Mladen Turuk

Mladen Turuk

Doc. dr. sc. Mladen Turuk (Zagreb, 9. XI. 1984. –), docent

Mladen Turuk je rođen 9. studenog 1984. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Sveučilišni dodiplomski studij Poslovne ekonomije završio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine i time stekao zvanje diplomirani ekonomist. Za vrijeme studija bio je demonstrator na Katedri za ekonomsku teoriju. Od 2011. zaposlen je kao znanstveni novak na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2017. godine radi na radnom mjestu poslijedoktoranda a od 2018. godine na radnom mjestu docenta, također na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički poslijediplomski studij „Strateško poduzetništvo“ kojeg je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao 2007. godine uspješno pod mentorstvom prof. dr. sc. Ante Pulića završava 2009. godine obranom specijalističkog poslijediplomskog rada „Utjecaj intelektualnog kapitala na profitabilnost hrvatskih poduzeća“ te time stječe zvanje sveučilišnog specijalista za strateško poduzetništvo. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva stekao je 2016. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Odrednice poslovne dinamike malih i srednjih poduzeća i barijere poduzetništvu u prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Kolakovića.

Sudjeluje u izvođenju seminarske nastave na kolegijima Poduzetništvo, Entrepreneurship, Poduzetničke strategije te Virtualna ekonomija, a sudjelovao je u izvođenju seminarske nastave na kolegijima Osnove ekonomije, Mikroekonomija i Industrijska organizacija. Mentor je na brojnim diplomskim i magistarskim radovima. U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske upisan je pod matičnim brojem 331770. Kao znanstveni novak i poslijedoktorand sudjelovao je ili sudjeluje u nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata.

Predsjednik je udruge Poduzetnički klub te glavni urednik časopisa International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship. Od 2016. godine član je organizacijskog odbora Business and Entrepreneurial Economics (BEE) Conference, te je sudjelovao u radu uređivačkog odbora prilikom izdavanja knjige Entrepreneurial Economics: Selected topics for contemporary entrepreneurs. Suurednik je Zbornika sažetaka („Book of Abstracts“) i Zbornika radova („Conference Papers Proceedings“) konferencije Business & Entrepreneurial Economics conference 2018 i 2019. godine. Aktivno je sudjelovao u nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.

Dodatno se, kroz ljetne škole i programe, na kolegijima iz kvantitativnih i kvalitativnih metoda znanstvenog istraživanja educirao na Sveučilištu u Hong Kongu, Sveučilištu u Ljubljani te Sveučilištu u Zagrebu. Kao gost predavač nastavu je držao na Macquarie Sveučilištu u Sydneyu, Sveučilištu u Šangaju te Sveučilištu u Johanesburgu. Recenzent je sveučilišnih udžbenika, udžbenika za srednje škole te recenzira za nekoliko znanstvenih časopisa.

DJELA:

Šourek, M., Turuk, M. (2019) Availability Analysis of Alternative Methods for Financing Small and Medium-Sized Enterprises in the Republic of Croatia, Global Business & Economics Anthology, str. 64-72

Gugić, A., Turuk, M. (2019) A Case Study of “Braille Riddles” Project – An Example of Social Entrepreneurial Start-up Project in the Republic of Croatia, 8th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, str. 1183-1196

Kolaković, M., Turuk, M., Turčić, I. (2019) Access to Finance – Experiences of SMEs in Croatia, Zagreb International Review of Economics and Business, 22 (2019), str. 1-14

Kolaković, M., Turuk, M.; Turčić, I. (2018) Social Entrepreneurship: Strategic Development in Croatia, Zagreb International Review of Economics & Business, 21 (2018), str. 129-143

Turuk, M. (2018) The Importance of Digital Entrepreneurship in Economic Development, 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, str. 178-186

Duspara, L., Knežević, S., Turuk, M. (2017) Competitiveness and Innovation Challenge in Croatia, Poslovna izvrsnost – Business Excellence, 12 (2), str. 41-58

Kolaković, M., Turuk, M. (2017) Firm Dynamics in European ICT Sector, Global Business & Economics Anthology, Vol. I, March 2017, str. 75-81

Vujić, V., Kolaković, M., Turuk, M. (2016) Strategic Trends in Intellectual Capital Management, Entrepreneurial Economics: Selected topics for contemporary entrepreneurs, str. 228-237, M. Kolaković (Ed.), Zagreb: Student Business Incubator at the University of Zagreb

Turuk, M. (2016) Odrednice poslovne dinamike malih i srednjih poduzeća i barijere poduzetništvu u prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj, Doktorski rad, Zagreb: Ekonomski fakultet

Kolaković, M., Sisek, B., Turuk, M. (2015) Challenges and Opportunities of Social Entrepreneurship in Croatia, Global Business & Economics Anthology, Vol. II, December 2015, str. 92-101

Turuk, M., Labaš, D. (2015) Firm Survival in European Economies, Proceedings of 7th Annual American Business Research Conference

Kolaković, M., Sisek, B., Turuk, M. (2014) Business Dynamics and Firm survival in European Post-transition Countries, Chapter 33 in DAAAM International Scientific Book 2014, B. Katalinic (Ed.), DAAAM International, Vienna, Austria, str. 409-422

Turuk, M., Mačkić, V. (2014) Cross border cooperation between Croatia and Serbia: IPA funds experiences and opportunities, Srbija, Region i Evropska unija, Institute of International Politics and Economics, str. 344-357

Škuflić, L., Turuk, M. (2013) Barijere ulaska malih i srednjih poduzeća u prerađivačku industriju u Hrvatskoj, Poslovna izvrsnost – Business Excellence, 7 (2), str. 23-41

Škuflić, L., Turuk, M., Crnjac, J. (2013) The influence of ownership structure on the performance in Croatian hotel industry, Ekonomska istraživanja, 26 (2), str. 209-224

Škuflić, L., Turuk, M., Rkman, P. (2012) Uspješnost bolonjskog procesa u izvođenju kolegija teorijske ekonomije, Ekonomska misao i praksa, No. 1, lipanj 2012, str. 239-276

Turuk, M. (2012) Utjecaj intelektualnog kapitala na profitabilnost hrvatskih poduzeća, International Journal of Management Cases, Special Issue: Strategic Entrepreneurship in Croatia – a new Resolution for an Economy in Crises, 15 (1), str. 75-83

Hasanagić, E., Mačkić, V., Mujarić, M. Novaković, M., Papac, N., Rapaić, S., Tešić, J., Turuk, M., Zaimović, A., Zlatković, M. (2012) Savremeni institucionalni i ekonomski izazovi BiH na putu EU integracija: korišćenje predpristupnih fondova EU u funkciji generisanja endogenog rasta u kontekstu iskustava Hrvatske i Srbije, studija napisana u okviru projekta: Engaging BiH postgraduate students in regional perspectives towards European integration

Sisek, B., Morić Milovanović, B., Turuk, M. (2011) Importance of intellectual capital in the strategic linking and networking of SMEs, Managing Services in the Knowledge Economy: MSKE 2011, str. 335-345

Kolaković, M., Morić Milovanović, B., Turuk, M. (2010) Influence of intellectual capital efficiency on the profitability of Croatian public listed companies, Global Business & Economics Anthology, Vol. II, Issue 2, December 2010, str. 43-50

Turuk, M. (2009) Utjecaj intelektualnog kapitala na profitabilnost hrvatskih poduzeća, Specijalistički poslijediplomski rad, Zagreb: Ekonomski fakultet

Kolaković, M., Morić Milovanović, B., Turuk, M. (2008) Access to finance of Croatian SMEs, Global Business & Economics Anthology, Vol. II, December 2008, str. 304-311

Kolaković, M., Morić Milovanović, B., Turuk, M. (2007) Comparative analysis of SMEs finance structure in Croatia, new EU members and South East European (SEE) Countries, Global Business & Economics Anthology, Vol. I, December 2007, str. 344-353

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/331770 [17.7.2020.]

ORCID (2020) Mladen Turuk [online]. Dostupno na: https://orcid.org/0000-0002-1204-3855 [17.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Mladen Turuk [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/dr-sc-mladen-turuk-31651/31651 [17.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mladen Turuk [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1zFKsUI0IjHbMLi1U0fGOHI8jeDIevf5q/edit [upisati datum pristupanja]