Dobitnici nagrada

Za poticanje i doprinose u znanstveno-istraživačkom radu zaposlenici i studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu često su nagrađivani fakultetskim, sveučilišnim, državnim i drugim nagradama i priznanjima.

Prema dostupnim podacima u LEF-u su evidentirane sljedeće nagrade zaposlenika i studenata EF-a: