Čedomir Buchberger

Čedomir Buchberger, dipl. ing. stroj. (Petrovaradin, Srbija, 16. VII. 1919. - Zagreb, 22. XII. 1992.), honorarni nastavnik

Čedomir Buchinger rođen je 1919. godine u Petrovaradinu u Srbiji. Prva dva razreda Pučke škole završio je u Križevcima, a završio 1929. godine u Zagrebu. U Zagrebu završava 1938. godine realnu gimnaziju, a strojograđevni odsjek Tehničkog fakulteta u Zagrebu završava 1943. godine (diploma mu je priznata od Komisije za priznavanje akademskih naslova i diploma 1945. godine). U Beogradu 1956. godine završava prvi kurs za studij pokreta i vremena, a 1958. godine odlazi na specijalizaciju u Francusku kod Bureau des temp elementaries, Paris.

Najprije se zapošljava u poduzeću „Rade Končar“ (1945.) gdje napreduje do upravitelja proizvodnje elektro-motora. Po povratku iz Francuske radi na sustavu osnovnih vremena za normiranje i osnovu za tehnologijsku razradu operacija izrade dijelova sa i bez skidanja strugotine. Od 1961. godine vodio je Službu za unaprjeđenje proizvodnje poduzeća „Rade Končar“. Od 1966. godine rukovodio je pogonom alata, uređaja i remonta, a od 1969. godine zapošljava se kao profesor u Višoj tehničkoj školi „Rade Končar“. Na Visokoj privrednoj školi Sveučilišta u Zagrebu radio je kao honorarni nastavnik za predmet „Interni transport“ od 1963. do 1964. godine, a na Fakultetu ekonomskih nauka radio je od 1968. do 1970. godine kao suradnik za izvođenje praktične nastave u radnoj organizaciji „Rade Končar“, Zagreb.

VAŽNIJA DJELA:

Buchberger, Č. (1961.), Norme i normiranje, Zagreb: Informator.

Buchberger, Č. i Taboršak, D. (1966.), Studij rada, (s. l.: s. n.)

Buchberger, Č. (s. a.) Unutarnji transport, Zagreb: Privreda.

Buchberger (1963.), Proizvodnja, Zagreb: Informator.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 329.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Čedomir Buchberger, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/%C4%8Dedomir-buchberger