Antonio Vlahov

Antonio Vlahov

Izv. prof. dr. sc. Antonio Vlahov (Šibenik, 30. VIII. 1983. -), izvanredni profesor

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine na smjeru Turizam kao jedan od 10% najboljih studenata na smjeru. Dva puta je bio dobnik Dekanove nagrade. Specijalistički poslijediplomski studij Menadžment turizma završio je 2008. godine stekavši titulu sveučilišnog specijalista poslovne ekonomije. Od 2006. godine zaposlen je na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta Zagreb. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 2013. godine obranom doktorske disertacije „Utjecaj strateškog udruživanja na uspješnost poslovanja malih i obiteljskih hotela“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Nevenke Čavlek.

Od 2007. – 2010. godine sudjeluje na znanstvenom projektu MZOŠ-a “Konkurentnost hrvatskih poduzeća u uvjetima globalizacije”, a od 2010. godine na projektu “Koncepcija razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj”. Na Ekonomskom fakultetu Zagreb nositelj je kolegija Menadžment hotela (diplomski sveučilišni studij) i Poslovanje hotela (preddiplomski stručni studij) te je izvođač nastave na kolegijima Turizam, Poduzetništvo u turizmu i Poslovanje turističkih agencija.

2007. godine završio je Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika iz područja: didaktika, psihologija, retorika, hrvatski jezik i informatika u organizaciji Filozofskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Služi se engleskim i njemačkim jezikom aktivno, a talijanskim pasivno. Uz znanstveni i nastavni rad, do sada je obnašao i niz dužnosti pa je među ostalim, bio član Senata Sveučilišta u Zagrebu, Vijeća društveno – humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu, u nekoliko mandata bio je i član Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta, a sudjeluje i u radu niza drugih tijela, odbora i povjerenstava. Od 2008. godine obnaša i dužnost tajnika specijalističkog poslijediplomskog studija Menadžment turizma na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tajnik je i ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za voditelje poslovnica turističkih agencija i turističke vodiče. Također, već 13 godina aktivno sudjeluje u specijalnim međunarodnim programima edukacije u području turizma u sklopu projekta ITHAS (International Tourism and Hospitality Academy at Sea). U okviru projekta talijanske Vlade „ACOST“ u suradnji s Nacionalnom udrugom obiteljskih i malih hotela, 2012. godine bio je na studijskom boravku na Trentino School of Management, Trento, Italija, uz prethodno aktivno sudjelovanje na seminarima u Hrvatskoj u sklopu istog projekta. Koordinator je za suradnju Ekonomskog fakulteta Zagreb i Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela. U svibnju 2018. g. boravio je na Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Meksiko u okviru ERASMUS+ programa te na sveučilišnom doktorskom studiju održao više predavanja iz područja strateškog udruživanja u hotelijerstvu i važnosti arhitekture i dizajna u hotelijerstvu. U okviru programa, posjetio je i Odjel za turizam Facultad de Ciencias Antropologicas u Meridi te održao predavanje na temu Hospitality Industry: An Overview of Strategy, Structure and Globalization".

U okviru stručne djelatnosti sudjelovao je u izradi Strateškog plana razvoja Općine Medulin 2007. – 2013., a sudjelovao je i u stručnim projektima izrade feasibility studija za nekoliko malih obiteljskih hotela te za projekt „Terme Lipik – zdravlje i tradicija”; bio je angažiran i radi izrade analize, očitovanja i davanja stručnog mišljenja u arbitražnom postupku između Orco Property Group s.a. i CERP-a pred Međunarodnom trgovačkom komorom. Kontinuirano sudjeluje u brojnim radionicama i edukacijama vezanim uz korištenje EU fondova u području turizma.

Autor je više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodno priznatim časopisima i zbornicima konferencija.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 26. kolovoza 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/290116

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Antonio Vlahov, preuzeto 26. kolovoza 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/turizam/clanovi-31768/doc-dr-sc-antonio-vlahov/31780

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Antonio Vlahov, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/v/antonio-vlahov