Karlo Vujeva

Karlo Vujeva

Karlo Vujeva, mag. oec. (Slavonski Brod, 09. XII. 1992. -), asistent

Karlo Vujeva završio je osnovnu školu "Ivan Goran Kovačić" te Opću gimnaziju “Matija Mesić” u Slavonskom Brodu. Nakon gimnazije upisuje preddiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studiranja bio je demonstrator na Katedri za ekonomsku teoriju te na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Uz to, bio je na studentskoj praksi u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), u Direkciji za financijsku stabilnost. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekonomija u rujnu 2016. godine, na temu „Utjecaj industrijske politike na gospodarski razvoj“. Po završetku diplomskog studija, dobio je stipendiju za master studij “Master in Economic Development and Growth” (MEDEG) na Sveučilištu Carlos III u Madridu. U rujnu 2018. godine u Madridu je obranio tezu na temu “Growth Diagnostics of Croatia”. Pohađao je više ljetnih i zimskih škola, radionica i tečajeva usavršavanja, uključujući Maastricht Summer School, CEMFI Madrid, Spring University Prague i HSE Moscow Winter School. Od listopada 2018. godine zaposlen je na Katedri za financije, u suradničkom zvanju te na radnom mjestu asistenta, gdje sudjeluje u izvođenju seminarske nastave na kolegijima „Monetarna politika“ i „Međunarodni financijski menadžment“. U studenom 2018. upisuje poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Karlo Vujeva [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/karlo-vujeva-mag-oec/38584 [27.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Karlo Vujeva [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1ws1Ms44O4SzVSsLV58rJ8D9Jxi8qRsIC/edit [upisati datum pristupanja]