Marijan Andrašević

Dr. Marijan Andrašević (Zagreb, 19. XI. 1916. - ?), asistent vježbenik EKVŠ-a

Ekonomist i diplomat u službi NDH Marijan Andrašević je rođen 19. 11. 1916. u Zagrebu. Maturirao je na Državnoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 1935. Od ak. g. 1935/36. do ak. g. 1938/39. je studirao na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Leipzigu, gdje je 21. 4. 1939. diplomirao postigavši stupanj diplomiranog ekonomista (Diplomvolkswirt). Obranivši disertaciju „Das grossdeutsche Kapital in der südschlawischen Volkswirtschaft“ promoviran je 15. 2. 1941. na sveučilištu u Leipzigu u doktora ekonomskih znanosti.

Zaključkom profesorskog vijeća EKVŠ u Zagrebu od 25. 6. 1940. imenovan je za dnevničara-zvaničnika, a na sjednici profesorskog vijeća EKVŠ-a od 28. 5. 1941. izabran je za asistenta vježbenika u Narodno-gospodarskom institutu E.K.V.Š. u Zagrebu. Već krajem srpnja 1941. dr. Andrašević je imenovan tajnikom u Ministarstvu vanjskih poslova (spis 407/41), pa je s danom 2. VIII. 1941. razriješen od daljnjeg službovanja kod E.K.V.Š. (spis broj 415).

22. 5. 1939. oženio se u Malmöu (Švedska) s Gunvor Maria Svensson, a u Zagrebu su im se 19. 10. 1940. rodile blizanke Marijana Viktorija Đurđica i Gunvor Elizabeta Ružica.

Ujesen 1941. imenovan je tajnikom poslanstva NDH u Helsinkiju. Na toj dužnosti ostaje do zatvaranja Poslanstva NDH u Helsinkiju poslije Moskovskog primirja 19. rujna 1944. te mu se gubi trag. Kako mu je žena bila Šveđanka najvjerojatnije se povukao s obitelji u Švedsku i promijenio ime.

Autor je više enciklopedijskih natuknica u II., III. i IV. sv. Hrvatske enciklopedije (Zagreb, 1941., 1942.) potpisanih s inicijalima M. A.-ć (Marijan Andrašević dr., tajnik poslanstva N. D. H., Helsinki).

(Pripremio Ž. S.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1940.-1941.), Zapisnici sjednica Profesorskog savjeta Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet.

LZMK (1940.-1945.), Hrvatska enciklopedija, sv. 2, 3 i 4, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marijan Andrašević, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/a/marijan-andra%C5%A1evi%C4%87