Priznanja za znanstvenu izvrsnost i ostale nagrade

Priznanja se dodjeljuju od 2015. godine zaposlenicima Fakulteta i vanjskim suradnicima za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na sveučilišnom i stručnom studiju, nastave na engleskom jeziku u protekloj akademskoj godini i za proteklih pet godina.

Priznanja za izuzetne rezultate u izvođenju nastave:

2020./2021.

Hrvoje Šimović

Mirko Palić

Viktor Viljevac

2019./2020.

Antea Barišić

Tomislav Globan

Ana Aleksić

Maja Klindžić

Marko Oršanić, vanjski suradnik

2018./2019.

Vladimir Čavrak

Viktor Viljevac

Petra Međimurec

Najla Podrug

Kristina Petljak

2017./2018.

Ana Aleksić

Petra Međimurec

Maja Klindžić

Ammar Avdić, vanjski suradnik

2016./2017.

Velimir Srića

Irena Raguž Krištić

Šime Smolić

Vedran Kojić

Romana Pezić, vanjska suradnica

Vjeran Buljan, vanjski suradnik

2015./2016.

Fran Galetić

Ivan Čipin

Višnja Golac

Tanja Komarac

Ana Aleksić

Vlatka Bilas

Mirjana Pejić Bach

Jasminka Šohinger

Tomislava Globan

Kosjenka Dumančić

2014./2015.

Šime Smolić

Ana Ivanišević Hernaus

Ana Aleksić

Marin Strmota


Priznanja za izuzetne rezultate u izvođenju nastave u proteklih pet godina:

2021.

Ana Aleksić

Maja Klindžić

2020.

Ana Aleksić

Maja Klindžić

2019.

Lucija Rogić Dumančić

Maja Klindžić

Šime Smolić

2018.

Lucija Rogić Dumančić

Andrija Sabol

Tomislav Globan


Ostala priznanja i nagrade:


Priznanje za unaprjeđenje rada Fakulteta

2018.

Ljiljana Mesarov (diplomirana knjižničarka)

2017.

Mario Spremić

2015.

Anita Pavković