Privatnost

Obavijest o obradi i zaštiti osobnih podataka

Ekonomski fakultet – Zagreb (u daljnjem tekstu: Fakultet) svjestan je da je sigurnost Vaših osobnih podataka itekako važna i zbog toga zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka za izradu LEF-a provode se na temelju legitimnog interesa Ekonomskog fakulteta – Zagreb kao primjenjive pravne osnove u svrhu javne objave LEF-a sukladno članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka te je u tu svrhu Fakultet proveo test proporcionalnosti.

Naime, slijedom 100-te obljetnice postojanja Fakulteta LEF služi kako za promociju Fakulteta, tako i za iskazivanje zahvalnosti ljudima koji su stvarali Fakultet u prvih 100 godina te je u interesu cijele javnosti i osoba koje će biti uključene u LEF da se podaci o djelovanju i radu Fakulteta objedine na jednom, javno dostupnom mjestu.

Izvor osobnih podataka bit će tekstovi koje ćete pripremiti sukladno uputama, autorizirane fotografije i bibliografije objavljenih publikacija i radova ili biografski podaci, fotografije i bibliografije javno objavljene na nekom od medija.

U slučaju neslaganja s obradom osobnih podataka, možete poslati prigovor putem adrese e-pošte szop@efzg.hr. Svaki prigovor će se razmotriti i u slučaju opravdanosti, prihvatiti.

Politiku zaštite osobnih podataka Fakulteta, Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka te kontakt podatke Službenika za zaštitu osobnih podataka možete pronaći putem linka: http://www.efzg.unizg.hr/o-nama-29714/zastita-osobnih-podataka/39638.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Više informacija dostupno je ovdje.


Dopušteno je korištenje ili citiranje pojedinih članaka u dijelovima ili u cjelini uz naznaku izvora. Ostala autorska prava zadržava Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

© Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu