Nagrada za životno djelo

Dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata rada znanstvenoistraživačke djelatnosti. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada za životno djelo.

2015.

Soumitra Sharma, professor emeritus - za cjelokupan znanstvenoistraživački rad

2001.

Antun Kobašić - za rad u području turizma

2000.

Akademik Jakov Sirotković - za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti, posebice za doprinos ekonomskoj teoriji i praksi te promoviranju hrvatske ekonomske misli i znanosti

1999.

Akademkinja Alica Wertheimer Baletić - za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti, posebice za utemeljenje hrvatske demografije

1990.

Dr. Ljubo Martić, - za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društveno-humanističkih znanosti, posebno u području primjene matematike u ekonomiji

Dr. Mijo Sekulić - za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društveno-humanističkih znanosti, posebno u području ekonomije - međusektorske analize i njene praktične primjene

1989.

Akademik Vladimir Stipetić - za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društveno-humanističkih znanosti, posebno u području ekonomike poljoprivrede

1987.

Akademik Dušan Čalić - za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društveno-humanističkih znanosti, posebno u području političke ekonomije i ekonomske teorije samoupravnog socijalizma

1986.

Dr. Zvonimir Jelinović - za područje društvenih znanosti

1980.

Dr. Josip Nagy - za područje humanističkih znanosti, posebno u području filologije i povijesti diplomatike

1960.

Akademik Mijo Mirković - za područje društvenih znanosti