Dragomir Vojnić

Dragomir Vojnić

Prof. dr. sc. Dragomir Vojnić (Gaj kod Kovina, Republika Srbija, 31. XII. 1924. – Zagreb, 23. XII. 2020.), redoviti profesor FEN-a i EF-a

Dragomir Vojnić je rođen 31. prosinca 1924. godine u Gaju kod Kovina u Banatu, u obitelji doseljenoj iz Ližnjana u Istri. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1952., gdje je i doktorirao 1967. godine.

Dragomir Vojnić je jedan od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika. Na Ekonomskom institutu Zagreb bio je najstariji znanstveni savjetnik, a bio je i član, suradnik, prvo Jugoslavenske, a potom i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Od 1948.do 1951. bio je načelnik odjela u Ministarstvu znanosti NR Hrvatske. Na početku 1952. godine bio je jedan je od obnovitelja Ekonomskog instituta Zagreb (koji je osnovan 1939.), kojem je bio i direktor od 1973. do 1993. godine.

Bio je član Međunarodne udruge za istraživanje dohotka i bogatstva te predsjednik Jugoslavensko-američkog savjeta Centra za jugoslavensko-američke studije, istraživanja i razmjenu Državnog Sveučilišta Floride od 1970. do 1990.

Također, od 1971. do 1991. bio je predsjednik Saveznog ekonomskog Savjeta.

Glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa, Hrvatskog društva ekonomista, Ekonomski pregled, bio je od 1977. do 2007. godine, a nakon toga, počasni, glavni urednik.

Godinu 1957/58 proveo je na studijskom boravku na London School of Economics. Taj studijski boravak iskoristio je za proučavanje problema investicija i ekonomskog razvitka. Tada je on jasno definirao teorijsku osnovu triju makroekonomskih kategorija investicija: bruto, neto i nove. Time je bačeno novo svjetlo na probleme troškova fiksnog kapitala u dinamičnoj privredi, zato što je u tim uvjetima amortizacija veća od zamjene.

Evsey Domar je u svojim briljantnim istraživanjima te teme učinio mali previd. Dragomir je o tome raspravljao s Domarom u Zagrebu, a najviše tijekom svog boravaka u Americi kao visiting profesor, 1967/68. godinu na Državnom sveučilištu Berkeleyu Kalifornija.

U to vrijeme Dragomir je završio knjigu „ Investicije i ekonomski rast koja je objavljena 1970. Domar je bio neformalni recezent te knjige. Tada je Domar rekao da bi tako cjelovita teoretska razrada kompleksa investicija i ekonomskog razvitka plijenila više pozornosti da je iz neke velike zapadne zemlje.

Veliki svjetski ekonomisti, kao što su Colin Clark i Simon Kuznets, pokrenuli su 1950-tih raspravu o demografskim investicijama i ekonomskom razvitku, ali nisu taj koncept zaokružili. Taj koncept je zaokružio Dragomir Vojnić i 1959. objavio u Ekonomskom pregledu, a 1960. u knjizi pod naslovom „Investicije na području Jugoslavije 1947-1958.

Dragomir je proučavao i pisao o međuzavisnosti tržišta, ekonomske efikasnosti i političke demokratičnosti. Ta svoja promišljanja je imao prilike više puta testirati u razgovorima s Abbeom Lernerom s kojim se i sprijateljio.

U Bečkom institutu za komparativne ekonomske (međunarodne) studije, Drago Vojnić je niz godina bio u Međunarodnom odboru za koordinaciju velikih međunarodnih projekata, na području reforme i tranzicije.

U Moskovskom institutu za istraživanje međunarodnih ekonomskih i političkih odnosa, Ruske akademije znanosti, više je godine koordinirao zajedničke projekte s akademikom Olegom Bogomolovom.

Dragomir Vojnić je bio jedan od rijetkih, zapravo posljednjih, znanstvenika ekonomista koji su mogli, ne samo istraživati i pisati, nego i svjedočiti o reformskim događanjima na ovim prostorima. Bio je aktivno uključen u sva bitna i prijelomna događanja na području reforme i tranzicije. Već 1962. godine bio je pozvan da predstavlja hrvatsku ekonomsku znanost u Saveznoj komisiji za paritet dinara, koja je imala zadaću pripremiti polazne osnove za veliku društveno-ekonomsku reformu iz 1965. godine, kojom je pripremano otvaranje zemlje prema svijetu.

Krajem 1988. godine sudjelovao je u izradi platforme na temelju koje je dato zeleno svjetlo za opću demokratizaciju, čime je i započela tranzicija.

Najveći dio njegovih znanstveno-istraživačkih ambicija i ostvarenja povezan je s Ekonomskim institutom, Zagreb, a znanstveno-nastavnih s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

U devedesetim godinama prošlog stoljeća i na početku ovog stoljeća, Vojnić je bio veoma aktivan sudionik najvažnijih domaćih i međunarodnih skupova posvećenih ekonomiji i politici tranzicije, i vjerojatno je objavio najviše radova na te teme. Njegovi radovi sadrže mnoge kritičke opservacije o ostvarivanju tranzicije općenito, a posebno u Hrvatskoj, ukazujući na njeno zaostajanje.

Umjesto očekivanog razvoja društva blagostanja, dogodilo se sasvim nešto drugo. Dogodio se divlji kapitalizam, tržišni fundamentalizam, prvobitna akumulacija i sjećanja na povijesnu retrospektivu kada su „ovce pojele ljude. Tranzicija je ostvarena šokantnim prijelazom, bez reformske pripreme, izravno od centralističko-planske u tržišnu privredu. Tajkunska privatizacija i pogrešna razina stabilizacije Hrvatsku su zavili u crno. Prodaja proizvodnih poduzeća je prodaja tijela, a prodaja banaka strancima je prodaja i duše i tijela. Tako je govorio dr. Dragomir Vojnić.

Tijekom devedesetih, gledajući hrvatsku politiku i vrlo dobro poznavajući hrvatsko gospodarstvo, ukazivao je na opasnost stagnacije, kojoj danas svjedočimo.

Prikazati cjelokupni opus rada Dragomira Vojnića zahtijeva puno više vremena.

Kao znanstvenik najviše se afirmirao radovima iz područja:

1. ekonomski razvitak, investicije i fiksni kapital i

2. ekonomija i politika tranzicije.

Uz to što je bio urednik velikog broja knjiga i zbornika radova, objavio je samostalno ili u koautorstvu 12 knjiga i preko dvjesto radova u domaćim i stranim časopisima. Širom svijeta, od različitih znanstvenih do državnih institucija bio je pozivan održati predavanja. Za vrijeme njegovog rukovođenja Ekonomski institut je imao značajan položaj u međunarodnoj ekonomskoj znanosti, a u isto vrijeme u okvirima Instituta su se razvili najbolji ekonomisti znanstvenici.

Bio je veliki čovjek, erudit, jer je iznimno poznavao svu objavljenu znanstvenu i stručnu literaturu. Nije se pritom zadovoljavao površnošću, već je uporno tražio i na kraju postizavao izvrsnost. U znanstvenom pogledu ostavio je iza sebe neizbrisiv trag, pridonijevši tako daljnjem jačanju ekonomske i ukupne znanosti.

Dragomir Vojnić je bio posvećen dobru. U svakodnevnom životu krasili su ga jednostavnost, otvorenost, poštenje, plemenitost i emotivnost. U poslu je mislio, bio je razložan i staložen, sustavan, ustrajan i predan svemu što je radio. Držao se čvrstih moralnih stavova.

Dr. Dragomir Vojnić nije bio moj profesor. Prije mnogo godina, kao student, želeći otkriti tajne ekonomije, pretraživao sam po bibliotekama, listajući različite knjige, sreo njegovu knjigu „Investicije i ekonomski razvoj i to je bilo to. Nakon nekog vremena smo se upoznali i počeli družiti. Kako je vrijeme prolazilo, sve smo se više družili: na Institutu, na konferencijama, kod njega doma i na Lošinju. Razgovori su bili puno širi od investicija, fiksnog kapitala, amortizacije… malo više o tranziciji, a možda najviše o ekonomskoj i političkoj povijesti naših prostora, čiji je on bio suvremenik.

Slušajući ga u jednom trenutku sam rekao: pa ti si „posljednji Mohikanac, vjerojatno jedini pravi svjedok svih tih događanja. On se nasmiješio svojim karakterističnim smiješkom i odgovorio: da ja sam posljednji Mohikanac. Često, u kasnijim susretima sam ga pozdravljao s posljednji Mohikanac. Napisali smo nekoliko zajedničkih radova. Planirali smo malo više, ali život ima svoje zakonitosti. Kad bi razgovarali u aktualnim situacijama i nakon moje analize Dragomir bi nastavio … „ ja kao stari zec u šumi… i pravio bi paralele sa sličnim situacijama u bližoj i daljnjoj hrvatskoj ili svjetskoj prošlosti…

Na Institutu smo popili puno kava, kasnije kad je teže bilo dolaziti na Institut družili bi se kod njega doma, družili smo se i na Lošinju … ručavali , večeravali … pričali.. druženja su bila vrlo ugodna, jer s Dragom nije moglo biti drugačije..

Nikad kod Dragomira nisam vidio ljutnju. Uvijek je imao razumijevanja i objašnjenje za nečije vidljive greške, propuste i nemar… Nikad nije osuđivao.

Kad sam prije petnaestak godina pitao svoje profesore, koji su ujedno bili i zaposlenici Instituta, a nisu mogli javno istupati u ono doba, a često su me pitali kako je drug Kolja i koju smo temu zadnju raspravljali s nekim smiješkom; jednog dana sam ih upitao onako ozbiljno: kakav vam je bio drug Kolja kao direktor i čovjek? Bez iznimke i rezerve svi su rekli ne dobar, nego najbolji čovjek i najbolji direktor. Potvrda tome je i Konferencija koju je organiziralo Hrvatsko društvo ekonomista 2005. godine posvećenu 80-toj obljetnici Dragomira Vojnića: svi pozvani su došli iz poštovanja prema čovjeku, znanstveniku i direktoru, kako iz Hrvatske, tako i od Amerike, preko Europe do Rusije.

Živio je potpuno u skladu s svojim imenom … bio je Drag i širio je Mir!

DJELA:

Knjige:

Investicije, reforme i tranzicija: izabrani radovi (Predgovor i uvodni članak Ljubo Jurčić). Zbornik je izdan povodom 80-te obljetnice autora. Zagreb, Hrvatsko društvo ekonomista, 2005. str. 522.

Gospodarska i socijalna zbilja Hrvatske, stanje i perspektive. (koautori Vladimir Veselica, Jakov Sirotković, Ivo Družić i Stjepan Bratko). Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatsko društvo ekonomista, 2001.

Misli i pogledi o razvoju Hrvatske. (koautor Vladimir Veselica). Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatsko društvo ekonomista, 1999.

Ekonomija i politika tranzicije. Zagreb, Ekonomski institut i Informator, 1993.

Ekonomska kriza i reforma socijalizma. Zagreb, Globus i Ekonomski institut, 1989.

Ekonomska stabilizacija i ekonomska kriza. Zagreb, Globus i Ekonomski institut, 1986.

Ekonomska stabilizacija i društvena reprodukcija. Zagreb, Ekonomski institut i Informator, 1983.

Uvod u analizu i planiranje investicija. (koautor Mijo Sekulić). Zagreb, Ekonomski institut i Informator, 1980.

Investicije i društvena reprodukcija. Zagreb, Ekonomski institut i Informator, 1977.

Investicije i fiksni fondovi Jugoslavije. Zagreb, Ekonomski institut i Informator, 1970.

Investicije i ekonomski razvoj. Zagreb, Ekonomski institut i Informator, 1970.

Društvene investicije Jugoslavije. Zagreb, Naprijed, 1964.

Investicije na području Jugoslavije 1947.-1958. Zagreb, Ekonomski institut, 1960.

Radovi u zbornicima i časopisima:

Ob ekonomičeskih preobrazovanijah v Jugoslavii vo toroi polovine XX veka, Novaja i novejšaja istoria (Rossijskaja akademija nauk, 2 Moskva) 2008. str. 109-122.

Challenges of Globalization for Small Economies in Transition – the Case of Croatia (koautori George Macesich i Ivan Teodorović). U: Teodorović,I., Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., Nušinović, M. Zdunić S. (Eds.) The Croatian Economic Development - Transition Towards the Market Economy : Research Papers on the Occasion of 80th Anniversary of Life and 55 Years of Research of Professor Emeritus Dragomir Vojnić, Institute of Economics, Zagreb, 2005. p.343.

America and Europe: Globalization and the Changing Geo-Strategic Environment (koautor George Macesich), Ekonomski pregled, (56), 5-6/2005. p.277-296.

Market – Damnation or Salvation, Ekonomski pregled, (56), 5-6/2005. p.297-344.

European Integration Processes: where is Croatia? U: Grinberg, R.S.(ed.et al.), Russia and CIS in Recent European Integration of Sciences, Moscow, 2003.

(Objavljeno i u: Ekonomski pregled, (54) (2003.) 1-2, str. 157-172)

Economics and Politics of Transition: the Road to the Welfare State and Economy. U: Young, A., Teodorović, I. and Koveos P. (eds.), Economies in Transition,- Conception, Status and Prospects, London, World Scientifi c, 2002. p.63-69.

Globalization, Integration and Central European Countries in Transition with a Special Reference to Croatia. U: Bogomolov, O.(ed.et al.), Post-Socialist Countries in the Globalising World, Moscow, Russian Academy of Sciences, 2001.

Countries in Transition at the Beginning of the 21st Century – Transition, Integration, Globalization and Controversies of Market (Introduction). U: Enterprise in Transition: Proceedings -Fourth International Conference, Split, Faculty of Economics, 2001.

European Countries in Transition: a Comparative Approach. (Introduction).U: Enterprise in Transition: Proceedings – Third International Conference, Split, Faculty of Economics, 1999.

Countries in Transition: Achievements, Problems and Prospects, (Introduction) U: Enterprise in Transition: Proceedings – Second International Conference, Split, Faculty of Economics, 1997.

European Countries in Transition: Achievements, Problems and Prospects, Ekonomski pregled, (48), 7-8/1997. 473-492.

Disparity and Disintegration: the Economic Dimension of Jugoslavia’s Demise. U: Sayam Akhavan and Robert House (eds.), Yugoslavia the Former and the Future, Washington, The Brookings Institution and Geneva, UN Research Institute for Social Development, 1995. (Objavljeno i u: Ekonomski pregled, (47), 9-10/1996. 528-263.)

Economics and Politics of Transition – Some Comparative Views with a Special Reference to Croatia. U: Enterprise in Transition: Proceedings – First International Conference, Split, Faculty of Economics, 1995. (Objavljeno i u: Ekonomski pregled, (46), 9-10/1995. 675-687.)

The Croatian Economy in Transition. U:Saunders, Cristopher T. (ed.et al.), Eastern Europe in Crisis and the Way Out, London, Macmillan, 1995. (Komentar rada od urednika Saundersa na str. 12.)

Croatian Economy in the 1990s – Present Moment and Historical Retrospect, Est-Ovest, ISDEE, Trieste, No.5, 1994.

European Integrational Processes and the Countries in Transition : With Special Reference to Croatia and Former Yugoslavia (Međunarodni znanstveni skup: The Evolution of Rules for a Single European Market, Exeter, Sept.1994.), Ekonomski pregled, (45), 9-10/1994. 573-603.

The Economic and Political Dimension of Transition, koautor Ž.Puhovski i The Economic Dimension of Nationalism: the Case Study on Comparative Investments in Croatia. U: Puhovski, Ž., Prpić, I.i D.Vojnić (eds.), Politics and Economics of Transition, Zagreb, Center for the Study of Transformation of Central and Eastern Europe, i Informator, 1993.

Privatization, Market Structure and Competition: a Progress Report on Croatia (koautor R.Lang). U: Saunders, Christopher T. (ed.et al.), The Role of Competition in Economic Transition, London, Macmillan 1993. (komentar rada od urednika Saundersa na str. 7. i 8.)

Some Issues on Macro-Economic Stabilization Policy in the Economies in Transi-tion. U: Somogyi, L. (ed.et al.), The Political Economy of the Transition Process in Eastern Europe, Proceedings of the 13th Arne Ryde Symposium, Aldershot, Edward Elgar, 1992.

Reforms in Retrospects. U: Macesich, G. (ed.et al.) Yugoslavia in the Age of Democracy, London, New York, Praeger, 1992.

Pljuralizm sobstvennosti i razvitie modeli rynočnoja ekonomiki, str. 96-123, i Problemi ekonomičeskoj reformy v svete razvitija modeli rynočnoj demokratii (jugoslavskij opyt), str. 4-95, Vestnik naučnoj informacii, (Moskva, Institut me-ždunarodnyh ekonomičeskih i političeskih issledovanij AN SSSR) 2/1992.

Economics and Politics of Transition: Achievements, Problems and Prospects, str. 1-28, i Some Issues on Financial Limits in the Process of Ownership Transition – the Case of Croatia (koautor Ž.Rohatinski), str. 29-47. U: Koveos, P., Teodoro-vić, I., Vojnić, D., Young, A. (Eds.), Financial Analysis of Firms: Selected Topics, Syracuse, N.Y., School of Management, Syracuse University and the Institute of Economics, Zagreb, 1992. (Series: Newly Emerging Economies; 106)

Strategic Issues in the Croatian Economy, (koautori: Z.Baletić i S.Zdunić), Razvoj/Development-International, (7), 2-3/1992. str. 201-226.

Yugoslavia: Experience of Systemic Change. U: Saunders, Christopher C. (ed. et al.), Economics and Politics of Transition, London, Macmillan, in Association. with the WIIW, 1992. (komentar urednika Saundersa na str. 20.)

Novyj socializm v svete jugoslavskogo opyta. Problemi i realizacija hozjaj-stvennih reform v SSSR i Jugoslavii (materialy meždunarodnoj konferencii) Čast’ I, Moskva, Institut meždunarodnih ekonomičeskih i političeski isledovannia, Ros-sijskaja akademija nauk, 1991.

The Reform of Socialism and East-West Relations: the Yugoslav Experience (Part III - Eastern Europe). U:Bertsch, G. and Elliot-Gower, S. (eds.), The Impact of Governments on East-West Economic Relations, Houndmills and London, Ma-cmillan in Association with the WIIW, 1991.

Introduction to the Problem: on the Overcoming of Barriers of Autarchic Development and Yugoslavia’s Prospects, Razvoj/Development-International, (5), 1/1990. str. 15-19.

Note on Yugoslavia. U: Bogomolov O.(Ed.), Market Forces and Planned Economies, Proceedings of a Conference Held by the International Economic Association in Moscow, London, Macmillan in Assn. with the International Economic Association, 1990.

Reforma ekonomičeskoj sistemy socializma v Jugoslavii (koautor: R.Lang), Mirovaja ekonomika i meždunarodnye otnošenija, (Moskva), 5/1990. str. 110-116.

Nekotorye problemy reformy socializma v svete jugoslavskogo opyta, Voprosy ekonomiki (Moskva), 2/1990. str. 114-122.

Adjustment in the Socialist Countries( Comments). U: Bertsch, G. and C.T. Saunders (eds.), East-West Economic Relations in the 1990s., London, Macmillan i Beč, WIIW, 1989.

The Socioeconomic Model of Socialist Self-Management (koautori R.Lang i B.Marendić). U: Macesich, G. (ed. et al.), Essays on the Yugoslav Economic Model, New York, Praeger, 1989.

Long -term Programme for Economic Stabilisation and the Industrial Structure of Yugoslavia (koautor R.Lang). U: Saunders, C.T. (ed.) Industrial Policies and Structural Change, Part III: Some National Industrial Policies Examined, London, Macmillan i Beč, WIIW, 1987.

Investment Policy and Economic Stabilization in Yugoslavia, The Florida State University Proceedings and Reports of Seminars and Research, Vol.20-21, 1986-1987-1988. str. 49-56.

Long-term Program of Economic Stabilization, World Economic Trends, (1), 0/1985. str. 115-121.

Nekotorye aktual’nye voprosy obščestvenno-èkonomičeskogo razvitja Jugoslavii. U: Aktual’nye voprosy èkonomičeskogo razvitja SSSR i SFRJ i problemy vzaimnogo sotrudničestva. Moskva, Institut èkonomiki mirovoj socialističeskoj sistemy AN SSSR, 1985. str. 148-155.

Einige Grundprobleme der sozialwirtschaftlichen Entwicklung Jugoslawiens, Europäische Rundschau, (Wien) (12), 4/1984. 103-124.

Some Issues of the Long Term Program of Economic Stabilization, The Florida State University Proceedings and Reports of Seminars and Research (Tallahassee), Vol.17.,1983. str. 12-23.

The Basic Features of Yugoslav Economic System (koautor R.Lang). U: Lang, R., Macesich, G. and D.Vojnić (eds.), Essays on the Political Economy of Yugoslavia, New York, Praeger, Zagreb, Informator, Zagreb, Ekonomski institut, Florida State University, Center for Yugoslav-American Studies ,Research and Exchanges, 1982.

Investment Policy. U: Stojanović, Radmila (ed.), The Functioning of the Yugoslav Economy New York, Sharpe, 1982.

U.S. - Yugoslav Economic Trends, The Florida State University Proceedings and Reports of Seminars and Research, Vol.15/1981., str. 34-43.

On Bilateral Economic Relations Between the United States and Yugoslavia, (koautor R.Lang), The Florida State University Proceedings and Reports of Seminars and Research, Vol.12-13/1978-1979., str. 78-98.

The Relationship between Economic System and Socio-Economic Development in the Self-Managed Society (koautor M.Sekulić), Eastern European Economics (New York), (14), 1/1975., str. 63-87.

Three Aspects of Development Policy in the Social plan for 1971-1975, Eastern European Economics (New York), (10), 4/1972. str. 417-444.

Demographic Investment and Economic Development of Yugoslavia, The Florida State University Slavic Papers, (Tallahassee), 4/1970. str. 60-74.

Quo vadis Croatia - Hrvatska na putu u Europsku uniju: od samoupravnog socijalizma i društva blagostanja preko ekonomije i politike tranzicije do divljeg kapitalizma i tržišnog fundamentalizma, U: Ekonomska politika Hrvatske u 2012. godini (Uvodno izlaganje na 19. tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija, 9.-11.XI 2011.) Koautor Lj. Jurčić. Zagreb, Inženjerski biro, 2011. str. 1-47.

Latentna kriza kapitalizma: Društvo blagostanja ili Ekonomski neoliberalizam. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2012. godini. ( 19.tradicionalno savjetovanje HDE u Opatiji, 9.-11.XI 2011.). Koautor Lj.Jurčić. Zagreb, Inženjerski biro, 2011. str. 49-80.

Quo vadis Croatia – Tridesetgodišnja stagnacija u svjetlu naše novije ekonomske povijesti: radikalna promjena ekonomske politike i modela razvoja Hrvatske na putu u Europsku uniju. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2011. godini (Uvodno izlaganje na 18,tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija 10.-12.XI 2010.) Koautor Lj.Jurčić. Zagreb, Inženjerski biro, 2010. str. 1-55.

Opća teorija troškova fiksnog kapitala, Rad HAZU, Razred za društvene znanosti, 505, Zagreb, 2009. str. 81-110.

Kriza suvremenog kapitalizma (s posebnim osvrtom na krizu realnog socijalizma i samoupravnog socijalizma), Ekonomski pregled, (61), 5-6/2010.: 293-316.

Ekonomska znanost i investicijska politika,. U: Kriza i okviri ekonomske politike, Zagreb, Razred za društvene znanosti HAZU i Hrvatski institut za financije I računovodstvo, 2009. str. 80-95.

Quo vadis Croatia – Neke karakteristike momenta razvoja u svjetlu turbulentnih događanja u zemlji i svijetu – kako dalje?. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2010. godini (Uvodno izlaganje na 17.tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija 11.-13.XI 2009.) Koautor Lj.Jurčić. Zagreb, Inženjerski biro, 2009. str. 1-30.

Quo vadis Croatia – Od Hrvatskog glavničara do Globalizacije i Nove ekonomije: Hrvatska na putu u Europsku uniju. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2009. (Uvodno izlaganje na 16.tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija, 12.-14. XI 2008.) Koautor V.Veselica. Zagreb, Inženjerski biro, 2008. str. 1-70.

Razvoj gospodarstva Republike Hrvatske 1945.-2005. U: T.Badovinac (ur.i red.) Titovo doba - Hrvatska prije, za vrijeme i poslije. Zagreb, Savez društava Josip Broz Tito Hrvatske, 2008. str. 231-295.

Varijacije na temu Tržište-prokletstvo ili spasenje. Rezolucija Informbiroa – Veliki prasak u povodu šezdesete obljetnice, Ekonomski pregled, (59), 5-6/2008.: 305-321.

Život i djelo Ive Vinskog. U: V.Stipetić (Ur.) Ivo Vinski :Uvod u analizu nacionalnog dohotka i bogatstva. Zagreb, Dom i svijet i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. str. 9-43.

Quo vadis Croatia – Politika, ekonomska politika i ekonomska znanost. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2008. godini (Uvodno izlaganje na 15.tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija 14.-16.XI 2007.) Koautor V.Veselica. Zagreb, Inženjerski biro, 2007. str. 9-43.

Ekonomska znanost i ekonomska politika u povijesnoj retrospektivi i aktualnom trenutku Ekonomija/Economics (14), 1/2007: 55-78.

Reforma i tranzicija. Kritički osvrt na događanja u prijelomnim vremenskim razdobljima – Prilog građi za našu noviju ekonomsku povijest, Ekonomski pregled, (57), 5-6/2006.: 393-419.

Quo vadis Croatia – Petnaest godina tranzicije: Gdje je Hrvatska. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2006.godini (Uvodno izlaganje na 13.tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija, 16.-18.XI 2005.) Koautor V. Veselica. Zagreb, Inženjerski biro, 2005. str. 66-102.

Ekonomski pregled – časopis Hrvatskoga društva ekonomista 1935.-2005., Ekonomski pregled, (56), 10/2005.: 785-798.

Duboko korijenje problema koji prožimaju hrvatsko gospodarstvo i društvo Ekonomija/Economics, (12), 2/2005.: 421-440.

Dugovi u svjetlu modela razvoja, Ekonomija/Economics, (11), 3/2005. str. 424-443.

Tržište – prokletstvo ili spasenje: uz obilježavanje šezdeset pete obljetnice Ekonomskog instituta, Zagreb, Ekonomski pregled, (55), 9-10/2004. str. 681-726

Quo vadis Croatia. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2005. (Uvodno izlaganje na 12. tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija 10.-12.XI 2004. Koautor V.Veselica.) Zagreb, Inženjerski biro, 2004. str. 1-25.

Ekonomija i politika tranzicije u teoriji i praksi – gdje je Hrvatska?. U: Teodorović, I., Lovrinčević, Ž., Nušinović, M. i Švaljek, S. (ur.), Hrvatska na putu u Europsku uniju, Ekonomski institut, Zagreb, 2004. str. 304-333. (Prvobitno objavljeno u: Ekonomski pregled, (54) 7-8/2003., str. 621-650.

Quo vadis Croatia: Zemlje u tranziciji i Europska unija: gdje je Hrvatska?. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2004. (Uvodno izlaganje na 11. tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija 12-14.XI 2003. Koautor V.Veselica. Zagreb, Inženjerski biro, 2003. str. 1-21. Objavljeno i u: Ekonomski pregled (54) 11-12/2003, str. 999-1020.

Quo vadis Croatia: Ekonomska znanost i ekonomska politika tijekom tranzicije. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2003. (Uvodno izlaganje na 10.tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija, 2002. Koautor V.Veselica) Zagreb, Inženjerski biro, 2002. str. 1-38. Objavljeno i u: Ekonomski pregled, (53), 11-12/2002. str. 971-1008.

Quo vadis Croatia: I. Integracijski procesi, globalizacijski trendovi i zemlje u tranziciji (Povijesna retrospektiva i aktualni trenutak, gdje je Hrvatska), II. Ocjena stanja i perspektiva hrvatskoga gospodarstva. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2002. (Uvodno izlaganje na 9. tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija 2001. Koautor V.Veselica) Zagreb, Inženjerski biro, 2001. str. 1-74. Dio rada pod I. objavljen i u: Ekonomski pregled, (52) 11-12/2001. str. 1185-1225.

Kontroverze tržišta u svjetlu društvenih događanja proteklog stoljeća (Znanstveni skup Hrvatska gospodarska kriza i pravci zaokreta iz recesije u ekonomski razvoj, Zagreb, 31.5.2001.), Ekonomski pregled, (52), 5-6/2001. str. 487-515.

Ekonomska znanost i ekonomska politika – kako iz duboke privredne i moralne krize, Ekonomija/Economics, (7), 1/2000., str. 317-337.

Quo vadis Croatia, uvodno izlaganje, str. 1-22. i Europske zemlje u tranziciji na pragu XXI. stoljeća: gdje je Hrvatska str. 23-55.,( prilozi sa 8. tradicionalnog savjetovanja HDE, Opatija 15.-17.studenog 2000., koautor V.Veselica). U: Gospodarska politika Hrvatske – Što i kako u 2001. Zagreb, Inženjerski biro, 2000. Objavljeno i u: Ekonomski pregled, (51), 9-10/2000, str. 829-866.

Privatno vlasništvo u povijesnoj retrospektivi i u aktualnom trenutku, Ekonomski pregled, (51), 1-2/2000. str. 13-36.

Republika Hrvatska kao zemlja u tranziciji. U: Družić, G. i Sirotković J. (ur.), Uvjeti i izgledi ekonomskog razvoja Hrvatske početkom 21.stoljeća (Zbornik radova znanstvenog skupa održanog 25. svibnja 2000.), Zagreb, HAZU, 2000. (Znanstveni skupovi , svezak 5), str. 145-160.

Ekonomija i politika tranzicije : povijesna retrospektiva i aktualni trenutak, Ekonomski pregled, (50), 10/1999. str. 1121-1149.

Ekonomska znanost i tranzicija, Ekonomija/Economics, (5), 4/1999. str. 513-522.

Ekonomska politika u svjetlu ciljeva i faza razvoja, Ekonomija/Economics, (4), 3/1998., str. 441-458.

Quo vadis Croatia – kuda ide Hrvatska: komparativni pristup. (Izlaganje na 5.jubilarnom skupu HDE, Opatija 20. i 21.studeni 1997. Koautor V.Veselica). U: Gospodarska politika Hrvatske - Što i kako u 1998.godini. Zagreb, Inženjerski biro, 1997. str. 11-30. Objavljeno i u: Ekonomski pregled, (48), 12/1997. str. 871-897.

Ekonomska politika ostvarivanja druge faze stabilizacijskog programa, Ekonomija/Economics, (3), 3/1996., str. 537-555.

Ekonomska politika u tranziciji, Ekonomija/Economics, (2), 1/1996., str. 177-193.

Makroekonomsko okruženje u svjetlu integriranja u Europsku uniju, Ekonomski pregled, (47), 3-4/1996. str. 210-228.

Zemlje u tranziciji : komparativni pregled s posebnim osvrtom na Hrvatsku, Ekonomski pregled, (47), 5-6/1996. str. 263-280.

Ekonomske dimenzije dezintegracije : s posebnim osvrtom na neke demografske, etničke i političke aspekte, Ekonomski pregled, (45), 3-4/1994, str. 260-290.

O nekim koncepcijskim i empirijskim problemima ekonomije i politike tranzicije, Ekonomski pregled, (45), 5-6/1994. str. 331-358.

Ostvarivanje tranzicijskih procesa – problemi i perspektive, Suvremeni ekonomski problemi (HAZU), 1/1994. str. 1-27.

Ekonomija i politika tranzicije i hrvatsko gospodarstvo u tranziciji, Ekonomski pregled, (44), 1-2/1993. str. 37-54.

Ekonomija i politika tranzicije u svjetlu aktualnog trenutka i razvojne perspektive: komparativni pristup (prilog na savjetovanju HDE, Opatija, 16.-18.prosinca 1993.), Ekonomski pregled, (44), 11-12/1993. str. 840-850.

Ekonomija i politika tranzicije - dostignuća, problemi i perspektive, Suvremeni ekonomski problemi, br.1/1993. (HAZU, Zagreb)

Ekonomija i politika tranzicije u povijesnoj retrospektivi i u aktualnom trenutku, Ekonomski pregled, (43), 5-6/1992., str. 351-389.

Ekonomija i politika tranzicije u svjetlu kontinuiteta reformskih opcija, Suvremeni ekonomski problemi, br.1/1992., HAZU i Informator, str. 35-65.

Gospodarstvo. U: Hrvatska, zadanosti i usmjerenja, Zagreb, HAZU, 1992. str. 67-86

Ocjena momenta u povijesnoj retrospektivi i sadašnjoj fazi tranzicijskog razdoblja. U: Ekonomija i politika tranzicijskog razdoblja u Republici Hrvatskoj (Zbornik radova osamnaestog znanstvenog skupa Susreti na dragom kamenu 1992.) Pula, Fakultet ekonomije i turizma Dr,Mijo Mirković str. 25-44.

Koncepcija i strategija razvoja u svjetlu ekonomije i politike tranzicije, Razvoj/ Development, (9), 1/1992. str. 9-17.

Ekonomska tranzicija u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Ekonomski pregled, (42), 10-11-12/1991. str. 611-622.

Pluralizacija vlasništva i razvijanje tržišne privrede, Ekonomski pregled, (42), 3-4/1991. str. 87-100.

Opća kriza socijalizma – krah boljševičke opcije, Ekonomski pregled, (41), 1-2-3/1990. str. 3-24.

Socijalizam u reformi – jugoslavensko iskustvo. U: Socijalizam u reformi: iskustvo i problemi jugoslavenske privredne reforme, Zagreb, Ekonomski institut i Informator 1990. str. 3-12

Reforma socijalizma u svjetlu jugoslavenskog iskustva . U: Problemi privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije, svezak četvrti, Zagreb, Ekonomski institut i Globus, 1989. str. 39-62.

Neke naznake ocjene momenta razvitka i mogućeg scenarija ekonomske i razvojne politike u godinama 1989. i 1990., Ekonomski pregled, (40), 3-4/1989. str. 150-162.

Neka aktualna pitanja reforme u Jugoslaviji. U: Perestrojka privrednog mehanizma u SSSR-u i karakteristike promjena u privrednom sistemu SFRJ (Znanstveni skupovi, Svezak 1), Zagreb, JAZU, Zavod za ekonomska istraživanja, 1988. str. 11-21.

Društveno vlasništvo i proširena reprodukcija, Ekonomski pregled, (39), 7-8/1988., str. 281-310.

Razmišljanja na temu: kriza i njeni korijeni, Ekonomski pregled, (38), 9-10/1987. str. 413-440.

Ekonomska kriza i ekonomska stabilizacija, otpori, problemi i perspektive u svjetlu idejnih kretanja, Ekonomski pregled, (38), 7-8/1987. str. 371-385.

Financiranje proširene reprodukcije u uvjetima ekonomske stabilizacije, Ekonomski pregled, (38) 5-6/1987. str. 241-254.

Proširena reprodukcija u sistemu socijalističkog samoupravljanja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu , (36), 3-4/1986. str. 301-335.

Aktualni trenutak ostvarivanja ove etape Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, Ekonomski pregled, (36), 1-2/1985. str. 3-22.

Društveno vlasništvo i dohodovni odnosi. U: Protivrečnosti društvene svojine , Beograd-Ljubljana, IC Komunist – Jugoslavenski centar za teoriju i praksu samoupravljanja, 1985. str. 508-525.

Idejno-teorijske osnove Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, Socijalizam (Beograd), (27), 5/1984. str. 645-673.

Ekonomska stabilizacija, privredni subjekti i uvjeti privređivanja, Ekonomika udruženog rada, 11-12/1983, str. 644-652.

Neka pitanja ostvarivanja prve faze Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, Ekonomski pregled, (34), 9-10/1983. str. 351-365.

Polazne osnove dugoročnog programa ekonomske stabilizacije i kvalitet. U: Kvalitet – uslov ostvarivanja dugoročnog programa stabilizacije privrede, XVI jugoslovensko savetovanje, Beograd, Jugoslovenski savez organizacija za unapređivanje kvaliteta – JUSK, 1983. str. 1-11.

Ekonomska stabilizacija i društveni odnosi, Privreda i pravo, 7-8/1982., str. 15-25., također u Poduzeće-banka 5/1982., str. 1-8.

Ekonomska stabilizacija i uvjeti privređivanja, Poduzeće-banka, 11-12/1982. str. 1-9.

Razmišljanje o pristupu Dugoročnom programu ekonomske stabilizacije, Socijalizam, 3/1982., str. 371-394.

Sistem proširene društvene reprodukcije i ekonomska stabilizacija, Ekonomski pregled, (33), 3-4/1982., str. 103-115.

Društvena reprodukcija i društveni odnosi, Ekonomski pregled, (32), 9-10/1981., str. 403-420.

Društvena reprodukcija i stabilizacija, Naše teme, 4/1981., str. 491-505.

Razmišljanja o momentu razvoja privrednog sistema, Socijalizam, 1/1980., str. 3-26.

Edvard Kardelj i razvoj sistema samoupravnog društvenog planiranja, Ekonomski pregled, (30), 3-4/1979. str. 139-156.

Ekonomska efikasnost i društvena rentabilnost investicija u SFR Jugoslaviji u poslijeratnom periodu, Ekonomski pregled, (30), 1-2/1979., str. 3-33.

Ocjena momenta i razvojne karakteristike u svjetlu rezolucije za 1980., Poduzeće-banka, 8/1979., str. 1-10.

Proširena reprodukcija i društveni odnosi, Poduzeće-banka, 8/1979., str. 1-10.

O nekim problemima društvene reprodukcije, Ekonomski pregled, (29), 4-5/ 1978., str. 417-440.

Aktualni problemi razvojne politike (u svjetlu ostvarivanja društvenog plana 1976.-1980.) u 1979.godini, Poduzeće-banka, 11/1978., str. 1-13.

O nekim globalnim aspektima privrednih kretanja (uvodno izlaganje na savjetovanju Aktualni problemi privrednih kretanja i ekonomske politike Jugoslavije 1977/78.), Ekonomist, 4/1977. str. 465.-477.

Mjesto i uloga Ekonomskog instituta – Zagreb u razvoju ekonomske misli u SR Hrvatskoj i SFR Jugoslaviji. U: Problemi privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije, Ekonomski institut, Zagreb i Informator, 1977., str. 1-22.

Proširena reprodukcija i funkcija cilja u udruženom radu, Socijalizam, 7-8/1976. str. 329-344.

Problemi inflacije u Jugoslaviji, (koautor M.Korošić), Ekonomski pregled, (26), 5-6/1975. str. 241-250.

Neki okvirni elementi daljeg razvoja sistema proširene reprodukcije i sistema planiranja na samoupravnim osnovama. U: Zbornik elaborata, referata i rasprava sa savjetovanja o izgrađivanju samoupravnog sistema planiranja i postupku izrade planova razvoja za razdoblje 1976.-1980.godine, Zagreb, Republički zavod za planiranje SRH, 1974., str. 94-126.

Odnos privrednog sistema i društveno-ekonomskog razvitka u samoupravnom društvu, (koautor M.Sekulić), Ekonomski pregled, (25), 5-7/1974., str. 333-352.

Sistem proširene reprodukcije, razvojna politika i planiranje u svjetlu ustavne reforme, Poduzeće-banka, 1/1974., str. 11-20.

Neki aspekti problema daljeg razvoja jugoslavenskog privrednog sistema na samoupravnim osnovama (koautor R.Lang), Ekonomski pregled, (24), 5-6/1973. str. 177-210.

Neki problemi i dileme razvoja socijalističkog, samoupravnog tržišno-planskog privrednog sistema, (uvodno izlaganje na savjetovanju SEJ 18.-19.X 1970. u Ohridu), Ekonomist, 1/1971., str. 65-76.

Neki problemi razvoja privrednog sistema u svjetlu prihvaćenih ustavnih promjena. U: Ustavne promjene i udruženi rad, Ekonomski institut, Zagreb 1971. str. 107-118.

Sistem proširene reprodukcije u samoupravnom društvu, Ekonomist, 3-4/1971., str. 581-596

Tri aspekta razvojne politike u društvenom planu 1971.-1975., Ekonomist, 2-3/1970., str. 315-334.

Investiciona politika u periodu provođenja društveno-ekonomske reforme, Finansije, (Beograd), 9-10/1970.

Neki makroekonomski aspekti problema daljeg razvoja sistema proširene reprodukcije, Ekonomski pregled, (21), 10-11/1970. str. 585-605.

Demografske investicije i ekonomski razvoj, Ekonomske studije (Ekonomski institut, Zagreb), 7/1970. str. 87-128.

Investiciona politika i sistem proširene reprodukcije, Ekonomist, 3/1969. str. 843-862.

Ekonomska nauka i privredni razvoj Jugoslavije, Ekonomski pregled, (17), 10/1966. str. 582-599.

Makroekonomski aspekti analize investicija u fiksne fondove Jugoslavije 1947.-1963., Ekonomski pregled, (26), 9-10/1965., str. 661-679.

Razvojni problemi i ocjena momenta razvoja jugoslavenske privrede, Ekonomski pregled, (16), 2-3/1965. kontr str.

Investicije i fiksni fondovi, Finansije (Beograd), 1-2/1964.

O problemu izbora proizvodnih i investicionih varijanti u sedmogodišnjem planu, (koautor V.Medenica), Ekonomist, 3-4/1963., str. 573-583.

Investicije i akumulacija, Finansije (Beograd), 6-7/1962.

Makroekonomski aspekti analize investicija na području NR Hrvatske, Ekonomski pregled, (13), 2-3/1962., str. 107-126.

Tri modela privrednih kretanja s obzirom na tendencije u procesu investiranja, Ekonomski pregled, (13), 1/1962., str. 1-20.

Investicije kao instrument ekonomske analize i planiranja, Finansije (Beograd), 7-8/1961.

Neki aspekti problema analize i planiranja investicija, II dio, matematske razrade, (koautor F.Dimnić), Zavod za planiranje NRH, Zagreb, Metodološki materijali, ser.B., 7/1961.

Neki aspekti problema demografskih investicija, Ekonomski pregled, (11), 4/1960., str. 222-249.

Neki aspekti problema amortizacije u uvjetima gospodarskog rasta, Ekonomski pregled, (10), 6/1959., str. 379-418.

Neki aspekti problema analize investicija na području Jugoslavije u poslijeratnom periodu, Ekonomski pregled, (10), 10/1959. str. 653-703.

Neki aspekti problema procjene i mjerenja amortizacije za makroekonomske svrhe, Ekonomski pregled, (10), 4/1959., str. 249-265.

Investicije u Narodnoj republici Hrvatskoj 1947.-1955., Ekonomski pregled, (8), 7/1957., str. 551-573.

Razvoj, problemi i perspektive industrije cementa Dalmacije u sklopu jugoslavenske cementne industrije, Ekonomski pregled, (8), 4/1957., str. 231-253.

Investicije na području srednje i sjeverne Dalmacije 1947.-1956., Ekonomski pregled, (7), 12/1956.

Jedan aspekt problema produktivnosti rada u industriji cementa FNRJ, Ekonomski pregled, (7), 8-9/1956., str. 626-643.

Problemi privrednog razvoja srednje i sjeverne Dalmacije i dijela zapadne Bosne, (koautor), Ekonomski institut, Zagreb, 1956.

Razvitak i problem proizvodnje i potrošnje ugljena u Dalmaciji, Ekonomski pregled, (7), 6/1956., str. 432-448.

Razvitak i problemi građevinske industrije NRH, Ekonomski pregled, (4), 9/1953. str. 354-363.

Prilog pitanju izračunavanja prosječne vrijednosne veličine utroška investicionih sredstava za jedno radno mjesto u industriji, Ekonomski pregled, (3), 3/1952.

Neki problemi grada Zadra i Ravnih Kotara, Ekonomski pregled, (3), 5/1952.

(Pripremio: Ljubo Jurčić)

OSTALI IZVORI:

HAZU (2014-2021) Dragomir Vojnić [online]. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Dostupno na: http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/dvojnic/dvojnic_biografija/ [10.2.2021.]

IRB (2021) Hrvatska znanstvena bibliografija [online]. Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/7839 [10.2.2021.]

Jurčić, Lj. (2005) Ekonomski razvitak, investicije, fiksni kapital i ekonomija i politika tranzicije. Ekonomski pregled, 56(5-6), str. 347-373. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/10285 [10.2.2021.]

Vojnić, D. (2021) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65218 [10.2.2021.]

FOTOGRAFIJA:

EIZG (2021) Dragomir Vojnić. Zagreb: Ekonomski institut Zagreb. Dostupno na: https://www.eizg.hr/UserDocsImages/vijesti/vijesti_ostalo/EIZ_031_SD.png [12.2.2021.]

CITIRANJE:

EFZG (2021) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dragomir Vojnić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/10HxxkWkL3viYEV3siQ8B20xnQqUGI9EK/edit [upisati datum pristupanja]