Nagrada Zaklade "Prof. dr. Marijan Hanžeković"

Zaklada „Prof. Marijan Hanžeković“ osnovana je u spomen na prof. Marijana Hanžekovića. Osnivači Zaklade su Institut za javne financije, Marijan Hanžeković (mlađi), Ministarstvo financija RH, Hrvatska narodna banka, Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka i Hrvatska poštanska banka. Osim njegovanja uspomene na Marijana Hanžekovića, cilj Zaklade je promicanje financijske znanosti te poticanje znanstvenika i stručnjaka, posebno mladih, da se bave tom znanstvenom disciplinom.

2018.

Vladimir Arčabić

Fiscal convergence and sustainability in the European Union (kategorija redovitih radova)

2016.

Mateo Žokalj, student

Population aging impact on public finance inte European Union

2013.

Velibor Mačkić, znan. novak

Political budget cycles at the municipal level in Croatia (kategorija redovitih radova)

Bruna Škarica, studentica

Determinants of Non-Peforming Loans in Central and Eastern European Countries

2010.

Rafael Ravnik, student

Ivan Žilić, student

Upotreba SVAR analize pri utvrđivanju učinaka fiskalnih šokova u Hrvatskoj

2007.

Petar Sorić, student

Utjecaj volatilnosti tečaja na izvoz u Hrvatskoj

2005.

Marijana Bađun

Kvaliteta javnog upravljanja i ekonomski rast Hrvatske (kategorija redovitih radova, prva nagrada)

Marko Primorac, student

Zvonimir Troskot, student

Mjerenje efikasnosti i produktivnosti hrvatskih banaka Malmquistovim indeksom promjene ukupne faktorske produktivnosti (prva nagrada)

2004.

Danijela Miloš

Perspektive razvoja hrvatskog tržišta korporacijskih obveznica (kategorija redovitih radova, prva nagrada)

Mladen Fruk, student

Sezonalnost prinosa dionica na Zagrebačkoj burzi (prva nagrada)

2003.

Mladen Fruk, student

Ivan Huljak, student

Testiranje Sharpe-Lintenerovog modela na Zagrebačkoj burzi (prva nagrada)

2002.

Ivo Krznar, student

Analiza održivosti fiskalne politike u RH (prva nagrada)

Iva Biondić, studentica

Silvia Crnić, studentica

Ana Martinis, studentica

Tržište rada u Hrvatskoj i rigidnost hrvatskog radnog zakonodavstva (druga nagrada)

2001.

Mario Kraljić, student

Analiza porezne konkurentnosti sustava poreza na dobit u tranzicijskim zemljama (prva nagrada)

2000.

Marin Božić, student

Javni dug RH u tranziciji (prva nagrada)