EF-ovci

Više od 100 godina izučavanja temeljnih ekonomskih disciplina, kontinuiranog unapređenja nastavnog programa, obrazovanja visokokvalificiranih stručnjaka koji će uspješno odgovoriti na suvremene poslovne i društvene izazove, više od 100 dekana po mandatima (poimenice 40), više od 1.000 eminentnih nastavnika, znanstvenika i istraživača, više od 600 djelatnika stručnih, administrativnih i pomoćnih službi i centara, više od 10.000 sadašnjih studenata, više od 85.000 završenih studenata, više od 850 doktora znanosti, više od 4.300 magistara znanosti i više od 1.800 sveučilišnih i stručnih specijalista koji su svojim znanjem i entuzijazmom gradili i grade budućnost ovog fakulteta respektabilne su brojke koje Ekonomski fakultet čine prepoznatljivim u domaćem i međunarodnom okruženju. (J. P., 100 godina Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1920-2020).