Ines Udodovsky

Ines Udodovsky

Ines Udodovsky r. Modrić, prof. (Zagreb, 22. XI. 1963. -)

Rođena u Zagrebu, gdje se školovala, te gdje živi i radi. Za vrijeme školovanja aktivno se bavila natjecateljskim sportom ( umjetničko klizanje i skijanje ), te pohađala i glazbenu školu, smjer klavir. Ipak, sport je bio i ostao životno usmjerenje i opredjeljenje, tako da je 1991. godine diplomirala na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje profesor kineziologije, usmjerenje kineziterapija. Odslušala je i poslijediplomski studij na usmjerenju kineziološka edukacija, započela raditi prvo kao vanjski suradnik u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Fakultetu elektronike i računarstva te kao demonstrator na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Filozofskog fakulteta. Od 1991. godine je u radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u početku na određeno, a od 1994. godine u trajnom nastavnom zvanju predavača, a od 2004. u zvanju višeg predavača na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Na Ekonomskom fakultetu obnašala je dužnost Pročelnice Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu od 2008 - 2012. godine.

Za vrijeme studentskih dana vodila je sportsku gimnastiku te korektivnu gimnastiku za djecu školske dobi, također je radila kao trener u klizačkom klubu “ Mladost “ u kojem je i sama trenirala kao dijete. Uz redovito školovanje se također i nadograđivala u skijanju te stekla IVSI, a zatim i ISIA licencu profesionalnog učitelja skijanja. Vodila je grupe od početnih do naprednih skijaša za turističke agencije iz Zagreba i Rijeke, ali i radeći kao voditelj skijanja za grupe sa engleskog govornog područja ( iz Engleske i Walesa....).

Uz dugogodišnji rad na Ekonomskom fakultetu usavršava se i redovito sudjeluje na stručnim skupovima, na ljetnim školama kineziologa koje organizira Kineziološki savez Hrvatske, na seminarima i praktičnim radionicama.. Pored rada u nastavi voditeljica je i sportskih ekipa za pojedine sportove ( tenis, skijanje, karate, odbojka na pijesku, šah ). Tako je vodila studentsku žensku ekipu u odbojci na pijesku 2006. na “3rd European University beach-volleyball competition” u Latini ( Italija ), zatim sportske ekipe Ekonomskog fakulteta na Ekonomijadu 2009. u Rovinju, 2010. na Sportfest u Istanbul, te na ostala studentska natjecanja gdje su ekipe ostvarile odlične rezultate.

Članica je ; Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS), područnog - zagrebačkog zbora učitelja i trenera skijanja ZUTS “Nik Krčmar”, Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu (UNTZKSZ), Hrvatskog kineziološkog Saveza (HKS), upravnog odbora Športskog društva Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (ŠDEF), Saveza nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture visokih učilišta Hrvatske (SNTZKVUH), te je članica planinarskog društva HPD “Matica “ iz Zagreba.

Za svoj rad i zalaganje u promicanju sporta i tjelesne aktivnosti u nastavi, 2004. godine dodijeljena joj je “ Diploma sa zlatnom značkom” Hrvatskog kineziološkog Saveza u znak priznanja, a 2013. godine dobitnica je “Zahvalnice sa zlatnom značkom” koju također dodjeljuje Hrvatski kineziološki Savez u znak priznanja za dugogodišnji i uspješan rad.

DJELA:

Znanstveni radovi:

Milinović I., Mazinjanin P., Lizačić C., Herceg R., Modrić I. (2013). „Stavovi studenata o samoobrani s obzirom jesu li doživjeli fizički napad“. Zbornik radova 22. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč. Znanstveni rad, str. 253-259.

Stručni radovi:

Udodovsky I., Herceg R., Mazinjanin P. (2016). „Planinarsko-pješačke aktivnosti u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu“. Zbornik radova 25. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, str. 737-742.

Lizačić C., Milinović I., Mazinjanin P., Modrić I., Herceg R. (2013). „Prikaz rada Športskog društva Ekonomskog fakulteta – 2. Dio“. Zbornik radova 22. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, str. 351-355.

Lizačić C., Modrić I., Herceg R., Milinović I., Mazinjanin P. (2012). „Prikaz rada Športskog društva Ekonomskog fakulteta“. Zbornik radova 21. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, str.450-456.

Herceg R., Modrić I., Mazinjanin P. (2011). „Različiti programski sadržaji u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu”. Zbornik radova 20. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, str. 423-426.

Modrić I., Herceg R., Šaravanja A. (2011). „Istezanje – tjelesna aktivnost u svakodnevnom životu“. Zbornik radova 20. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, str. 457-460.

Mazinjanin P., Herceg R., Modrić I. (2010). „Sadržaji i vježbe za razvoj agilnosti u radu sa studentima (primjeri iz prakse s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)”. 8. Godišnja međunarodna konferencija. „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb. str. 388-389.

Herceg R., Modrić I., Mazinjanin P. (2009). „Posebnosti metoda rada u nastavi društvenih plesova". Zbornik radova 18. Ljetne škole kineziologa Hrvatske, Poreč, str. 410-413.

Modrić I., Herceg R., Modrić D. (2009). „Posebnosti organizacije i provedbe nastave klizanja". Zbornik radova 18. Ljetne škole kineziologa Hrvatske, Poreč, str. 300-304.

Modrić D., Modrić I. (2005). ,,Korištenje informatičke opreme u svrhu korekcija grešaka u alpskom skijanju”. Zbornik radova 14. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, str. 332-333.

Modrić I., Herceg R., Šaravanja A. (2004). „Nastava umjetničkog klizanja u zimskom semestru na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu“. ERS (edukacija, rekreacija, sport). Informativno stručno glasilo Udruženja pedagoga tjelesne kulture grada Rijeke.

Herceg R., Modrić I., Lizačić C. (2004). „Primjena metodskih postupaka za razvoj koordinacije na Ekonomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“. ERS (edukacija, rekreacija, sport). Informativno stručno glasilo Udruženja pedagoga tjelesne kulture grada Rijeke, str. 10-11.

Modrić D., Modrić I. (2004).,,Skijanje na strukiranim skijama (zavoj kratkog radijusa-slalom zavoj)”. Zbornik radova 13. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, str. 451-453.

Modrić I., Herceg R., Čuić S. (2004). „Nastava tjelesne i zdravstvene kulture za studente s posebnim potrebama na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu“. Zbornik radova 13. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, str.454-457.

Modrić D., Modrić I. (2003). ,,Alpske skijaške discipline“. Zbornik radova 12. Ljetne škole kineziologa republike Hrvatske, Rovinj, str. 250-252.

Modrić I., Lizačić C., Herceg R. (2003). „ ... o metodi dubinskih skokova za razvoj skočnosti i eksplozivne snage u pripremnom razdoblju klizača“. Zbornik radova 12. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, str. 167-168.

Lizačić C., Modrić I., Herceg R. (2002). „Programiranje rada u području edukacije na visokoškolskim ustanovama“. Zbornik radova 11. Ljetne škole kineziologa. Republike Hrvatske, Rovinj.

Matijević I., Lizačić C., Modrić I. (2000). „Tjelesna i zdravstvena kultura i šport na Sveučilištu“. Zbornik radova 9. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč, str. 167-168.

Modrić D., Modrić I., Herceg R. (2000). „Primjena novih tehničkih dostignuća u skijaškom sportu i edukaciji skijaša“. Zbornik radova 9. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč, str. 93-94.

Modrić J., Modrić I., Matijević I. (2000). ,,Razvitak zimsko planinskog sporta i turizma kao elemenata razvojne strategije Hrvatskog turizma”. Zbornik radova 9. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč, str. 90-92.

Modrić J., Modrić I., Modrić D. (2000). ,,Što treba učiniti na Medvednici da bi se mogla optimalno koristiti za izletništvo, šport i rekreaciju “. Zbornik radova 9. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč. str. 113-115.

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ines Udodovsky [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/tjelesna-i-zdravstvena-kultura/clanovi-31081/ines-udodovsky-prof/31092 [26.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ines Udodovsky [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1x2MGl1d5cIktrSIrvpY065uCBX7H9CGm/edit [upisati datum pristupanja]