Akademici, emeritusi i dužnosnici

Kroz bogatu stogodišnju povijest Ekonomskog fakulteta ovaj Fakultet je završilo više od 85.000 studenata, od kojih su mnogi ostvarili zapaženu karijeru u ekonomskoj znanosti, gospodarstvu i politici. Među njima su i brojni zaposlenici Fakulteta koji su se istaknuli posebnim doprinosom u području znanosti ili su obnašali istaknutije dužnosti u tijelima izvršne vlasti ili drugim jednako važnim državnim tijelima.

Akademici JAZU/HAZU 

koji su radili/rade na EFZG

Dr. Anđelko Akrap

Dr. Juraj Andrassy

Dr. Zvonimir Baletić

Dr. Vladislav Brajković

Dr. Dušan Čalić

Dr. Ferdo Čulinović

Dr. Mirko Deanović

Dr. Ivo Frangeš

Dr. Stjepan Ivšić

Dr. Ivo Krbek

Dr. Stjepan Matičević

Dr. Mijo Mirković

Dr. Ivo Perišin

Dr. Jakov Sirotković

Dr. Vladimir Stipetić

Dr. Aleksandar Ugrenović

Dr. Alica Wertheimer-Baletić

Dr. Josip Županov

Professori emeritusi Sveučilišta u Zagrebu 

koji su radili/rade na EFZG

Prof. dr. sc. Miljenko Bilen

Prof. dr. sc. Vlatko Čerić

Prof. dr. sc. Ivo Družić

Prof. dr. sc. Lovorka Galetić

Prof. dr. sc. Jakov Gelo

Prof. dr. sc. Mato Grgić

Prof. dr. sc. Branko Horvat

Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić

Prof. dr. sc. Pero Jurković

Prof. dr. sc. Tanja Kesić

Prof. dr. sc. Vlado Leko

Prof. dr. sc. Marija Mira Marušić

Prof. dr. sc. Luka Neralić

Prof. dr. sc. Ivo Perišin, akademik

Prof. dr. sc. Jozo Previšić

Prof. dr. sc. Nataša Renko

Prof. dr. sc. Fedor Rocco

Prof. dr. sc. Vladimir Serdar

Prof. dr. sc. Jakov Sirotković, akademik

Prof. dr. sc. Velimir Srića

Prof. dr. sc. Vladimir Stipetić, akademik

Prof. dr. sc. Ivan Šošić

Prof. dr. sc. Janko Tintor

Prof. dr. sc. Soumitra Sharma 

(*zvanje i titulu dodijelilo Sveučilište J. Dobrile Pula)

Prof. dr. sc. Ivo Andrijanić

(*zvanje i titulu dodijelilo Sveučilište Libertas u Zagrebu)

Dužnosnici 

koji su radili/rade na EFZG

Dr. Ernest Čimić, pokrajinski namjesnik za Hrvatsku  Slavoniju (1922.-1924.)

Dr. Filip Lukas, predsjednik Matice hrvatske (1928. – 1945.)

Dr. Stjepan Ivšić, rektor Sveučilišta u Zagrebu (1940. - 1943.)

Jakov Blažević, dipl. pravnik, predsjednik Izvršnog vijeća Sabora NRH (1953.-1962), predsjednik Sabora SRH (1967.-1974.), predsjednik Predsjedništva SRH (1974.-1982.)

Dr. Ivan Bukljaš, sudac Okružnog privrednog suda u Zagrebu od 1953. do 1962. godine

Dr. Savka Dabčević-Kučar, predsjednica Izvršnog vijeća Sabora NRH (1967.), predsjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske (1969.-1971.)

Isak (Izak) Drutter, guverner Narodne banke Hrvatske (1972. 1978.)

Dr. Jakov Sirotković, potpredsjednik Saveznoga izvršnog vijeća Vlade SFRJ (1970. – 1974.), predsjednik Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske (1974. – 1978.); predsjednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1978. – 1991.)

Dr. Stjepan Bratko, predsjednik općine Varaždin (gradonačelnik) u mandatu 1985.-1986., potpredsjednik IV Sabora SR Hrvatske 1986.-1990. 

Dr. Mate Babić, potpredsjednik Vlade RH (1990.)

Dr. Marijan Hanžeković, ministar financija (1990.)

Dr. Milovan Šibl, ministar informiranja (1990.)

Dr. Dražen Kalogjera, ministar (1990.)

Dr. Stjepan Zdunić, ministar društvenog planiranja (1990.), ministar gospodarskog razvitka (1991.-1992.)

Dr. Zvonimir Medvedović, ministar za robni promet u 1. Vladi RH (1990.), ministar bez lisnice u 2. Vladi RH

Dr. Vladimir Veselica, ministar za robni promet (1990), (1991.)

Dr. Ante Čičin-Šain, guverner Hrvatske narodne banke (1990.-1992.)

Dr. Zvonimir Baletić, ministar (1991.)

Dr. Zoran Jašić, ministar financija (1992.)

Dr. Pero Jurković, guverner Hrvatske narodne banke (1992. – 1996.); glavni savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo (1997. – 2000.)

Dr. Mato Crkvenac, ministar financija (2000.-2002.)

Dr. Ljubo Jurčić, ministar gospodarstva (2002.-2003.)

Dr. Boris Vujčić, zamjenik guvernera HNB-a (2000.-2012.), guverner HNB-a (2012.)

Dr. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskog sustava (2016.-2017.), ministar zaštite okoliša i energetike (2017.-2020.), ministar gospodarstva i održivog razvoja (2020.-2022.) 

Dr. Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja (2022.)

Dr. Marko Primorac, ministar financija (2022.)