Godišnja nagrada za znanstvene novake

Dodjeljuje se mladim znanstvenicima za posebno isticanje u znanstvenom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada znanstvenim novacima.

2014.

Tomislav Globan

2013.

Petar Sorić

2012.

Davor Filipović

2008.

Tomislav Hernaus

2007.

Goran Vlašić