Vesna Vašiček

Vesna Vašiček

Prof. dr. sc. Vesna Vašiček r. Šimić (Donji Kukuruzari, 20. I. 1963. -), redovita profesorica u trajnom zvanju

Rođena je u Donjim Kukuruzarima na Banovini, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u Hrvatskoj Kostajnici. Diplomirala je 1985. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i magistrirala 1992.godine te doktorirala 1997. godine iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (tema disertacije: Računovodstveno informacijski sustav kao podrška izvršavanju ciljeva proračuna).

Po završetku studija radila je u razdoblju 1986.-1987. u Tvornici ulja Zagreb. Od 1987. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje u kontinuitetu radi i stječe znanstveno-nastavna zvanja od asistenta do redovitog profesora u trajnom zvanju.

Tijekom 1998. godine bila je na specijalizaciji na University of Kentucky, Lexington, USA.

Uz kontinuirani rad na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u razdoblju od 2000.-2004. obnašala je dužnost Glavne državne rizničarke u Ministarstvu financija Republike Hrvatske. U razdoblju 2010.-2014. obnašala je dužnost prorektorice za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju 2012.-2017. bila je Predsjednica Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a u više mandata i članica ovoga odbora.

Obnašala je više raznih funkcija na Sveučilištu u Zagrebu i Ekonomskom fakultetu Zagreb. Tako je 2009.-2010. bila predsjednica Vijeća Društveno humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu, 2007.- 2010. predsjednica Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu, 2008. – 2010., pročelnica Katedre za računovodstvo, a u dva mandata članica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Bila je predsjednica i članica više Odbora i radnih tijela Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom dugogodišnjeg rada na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izvodi nastavu i razvija više kolegija na Katedri za računovodstvo na svim razinama studija i studijskim programima. Angažirana je također i kao nositelj i izvoditelj nastave na više kolegija na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Pravni fakultet). Nositelj je i sunositelj kolegija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskim doktorskim studijima i na specijalističkim poslijediplomskim studijima. Gost predavač je na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Ljubljani i Ekonomskog fakulteta na Rijeci. Mentor je velikog broja diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih te doktorskih radova.

Područje užeg znanstvenog i nastavnog interesa u kojem razvija kolegije i objavljuje radove je računovodstvo i financijsko izvještavanje, računovodstveni standardi, posebice računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija, upravljačko računovodstvo u javnom sektoru, kontrola i revizija u javnom sektoru te računovodstvo financijskih institucija.

Voditeljica je više znanstveno istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske zaklade za znanost i Sveučilišta u Zagrebu. Ističe se voditeljstvo sljedećih projekata: „Perspektiva primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru RH" (2007.-2012., MZOS), “Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj” (2014.-2018., HRZZ) te “Izazovi financijskog i nefinancijskog izvještavanja jedinica javnog sektora u kontekstu promjenjivih zahtjeva korisnika informacija (2019.-2023., HRZZ).

Angažirana je kao predavač na seminarima i edukacijama računovođa (edukacija za samostalnog računovođu, edukacija za računovođu javnog sektora, edukacija za internog revizora). Stekla je certifikat ovlašteni računovođa i ovlašteni interni revizor.

Članica je profesionalnih udruženja računovođa i mreža (CIGAR - Comparative International Governmental Accounting Research), EBES (Eurasia Business and Economic Society). Bila je mentor na programu edukacije “Capacity Building in Public Accounting in Albania, Croatia and Slovenia”, (Center of Excellence in Finance, Ljubljana, Slovenija, 2003.-2007.)

Bila je glavna urednica časopisa Riznica (2006.-2011.). Članica je uredništva časopisa TIM4PIN. Gost urednik je posebnog izdanja časopisa Public money and management, PMM mini-theme on Public sector accounting and fiscal responsibility: learning lessons, current challenges and future opportunities (2018.-2019).

Vodila je programski i organizacijskih odbor domaćih konferencija ( I. Konferencija Hrvatski javni sektor – reforma i razvojne perspektive, 2007.godine, II. Konferencija Hrvatski javni sektor – praksa i perspektive, 2008.godine, III. Konferencija Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima, 2009.godine) te međunarodne konferencije (Comparative International Governamental Accountig Research Workshop 2018, Zagreb).

Za doktorski rad dobila je nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. a za koautorstvo sveučilišnih udžbenika„Računovodstvo za neračunovođe “ i „Računovodstvo” dobila je nagradu “Mijo Mirković”.

Koautorica je više sveučilišnih udžbenika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu iz područja računovodstva („Računovodstvo“, “Računovodstvo za neračunovođe“, “Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija“, „Računovodstvo II“, „Računovodstvo financijskih institucija“). Koautorica je udžbenika Knjigovodstvo s bilanciranjem za prvi, drugi i treći razred srednje ekonomske škole.

Urednica je više znanstvenih monografija (Upravljačko računovodstvo u javnom sektoru, Harmonizacija proračunskog računovodstva u Republici Hrvatskoj s Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, Public sector accounting, auditing and control in South Eastern Europe). Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva. Sudionik je i pozvani predavač velikog broja međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.

DJELA:

Knjige i poglavlja u knjigama:

V. Vašiček, K. Žager, L. Žager, C. D. Maray (1995) Računovodstvo za neračunovođe, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika., str.,73-129., 207-219., 225-236., ISBN 953-6489-03-4.

J. Keser, I. Jakir, LJ. Linzbauer, M. L. Petrović, I. Maletić, G. Parać, K. Sirovica, V. Vašiček, D. Vašiček (2000) Sustav proračuna, računovodstvo, financije, revizija, porezi, (redakcija D.Vašiček). Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika., str.13-41., 107-131., 187-192., 194-228 (koautorstvo s D.Vašiček), str.309-332.

V. Vašiček, D. Vašiček, M. Sirbubalo, J. Keser, Z. Pandža, LJ. Šimunović, D. Sokolović, E. Krnić, O. Polutak, M. Dmitrović (2001) Proračun – budžet, Sarajevo: Revicon., str. 23-79., 143-183., 321-336., 473-494.

D. Gulin, I. Idžojtić, K. Sirovica, F. Spajić, V. Vašiček, L. Žager (2001) Računovodstvo trgovačkih društava uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda i poreznih propisa, (redakcija F. Spajić), Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, str.69-90.

V. Vašiček, K. Žager, L. Žager, C.D. Maray (2001) Računovodstvo za neračunovođe s osnovama računovodstva, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika., str.193-246., 265-277., 281-293.

I.Maletić, V.Vašiček, D.Vašiček (2002) Uvod u računovodstvo proračuna, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.

I. Mamić Sačer, V. Vašiček (2003) Knjigovodstvo s bilanciranjem 1, udžbenik za prvi razred ekonomske škole. Zagreb:Alka script. ISBN 953-7087-05-0, UDK 372.865.7 (075.3)

I. Mamić Sačer, V. Vašiček (2003) Knjigovodstvo s bilanciranjem 1, vježbenica za prvi razred ekonomske škole. Zagreb:Alka script. ISBN 953-7087-06-9, UDK 372.865.7 (075.3)(076)

D. Gulin, F. Spajić, I. Spremić, S. Tadijančević, V. Vašiček, K. Žager, L. Žager (2003) Računovodstvo, sveučilišni udžbenik, (redakcija I.Spremić), Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika., str.505-540., ISBN 953-6480-48-4 UDK 657 (075.8)

I. Mamić Sačer, V. Vašiček (2004) Knjigovodstvo s bilanciranjem 2, udžbenik za drugi razred ekonomske škole, Zagreb:Alka script. SBN 953-7087-13-1, UDK 372.865.7(075.3)

I. Mamić Sačer, V. Vašiček (2005) Knjigovodstvo s bilanciranjem 3, udžbenik za treći razred ekonomske škole. Zagreb:Alka script. ISBN 953-7087-42-5, UDK 372.865.7(075.3)

D. Vašiček, D. L. Galek, I. Maletić, V. Vašiček, F.Spajić) (2005) Primjena računskog plana proračuna 2005/2006, (redakcija D.Vašiček). Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. str.13-35, 64-91,, ISBN953-67480-70-0, UDK 657.4.012:336.12(497.5) 336.12:657.4(497.5).

V. Vašiček, D. Vašiček, K. Sirovica (2005) Računovodstvo neprofitnih organizacija, III izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Gulin, F. Spajić, I. Spremić, S. Tadijančević, V. Vašiček, K. Žager, L. Žager (2006) Računovodstvo, sveučilišni udžbenik, (redakcija Gulin D., Žager L.) Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. ISBN 953-6480-48-4, UDK 657 (075.8)

K. Žager, B. Tušek, V. Vašiček, L. Žager (2008) Osnove računovodstva - Računovodstvo za neračunovođe, (redakcija Žager, L.), Zagreb:Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. ISBN 978-953–277-021-6, CIP 684649

V. Vašiček, I. Maletić, I. Jakir Bajo, D. Lončar-Galek, K. Sirovica, D. Vašiček (2008) Računovodstvo neprofitnih organizacija. (redakcija: D. Vašiček, D. Lončar-Galek). Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. ISBN 978-953-277-006-2 CIP 654703

I. Dražić Lutilsky, D. Gulin, I. Mamić Sačer, S. Tadijenačević, B. Tušek, V. Vašiček, K. Žager, L. Žager (2010) Računovodstvo, sveučilišni udžbenik, treće izdanje, (redakcija Gulin D., Žager L.), Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. ISBN 978-953-277-045-2, CIP 736246

D. Gulin, S. Janković, I. Dražić Lutilsky, H. Perčević, M. Peršić, V. Vašiček (2011) Upravljačko računovodstvo, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. (monografija) ISBN: 978-953-277-056-8

Vašiček, D., Dražić Lutilsky, I., Dragija, M., Peršić, M., Hladika, M., Broz Tominac, S., Budimir, V., Bosilj Vukšić, V., Vašiček, V. (2011) Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova u javnom sektoru- izabrane teme, (urednici: Vašiček, V.; Dragija, M.), Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. ISBN: 978-953-277-062-9

Broz Tominac, S. et.al (2015) Harmonizacija proračunskog računovodstva u Republici Hrvatskoj s Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor. (urednice Roje, G., Vašiček, V.) Zagreb: TIM4PIN, d.o.o.za savjetovanje. ISBN: 978-953-57469-5-9. dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/HRZZprojekti/Vasicek/knjiga%20IPSASI%20finalno.pdf

Vašiček, V.et al. (2016) Procesni pristup obračunu troškova u sustavu zdravstva, (urednica: Dražić Lutilsky, I.), TIM4PIN, d.o.o.za savjetovanje, Zagreb, dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/HRZZprojekti/Vasicek/PROCESNI%20PRISTUP%20OBRA%C4%8CUNU%20TRO%C5%A0KOVA%20U%20SUSTAVU%20ZDRAVSTVA.pdf

Vašiček, D., Vašiček, V. (2016) Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija. Rijeka: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Vašiček, V. et al. (2016) Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u odabranim državama Jugoistočne Europe. Zagreb: TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje. dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/HRZZprojekti/Vasicek/Racunovodstvo%20e-izdanje.pdf

Budimir, V., Dragija Kostić, M., Dražić Lutilsky, I., Vašiček, V. (2018) Upravljanje troškovima i mjerenje uspješnosti u sustavu javnog visokog obrazovanja. Zagreb: TIM4PIN, d.o.o.za savjetovanje. dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/userdocsimages/RAC/mdragija/projekt/Knjiga_UPRAVLJANJE%20TRO%C5%A0KOVIMA%20I%20MJERENJE%20USPJE%C5%A0NOSTI%20U%20SUSTAVU%20JAVNOG%20VISOKOG%20OBRAZOVANJA.pdf

Vašiček, V., Roje, G. (ur) (2019) Public sector accounting, auditing and control in South Eastern Europe. Public Sector Financial Management series by Palgrave MacMillan. ISBN 978-3-030-03353-8

Znanstveni i stručni članci objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima konferencija:

V. Vašiček (1996) Procjena bilančnih pozicija i pravila vrednovanja u računovodstvenom sustavu proračuna. Zbornik radova. Pula: XXXI simpozij HZRFD: Računovodstvo, poslovne financije i revizija u suvremenim gospodarskim uvjetima.

V. Vašiček (1997) Računovodstvena osnova kao determinata oblikovanja financijskih izvještaja proračuna. Zbornik radov. Pula: XXXII simpozij HZRFD: Računovodstvo, financije i revizija u suvremenim gospodarskim uvjetima.

D. Vašiček, V. Vašiček (1998) Mogući modeli ustroja državnog i neprofitnog računovodstvenog sustava u zemljama u tranziciji. Zbornik radova: Prvi međunarodni simpozij Računovodstvo i revizija u uslovima tranzicije. Neum: Udruga računovođa i revizora federacije BIH Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, listopad, III blok tema, str.335 -350.

V.Vašiček (1998) Nadzor i kontrola izvršenja proračuna. Revizija br.2. Zagreb.

V. Vašiček, D. Vašiček (1998) Prednosti i nedostaci novčane računovodstvene osnove u proračunskom računovodstvu i računovodstvu neprofitnih organizacija. Zbornik radova. Pula: XXXIII simpozij HZRFD, Računovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima.

V. Vašiček (1999) Implementation of Unique State Treasury Account – Change for Computer Experts, MicroCAD 1999., International Computer Scientific Conference, Miskolc: University of Miskolc, Hungary, Section P: Enterprising, str.33.

V. Vašiček (1999) Ocjena stanja i mogući pravci razvoja računovodstva neprofitnih organizacija u Hrvatskoj. Zbornik radova. Pula: XXXVI simpozij HZRFD, Računovodstvo, financije i revizija u suvremenim gospodarskim uvjetima.

V. Vašiček (2000) Ciljevi, oblici i predmet internog nadzora u javnom sektoru. Zbornik radova. Treći međunarodni simpozij Finansije, računovodstvo i revizija. Neum: Udruga računovođa i revizora federacije BIH Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, str.323.-330.

V. Vašiček (2000) Perspektive primjene načela nastanka događaja u proračunskom računovodstvu. Zbornik radova. Pula: XXXV simpozij HZRFD, Računovodstvo, financije i revizija u suvremenim gospodarskim uvjetima.

D. Vašiček, V. Vašiček (2000) Računovodstvo proračuna (budžeta) kao podrška državnoj riznici (trezoru) u Republici Hrvatskoj – stanje i problemi implementacije. Zbornik radova: Prvi međunarodni simpozij. Sarajevo: Jafis – Udruženje građana javnih finansija – Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, str.17 (dodatak)

V. Vašiček, D. Vašiček (2000) Razvoj Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni (proračunski) sektor. Računovodstvo i financije, br.11/ 2000. Zagreb: HZRFD.

V. Vašiček (2000) The Governmental Accounting Information System as a Support of Public Management in Croatia. MicroCAD 2000., International Computer Scientific Conference, Miskolc: University of Miskolc, Hungary, Section 03: Economics, str.67-75

V. Vašiček (2000) The Many Characteristics of the Governmental Accounting-Information System in Croatia. 23. Annual Congress of the EAA, Munich, Germany.

V. Vašiček (2001) Državna riznica – novi način upravljanja javnim izdacima. Zbornik radova. Pula: XXXVI simpozij HZRFD, Računovodstvo, financije i revizija u suvremenim gospodarskim uvjetima.

V. Vašiček (2001) Internal Supervision in Croatian Budgetary Sector, MicroCAD 2001 International Computer Scientific Conference, Miskolc: University of Miskolc, Hungary. Section R: European Union and Regional Economics, str. 83-88.

D. Vašiček, V. Vašiček (2001) Reforma državnog računovodstva – međunarodni trend i stanje u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova: Četvrti međunarodni simpozij Finansije, računovodstvo i revizija. Neum: Udruga računovođa i revizora federacije BIH Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine. str.199.

V. Vašiček, J.Fielding (2002) Interni nadzor – podrška državnoj riznici. V Savjetovanje Interna revizija i kontrola, Zagreb-Šibenik: HZRFD Sekcija internih revizora, ISBN 953-6480-46-8, UDK 657.6(082), str.143-159

D. Gulin, V. Vašiček, K. Žager (2003) Accounting Regulation in the Europe and its Effects on Accounting Regulation in Croatia. 9th International Scientific Conference «Quantitative Methods in Economy, Compatibility of Methodology and Practice with the EU Conditions». Bratislava. str. 5-15, ISBN 80-225-1761-5.

V. Vašiček (2004) Potreba i mogućnosti primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor u zemljama u tranziciji. Zbornik radova: Sedmi međunarodni simpozij Računovodstvena i porezna reforma - integrativni faktor jedinstvenog privrednog prostora Bosne i Hercegovine, Neum: Udruženje - udruga računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine. str. 513-530.

V. Vašiček (2005) Governmental Accounting System in Croatia –analysis of Trend and Development, MicroCAD 2005 International Computer Science Conference, Miskolc: University of Miskolc, Hungary, Section P Economic Challenges, str.349-335, ISBN 963-661-649-9

D. Gulin, F. Spajić, V. Vašiček, K. Žager (2005) Influence of Stock Manipulations on Financial Statements. AIESA – Building of Society based on Knowledge, International Scientific Conference. Bratislava. str. 15-22., ISBN 80-225-2010-1.

D. Vašiček, J. Mrša, V. Vašiček (2006) Measurement of assets in public sector. MicroCad 2006 International Computer Scientific Conference, Miskolc: University of Miskolc, Hungary, Section P Economic Challenges, ISBN 963 661700 7 0, 963 661 716 3 str.325-330.

V. Vašiček, F. Spajić, D. Gulin (2006) Perspectives on Cost and Managerial accounting development in Croatian Public Sector, MicroCad 2006 International Computer Scientific Conference, University of Miskolc, Hungary, Section P Economic Challenges, ISBN 963 661700 7 0 str.331-336., ISBN 963 661700 7 0, 963 661 716 3

V. Vašiček (2006) Stanje i pravci primjene računovodstva troškova u javnom sektoru, Riznica, Rif-ov časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru, br.4/2006, Zagreb: HZRFD, UDK 657.2

I. Dražić Lutilsky, H. Perčević, V. Vašiček (2006) The impact of the National Accounting Standards for SME's on financial reporting in Former Transition Countries in comparison with Croatia. „From transition to Sustainable Development: The Path to European Integration“, 3rd International Conference, Sarajevo: University of Sarajevo, The School of Economics and Business in Sarajevo ICES2006, Bosnia and Herzegovina, Proceedings: abstract, str.249-251, ISBN 9958-605-89-9, cijeli članak na CD-ROM, ISBN 9958-605-90-2.

I. Dražić Lutilsky, V. Vašiček, D. Vašiček (2007) Budgeting programs and performance measurement in Croatian Public Sector, MicroCAD 2007, International Science Conference, University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer Centre (ITTC), Miskolc, 2007, Proceedings - section O: Economic Challenges II, str.473 -478. ISBN 978-963-661-742-4 O, ISBN 978-963-661-756-1.

D. Gulin, V. Vašiček (2007) Code de commerce as start of the accounting harmonisation in the Europe, U: Kandžija V., Kumar A. Zbornik radova međunarodne konferencije International Conference Economic Integration, Competition and Coopration, Opatija, 19-20.04.2007. Rijeka: Ekonomski fakultet Rijeka, UDK 339.923(4-67 EU:497.5)(063) ISBN 978-953-6148-61-5

V. Vašiček, D. Gulin, F.Spajić (2007) Current Situation and perspectives Managerial Accounting in the Croatian Public Sector, 11th International Scientific Conference «AIESA – Building of Society Based on Knowledge», Bratislava, May 2007., CD-ROM with Full Papers

V. Vašiček (2007) Financijski aspekti integracije sveučilišta, U: J.Kregar, P.Lučin, Upravljanje sveučilištem, Učinkovitost postojećih organizacijskih modela s obzirom na stupanj funkcionalne integriranosti pojedinog sveučilišta, Zbornik radova I seminara Projekt Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta održanog u Begovom Razdolju, Zagreb, rujan 2007, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH., str.57-68.

V. Vašiček (2007) Financijski izvještaji vs. Izvještaji o izvršavanju proračuna, U: D.Vašiček, V.Vašiček, I Konferencija Zbornik radova Hrvatski javni sektor – reforma i razvojne perspektive, Opatija, 2007., Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, ISBN 978-953-6480-94-4, str.231-245

V. Vašiček (2007) Implementacija međunarodnih standarda interne kontrole i interne revizije u javni sektor zemalja u tranziciji, Zbornik radova X. Međunarodni simpozij, Neum, Bosna i Hercegovina, Financijska i računovodstvena efikasnost u funkciji ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata. Sarajevo, Udruženje - udruga računovođa i revizora federacije BiH, str. 423-454.

V. Vašiček, V. Budimir, S. Letinić (2007) Pokazatelji uspješnosti u visokom obrazovanju, časopis Privredna kretanja i ekonomska politika, god.17. br.110 str.50-80

I. Dražić Lutilsky, H. Perčević, V. Vašiček (2007) Price determination and Performance Measurement in Croatian Public Sector, „Creative Organization“, 26th International Conference on Organizational Science Development, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences. Portorož, Slovenia, Proceedings: abstract str.200, ISBN 978-961-232-199-4, cijeli članak na CD-ROM, ISBN 978-961-232-200-7.

D. Vašiček, V. Vašiček, B. Crnković- Stumpf (2008) Accrual Accounting as Precondition for Break Even Point Determination in Public Sector, MicroCAD 2008 International Computer Science Conference, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, Section Q Economic Challenges, March 2008., str.225-230, ISBN 978-963-661-812-4Q

V. Vašiček, I. Dražić L., V. Budimir (2008) BSC u funkciji upravljanja proračunskih korisnika, U:A.Mišić, Zbornik radova III Međunarodni simpozij Globalizacija – utjecaj na financije i računovodstvo zemalja u tranziciji, Mostar 25.-26. rujna 2008. Mostar: Fricon d.o.o., str. 207-218.

Roje, G., Vašiček, V., Vašiček, D. (2008) Development of Governmental Accounting in Croatia, 12th World Congress of Accounting Historians, July 20-24, 2008, Istanbul - TURKEY, Congress Proceedings, Vol. III / Assoc. Prof. Dr. Cengiz Toraman (ur.), Istanbul : Association of Accounting Historians and Finance Academicians (AAFA), 2008, 2553-2570

V. Vašiček, I. Dražić Lutilsky (2008) Financijski izvještaji u funkciji upravljanja u sustavu poračuna, U: D.Vašiček, V.Vašiček, II Konferencija Zbornik radova Hrvatski javni sektor – praksa i perspektive, Opatija, 2008., Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, ISBN 978-953-277-009-4 CIP 660777, str. 343-360.

V. Vašiček, I. Dražić Lutilsky, D. Vašiček (2008) Function of Costs for Service Price Determination in Croatian Public Sector, MicroCAD 2008 International Computer Science Conference, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, Section Q Economic Challenges, March 2008., str.231-236, ISBN 978-963-661-812-4Q

V. Vašiček, D. Vašiček (2008): Manipulacije računovodstvenim informacijama u upravljačkim procesima u javnom sektoru, U: L. Žager, Zbornik radova 11 Savjetovanje Interna revizija i kontrola, Poreč, listopad 2008., Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Sekcija internih revizora i Hrvatski institut internih revizora, ISBN 978-953-277-017-9 CIP 678734, str. 179-198.

I. Dražić, V. Vašiček, H. Perčević (2008) Performance Measurement Evaluation in Public Sector – Case of Croatian Faculties ed. B.Katalinić, 1st International Conference “Vallis Aurea” Fokus on: Regional Development, Proceedings 19 th November 2008., Požega – Wienna, ISBN 978-953-89762-7-0, ISBN 978-3-901509-60-5., str. 157-163.

V. Vašiček, I. Dražić, H. Perčević (2008) Price determination in Croatian Public Sector – Case of Croatian Faculties, International Economic Conference Integrative Relations between the European Union Institutions and the Member States, Sibiu, Romania, Sibiu: Lucian Blaga, University Publishing House, ISBN 978-973-739-594-8., pg.570-577

V. Vašiček, D. Vašiček (2008) Reforma računovodstva neprofitnih organizacija – konvergencija izvještajnih sustava javnog i neprofitnog sektora, U: D.Vašiček, V.Vašiček, II Konferencija Zbornik radova Hrvatski javni sektor – praksa i perspektive, Opatija, 2008., Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, ISBN 978-953-277-009-4 CIP 660777, str.447-488.

G. Roje, V. Vašiček (2008) The Impact of Globalization: The Convergence of Financial Reporting Systems and Harmonization Requirements, ed. B.Katalinić, 1st International Conference “Vallis Aurea” Focus on: Regional Development, Proceedings 19 th November 2008., Požega – Wienna, ISBN 978-953-89762-7-0, ISBN 978-3-901509-60-5., str. 825-831.

V. Vašiček, N. Rogošić (2009) Financiranje trgovačkih društava u javnom sektoru: Dobitni ili kapitalni pristup priznavanju državnih potpora. Zbornik referata III. konferencije - HRVATSKI JAVNI SEKTOR u aktualnim gospodarskim uvjetima/ Davor Vašiček (ur.). Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2009. 121-147

V. Vašiček, D. Vašiček, G. Roje (2009) Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (IPSAS) vs. računovodstvena regulativa u tranzicijskim zemljama, Zbornik referata IV. Međunarodnog Simpozija "Međunarodni standardi u sektoru financija i računovodstva vs. nacionalna praksa"/ Mišić, Augustin (ur.). Mostar: Fircon d.o.o Mostar, 2009., str. 139-159

V. Vašiček, J. Mrša, D. Vašiček (2009) Non-for-Profit Accounting System Harmonisation in Croatia, XXIII. microCAD International Scientific Conference 19-20 March 2009. Miškolc: Miskolci Egyetem, str. 257-262, (ISBN: 978-963-661-866-7)

M. Hladika, V. Vašiček (2009) The impact of scope of consolidation on the external reporting in the budgetary system of the Republic of Croatia, Znanje in poslovni izazovi globalizacije, Merkač Skok, Marijana ; Cingula, Marijan (ur.). Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, str. 250-257, (ISBN: 978-961-6603-2)

G. Roje, V. Vašiček, M. Hladika (2009) The perspectives of IPSASs introduction in Croatian public sector, 12th Biennial CIGAR CONFERENCE "New Challenges for Public Sector Accounting" - MAIN CONFERENCE ABSTRACTS/ Eugenio Caperchione (ur.). Modena: CIGAR network, Str. 27-27

M. Hladika, G. Roje, V. Vašiček (2009) The reconciliation of government financial statements with international accounting and statistics standards: Croatian experience. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. 3 (2009.), str. 591-601 (ISSN: 1313-2525)

G. Roje, D. Vašiček, V. Vašiček (2010) Accounting regulation and IPSAS implementation: efforts of transition countries toward IPSAS compliance, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol.6, No.12, December, pp. 1-16, David Publishing Company. (ISSN:1548-6583)

V. Budimir, V. Vašiček (2010) Balanced scorecard u funkciji financijskog upravljanja i kontrole proračunskih korisnika, Proceedings of the 2nd International Conference "Vallis Aurea" Focus on: Regional Development / Katalinić, Branko (ur.). Požega: Veleučilište u Požegi, DAAAM International Vienna, pp. 211-217 (ISBN: 978-953-744-06-9)

V. Vašiček, M. Dragija, M. Hladika (2010) Convergence of financial reporting int he public sector to the practice of business sector, 5 th International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo (ICES 2010), „Economic Development Perspectives of SEE Region in The Global Recession Context, Proceedings: Book of Extended Abstracts and USB with full Papers, , str. 130, Sarajevo: October 14-15 (ISBN: 978-9958-25-046-0)

V. Vašiček, M. Dragija, M. Hladika (2010) Impact of Public Internal Financial Control on Public Administration in Croatia, Theoretical and applied economics. XVII (2010), 4(545); str. 71-87 (ISSN: 1841-8678)

M. Dragija, V. Vašiček, M. Hladika (2011) Internal audit and control trends in the public sector of transition countries, Proceedings of the 5th International Scientific Conference „Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil“, Afrić Rakitovac, K., Šugar, V., Bevanda, V. (ed.), Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“, 24. – 26. ožujak 2011, Pula, Hrvatska, str. 62-80. (ISBN: 978-953-7498-42-9)

Vašiček, D., Dražić Lutilsky, I., Vašiček, V. (2012) Cost planing and control in Croatian public sector, „Economic Research“, Vol.25, No.2 (2012), ISSN 1331-677X, UDK 338, str. 413 - 434.: Sveučilište „Juraj Dobrila“ u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam „Dr.Mijo Mirković“.Pula, Croatia

Roje, G., Vašiček, V. and Hladika, M. (2012) The perspectives of IPSASs introduction in Croatian public sector, Int. J. Public Sector Performance Management, Vol. 2, No. 1, pp.25–43.

Vašiček, Vesna; Broz Tominac, Sanja; Žmuk, Berislav (2013) Are Croatian banks ready for pass on AIRB approach?. Journal of Economics, Business and Management, 1 (2013), 1; 81-84

Vašiček,V. Poljašević, J. (2016) Specifičnosti u priznavanju infrastrukturne imovine u javnom sektoru, Zbornik radova (Journal of Economy and Business) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 22, posebno izdanje, str. 449-470, ISBN 1840-3255

Dragija Kostić, M., Vašiček, V., Dražić Lutilsky, I. (2017) Use of internal reports at Croatian higher education institutions. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15 (2017), 2; 69-83

Vašiček, V., Kostić, M.D., Žmuk, B. (2017) User's Satisafaction with the Accounting Information in Non-Profit Organizations - Case of Croatia, 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Building Resilient Society, Zagreb, Croatia, International Scientific Conference on Economic and Social Development, pg: 430-438.

Vašiček, V., Broz Tominac, S. (2018) Evaluation of state financial assets in the form of shares and stakes in enterprises owned by the Republic of Croatia. Book of Proceedings of the 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development, str. 327-338, Rim, ISSN 1849-7535, ProQuest

Vašiček, V., Poljašević, J., Letica, M., (2018) The Comparison of Public Sector Accounting between Croatia and Bosnia and Herzegovina, Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe / Anastasios, Karasavvoglou ; Srećko, Goić ; Persefoni, Polychronidou Pavlos Delias (ur.). str. 469-484, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, Print ISBN 978-3-319-70376-3, Online ISBN978-3-319-70377-0; https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70377-0_32

Poljašević, J.,; Vašiček, V., Jovanović, T. (2019) Comparative review of dual reporting in public sector in three south-east European countries . Journal of Public Budgeting, Accounting & Finanacial Management, 31 (2019), 3; 325-344 doi:https://.org/10.1108/JPBAFM-02-2019-0035.

Jovanović, T., Vašiček, V. (2020) The role and application of accounting and budgeting information in government financial management process - a qualitative study in Slovenia. Public money & management, 1 (2020), 1-8 doi:10.1080/09540962.2020.1724405

Budimir, V., Vašiček, V., Letinić, S. (2020) Who has more developed performance measurement in Croatia? Public hospitals or higher education institutions. RED2020 Proceeding 9th International Scientific Symposium Region, Entrepreneurship, Development / Leko Šimić, Mirna ; Crnković, Boris (ur.).Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek ; Faculty of Economics in Osijek, Croatia, 2020. str. 902-916

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/181411 [17.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Vesna Vašiček [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/prof-dr-sc-vesna-vasicek-29994/29994 [17.7.2020.]

UNIZG (a.d.) Vesna Vašiček [online] Zagreb: Sveučilište u Zagrebu. Dostupno na: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorat/Vesna_Vasicek.pdf [17.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vesna Vašiček [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1OXAxwhilMuE7aIpHTjmXS4dvYpsYAdGN/edit [upisati datum pristupanja]