Viktor Viljevac

Viktor Viljevac

Viktor Viljevac, mag. oec. (Zagreb, 03. XI. 1992. -), asistent

Viktor Viljevac rođen je u Zagrebu gdje je završio srednjoškolsko obrazovanje u Gimnaziji Lucijana Vranjanina. Nakon gimnazije upisuje preddiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer poslovna ekonomija, te kasnije diplomski studij, smjer ekonomija. Tijekom studija radi kao demonstrator na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Diplomirao je u lipnju 2018. godine na temu „Ekonomsko prognoziranje u uvjetima niske i visoke neizvjesnosti“. Za vrijeme diplomskog studija radio je kao ekonomski i financijski analitičar u odjelu Ekonomskih i financijskih istraživanja u Raiffeisenbank Hrvatska te kao vanjski suradnik na kolegiju „Statistika“. Od listopada 2018. zaposlen je na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj, u suradničkom zvanju te na radnom mjestu asistenta, gdje izvodi nastavu iz kolegija „Makroekonomija“, „Ekonomika obrazovanja“ i „Croatian Economy“. U studenom 2018. upisuje poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/376173 [27.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Viktor Viljevac [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/viktor-viljevac-mag-oec/38293 [27.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Viktor Viljevac [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1gPqadkiOpYD7J4-psmT1RX5gHpEPvJr9/edit [upisati datum pristupanja]