2023.), rukovodilac Odjela biblioteke i dokumentacije 

Henrieta Bosnar rođena je 1931. godine u Celju. Osnovnu školu pohađala je najprije u Ljubljani, a završila ju je u Zagrebu 1940. godine. Ekonomski tehnikum završila je 1949. godine u Otočcu, a 1952. godine upisuje, kao izvanredni student, Ekonomski fakultet u Zagrebu koji je završila 1963. godine te time stekla zvanje diplomirane ekonomistice. Postdiplomski studij Bibliotekarstvo i informatika na PMF-u upisala je 1965. godine, ali ga je prekinula nakon dvije godine radi obiteljskih obveza i opterećenja na radnom mjestu.

Od 1949. godine radila je u Ekonomskom tehnikumu Otočac na radnom mjestu nastavnika birotehničkih i drugih ekonomskih predmeta, a od 1960. godine zapošljava se kao referent za ekonomski publicitet u poduzeću Informator Zagreb. Godinu dana kasnije, tj. 1. 2. 1961. godine zapošljava se u Dokumentacionom centru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu – najprije kao honorarni službenik, od 1963. godine kao kancelarijski referent, a od 1967. kao samostalni dokumentalist. Odlaskom dr. Adolfa Cuvaja u mirovinu imenovana je 1. 10. 1970. godine za vršiteljicu dužnosti rukovoditelja Dokumentacijskog centra, a od 15. 2. 1971. godine rukovoditeljicom. Od 1978. godine postaje rukovoditeljica Odjela biblioteke. Pod vodstvom Henriete Bosnar knjižnica je doživjela velike organizacijske promjene, počevši od centralizacije katedarskih knjižnica, uređenja depoa, selekcije raritetnog fonda, izrade centralnog kataloga ekonomskih znanosti do spajanja knjižnica Ekonomskog fakulteta i Fakulteta vanjske trgovine. Na Fakultetu je radila do mirovine 1985. godine.

U časopisu Ekonomist uređivala je stalnu rubriku Pregled domaćih i inozemnih časopisa (1967.-1978.). Rubriku Bibliografija uređivala je u časopisu Računovodstvo i financije (1972.-1980.) te u listu Informator (1976.-1980.). Autorica je rada Razvoj biblioteke i dokumentacije u Fakultetu objavljenog u Spomenici Ekonomskog fakulteta iz 1980. godine te rada Odjel biblioteke Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u sadašnjem trenutku i program razvoja u petogodišnjem razdoblju 1981.-1985. godine na Plenumu Društva bibliotekara Zagreb, 14. 4. 1981. Stručni doprinos dala je i kao recenzentica rada Knjižnično-dokumentacijski centar objavljenog 2020. godine u spomenici 100 godina Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1920-2020.

Bila je članica Savjeta Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u dva mandata, članica IOSS-a, članica raznih komisija i odbora, kao i komisije za kadrove, za raspodjelu osobnih dohodaka, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju, za odlikovanja, članica Odbora za biblioteku (kasnije Komisije za biblioteku) itd.

Bila je aktivna članica Društva bibliotekara Hrvatske, gdje je birana za delegata Skupštine, Kongres, Savjetovanje o kompjutorizaciji biblioteka, članica Odbora za perspektivni razvoj specijalnih biblioteka, te od 1979. godine članica Komisije za smjernice Društva bibliotekara Zagreb, koja je svojim prijedlozima pomagala u radu te ukazivala na područja na kojima Društvo treba provoditi svoju djelatnost.

(Pripremila Z. U. B.)

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Henrieta Bosnar, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/henrieta-bosnar