Željko Bogdan

Željko Bogdan

Izv. prof. dr. sc. Željko Bogdan (Šibenik, 15. XII 1978. -), izvanredni profesor

Željko Bogdan je rođen u Šibeniku, a djetinjstvo je proveo u Primoštenu, gdje je završio osnovnu školu 1993. godine. Srednju Ekonomsku, upravno-birotehničku i trgovačku školu (danas Ekonomska škola) je upisao iste godine u Šibeniku koju je i uspješno završio 1997. godine. Pokazalo se da je izbor srednje škole bio presudan u njegovom kasnijem profesionalnom usmjerenju. Srednja škola koja mu je dala „abecedu struke“ u isto vrijeme kao i Ekonomski fakultet – Zagreb također slavi svoj jubilej – šezdeset godina srednje ekonomske naobrazbe u Šibeniku. Nakon završetka Ekonomske škole 1997. g. upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu gdje je i diplomirao 2002. godine na studiju Ekonomije, smjer Makroekonomija obranivši rad: Stanovništvo Šibensko-kninske županije kroz povijest. Iako obranjen na Ekonomskom fakultetu, rad pokriva i druga dva važna njegova interesa: povijest i demografiju.

Tijekom studija (ak.god. 2001./2002. i 2002./2003.) bio je demonstrator na Katedri za matematiku iz kolegija Kvantitativne metode za poslovno upravljanje. Iskustvo rada sa studentima u tom vremenu je svakako utjecalo na odluku da se počne baviti nastavnim radom.

Nakon diplomiranja upisuje znanstveni postdiplomski studij Politika privrednog razvitka – Ekonomija i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (2003. g) kojeg je okončao 08.01.2009. obranom magistarskog rada na temu: Makroekonomski učinci globalizacije financijskih tržišta u tranzicijskim zemljama. Doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je završio 15. 11. 2010. obranivši doktorsku disertaciju na temu: Makroekonomski učinci i razvoj financijskog sustava u tranzicijskim zemljama.

Od 01.06.2004. g. je u radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, najprije kao asistent, a od 2011. g. i kao viši asistent. 2013. g. je postao docent, a 2019. g. izvanredni profesor za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije. U dosadašnjem radu izvodio je nastavu iz više kolegija: Makroekonomija, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomska politika, Ekonomska povijest te Osnove hrvatskog gospodarstva. Osim u nastavi bio je i suradnik na znanstvenom projektu: Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti zemalja Europske unije (financiran od strane HRZZ-a) te dva projekta koje je financirao MZOS ( Financijska stabilnost, makroekonomska politika i aktivnost financijskih tržišta, Liberalizacija kapitalnog računa Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj Uniji. Bio je također suradnik na istraživanju Ekonomske politike za poboljšanje izvozne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva financiranog kratkoročnom financijskom potporom Sveučilišta u Zagrebu. Također je bio mentor i na više završnih radova studenata.


DJELA:

Bogdan, Ž. (2020.), Utjecaj doznaka iseljenika na hrvatsko gospodarstvo, u: Perić-Kaselj, M. (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije Migracije i identitet: kultura, ekonomija i država, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 307-325.

Bogdan, Ž. i Raguž Krištić, I. (2020.), Economic Growth and the Environment in the Post-Socialist European Union Member States - A Panel Analysis, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics & Business University of Zagreb, 119-128.

Bogdan, Ž. i Raguž Krištić, I. (2020.), Obnovljivi izvori energije, emisije stakleničkih plinova i gospodarski rast u postsocijalističkim članicama Europske unije, Družić, G. i Gelo, T. (ur.)., Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED), Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts, Faculty of Economics and Business University of Zagreb, 85-104.

Bogdan, Ž. (2019.), International Trade and Exchange Rate Regimes in New EU Members, u: Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), 8th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth, Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, 30-50.

Bogdan, Ž. i Ivanda, K. (2019.), The impact of personal remittances from abroad on the Croatian economy, Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), 8th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth, Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, 19-29.

Bogdan, Ž. i Ivanda, K. (2018.), Emigration and Labor Supply: The Effect on Wages in Source Country, u: Mašek-Tonković, A. i Crnković, B. (ur.), 7. međunarodni znanstveni simpozij „Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj“, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Ekonomski fakultet Osijek, 234-241.

Bogdan, Ž. (2018.), Exports and Exchange Rate Regimes In New EU Countries: Did Economies with Fixed Exchange Rate Regime Face With Higher Drop in Unit Labor Costs?, u: Načinović-Braje, I., Jaković, B. i Pavić, I. (ur.), Proceedings of 9th International Conference: An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 1-8.

Bogdan, Ž. i Rogić, L. (2018.), Strukturna prilagodba i konkurentnost hrvatskog gospodarstva, u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Zbornik radova znanstvenog skupa: „Modeli razvoja hrvatskog gopodarstva“, Zagreb: Ekonomski fakultet i HAZU, 103 – 130.

Ralašić, T. i Bogdan, Ž. (2018.), Sreća i ekonomska aktivnost, Ekonomski pregled. 69(4), 350-395.

Bogdan, Ž., Cota, B i Erjavec, N. (2017.), Current Account Balance and Export Performances: Based on New EU Countries, Zagreb International Review of Economics and Business, 20(2), 33-48.

Cota, B., Erjavec, N. i Bogdan, Ž. (2017.), External Imbalances in Emerging and Advanced European Countries, Economic Research – Ekonomska istraživanja, 30 (1), 1553-1571.

Bogdan, Ž., Cota, B. i Erjavec, N. (2016.), Current Account Balance and Export Performances in New EU Countries – Does Exchange Rate Regime Matter, u: Galetić, L., Načinović-Braje, I. i Jaković, B. (ur.), 8th International Conference „An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship through Human Capital, Zagreb: University of Zagreb – Faculty of Economics and Business, 366-380.

Bogdan, Ž., Cota, B. i Rogić, L. (2015.), Modeliranje funkcije robnog izvoza Republike Hrvatske u uvjetima recesije, Ekonomski pregled, 66(4), 321-357.

Bogdan, Ž., Cota, B. i Rogić, L. (2014.), Uloga domaće potražnje u robnom izvozu Republike Hrvatske, u: Jurčić, Lj. et al (ur.), Zbornik radova 22. tradicionalnog savjetovanja ekonomista u Opatiji, Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista, 102-122.

Cota, B., Bogdan, Ž. i Rogić, L. (2014.), Export and Domestic Demand: Some Empirical Evidence in Croatia, u: Galetić, L, Spremić, M. i Šimurina, J. (ur.), Proceedings of the 7th International Conference an Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy, Zadar, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 101-124.

Rogić, L. i Bogdan, Ž. (2012.), Current Account Balance and Structural Adjustment in the Republic of Croatia, u Galetić, L. i Šimurina, J. (ur.), Proceedings of the 6th International Conference An Enterprise Odyssey: Corporate Governance and Public Policy –path to sustainable future, Šibenik, Zagreb: Faculty of Economics and Business, 314-333.

Rogić, L. i Bogdan, Ž. (2012.), Utjecaj razvijenosti financijskog sustava na gospodarski rast u Republici Hrvatskoj, u: Družić, G. i Družić, I. (ur.), Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu, Zagreb: Ekonomski fakultet; HAZU, 387 – 410.

Cota, B., Erjavec, N. i Bogdan, Ž. (2011.), Bank System Vulnerability to Macroeconomic Shocks in Croatia, u: Božina, L., et al (ur.), Toward Global Governance, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 249 – 278.

Cota, B., Bogdan, Ž. i Rogić, L. (2011.), Macroeconomic Stress Testing of Croatian Banking System, u: Reić, Z. i Šimić, V. (ur.), 9th International Conference Challenges of Europe: Growth and Competitiveness, Split: Faculty of Economics, 133-156.

Rogić, L. i Bogdan, Ž. (2011.), Utjecaj financijske integracije na gospodarski rast posttranzicijskih zemalja, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(1), 141 – 166.

Bogdan, Ž. (2010.), Istraživanje veze između inozemnih direktnih investicija i gospodarskog rasta europskih posttranzicijskih zemalja, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(2), 59-79.

Bogdan, Ž. (2010.), Pregled istraživanja o vezi između razvijenosti financijskog sustava i gospodarskog rasta, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(1), 137 - 154.

Tica, J. i Bogdan, Ž. (2007.), Migracije kao indikator izvrsnosti življenja u Hrvatskoj – poredbena raščlamba razvojnih razdoblja, u: Grahovac, P. (ur.), Poljoprivreda i privredni razvoj, Zagreb: Ekonomski fakultet, 285 – 310.

Bogdan, Ž. i Vizek, M. (2006.), The Importance of Credit Bureaus for Banking System and Credit Activity, u: Galetić, L. (ur.), 3rd International Conference An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration, Zagreb:Faculty of Economics and Business, 584 – 595.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 31. kolovoza 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/269613

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Željko Bogdan, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 31. kolovoza 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/izv-prof-dr-sc-zeljko-bogdan/31041

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Željko Bogdan, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/%C5%BEeljko-bogdan