Silvija Vlah Jerić

Silvija Vlah Jerić

Doc. dr. sc. Silvija Vlah Jerić (Sombor, 27. II. 1979. –), docentica

Docentica Vlah Jerić rođena je u Somboru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij računarstva na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Novom Sadu upisala je 1997. godine. Nakon završene dvije godine, studij nastavlja na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer računarstvo gdje je 2002. godine i diplomirala. Znanstveni poslijediplomski studij „Operacijska istraživanja” na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2005. godine, te magistrirala 2008. godine obranivši poslijediplomski rad „Modeli višekriterijskog odlučivanja i heuristike za njihovo rješavanje“. Poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2009. godine. Položila je sve propisane ispite s prosjekom ocjena 5,0 te izvršila sve druge obveze, a 20. siječnja 2012. stekla je akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije „Višekriterijska optimizacija lanca dobave u maslinarsko-uljarskoj industriji“.

Zaposlila se u travnju 2003. godine kao projektant-programer u Plivi d.d. (kasnije Pliva Hrvatska d.o.o.). Na tom radnom mjestu stekla je izvrsnu praksu iz programiranja u različitim programskim jezicima, te različitih vrsta poslovnih aplikacija. Od 20. rujna 2004. zaposlena je kao asistent na Katedri za matematiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 24. srpnja 2012. godine zaposlena u suradničkom zvanju višeg asistenta na Katedri za matematiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dana 20. svibnja 2015. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U lipnju 2008. i lipnju 2009. godine znanstveno se usavršavala na Instituto Superior Technico, Lisabon, Portugal u trajanju od po mjesec dana, gdje je surađivala s prof. dr. sc. Jose Rui Figueira. Također, održala je više seminara i u okviru Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te u okviru Inženjerske sekcije Hrvatskog matematičkog društva na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI), te udruženja European Chapter on Metaheuristics (EWG EU/ME). Od 2005. do 2011. godine obnašala je funkciju tajnice najprije znanstvenog poslijediplomskog studija „Operacijska istraživanja“, a kasnije specijalističkog poslijediplomskog studija „Operacijska istraživanja i optimizacija“. Pristupnica je 2015. godine sudjelovala u organizaciji znanstvenog skupa „Primjena matematike u ekonomiji“ u organizaciji Katedre za matematiku u okviru Dana Ekonomskog fakulteta – Zagreb čija je ideja bila prezentacija radova mladih istraživača s Katedre za matematiku i popularizacije matematike te kvantitativnih metoda. Također, 2016. godine je u okviru Dana Ekonomskog fakulteta – Zagreb organizirala stručni skup „Matematika u jednom kliku“ čiji je cilj bio približavanje matematike i web alata za matematičke metode široj publici, tj. onima kojima matematika nije primarno područje obrazovanja, posebno studentima Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Na oba skupa je i sama održala po jedno predavanje.

Pohađala je i dobila certifikat za uspješan završetak Programa edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika organiziran u suradnji Ekonomskog fakulteta – Zagreb i Filozofskog fakulteta Zagreb Sveučilišta u Zagrebu iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike. Uz nastavnu aktivnost, objavila je više znanstvenih i stručnih radova, te je aktivno sudjelovala na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Recenzirala je znanstvene radove za časopise Computers & Operations Research, Journal of the Operational Research Society, Food Reviews International, Ekonomski pregled, Croatian Operational Research Review, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zentralblatt MATH bazu, te za međunarodne konferencije.

U svom radu pristupnica je dobitnica nagrada „dr. Pero Jurković“ te "Mijo Mirković". Među objavljenim publikacijama ističu se sljedeće knjige i radovi.

VAŽNIJA DJELA:

Knjige:

Čipin, I., Smolić, Š., Vlah Jerić, S. (2018) Demografski atlas hrvatskog liječništva. Zagreb: Hrvatska liječnička komora, 387 str.

M. Gardijan, V. Kojić, K. Kotarac, T. Škrinjarić, S. Vlah Jerić (2014) Zbirka zadataka iz Matematike. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

M. Gardijan, V. Kojić, K. Kotarac, T. Škrinjarić, S. Vlah Jerić (2015) Zbirka zadataka iz Matematike. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. (izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Znanstveni radovi:

Vlah Jerić, S., Zoričić, D., Dolinar, D. (2020) Analysis of forecasts of GDP growth and inflation for the Croatian economy, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33:1, str. 310-330.

Sorić, P., Lolić, I., Claveria, O., Monte, E. i Torra, S. (2019) Unemployment expectations: A socio-demographic analysis of the effect of news, Labour Economics, 60, str. 64-74.

Vlah Jerić, S., Anđelinović, M. (2019) Evaluating Croatian stock index forecasts. Empirical economics, 56(4), str. 1325-1339.

Vlah Jerić, S., Primorac, M. (2017) Data mining for assessing the credit risk of local government units in Croatia. Croatian operational research review, 8(1), str. 193-205.

Vlah Jeric, S., Figueira, J. R. (2012) Multi-objective scheduling and a resource allocation problem in hospitals, Journal of Scheduling, 15(5), str. 513-535.

Vlah, S., Lukač, Z., Pacheco, J. (2011) Use of VNS heuristic for scheduling of patients in hospital, Journal of the Operational Research Society, 62(7), str. 1227-1238.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/269501 [14.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Silvija Vlah Jerić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/matematika/clanovi-31392/doc-dr-sc-silvija-vlah-jeric-31390/31390 [14.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Silvija Vlah Jerić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1OOqoqW9MS2YL2Ta7tbxeRvBZC5oZLpO3/edit [upisati datum pristupanja]