Maja Tokić

Maja Tokić

Maja Tokić, dipl.oec., dipl.bibl. (Zagreb, 24. X. 1978. -), diplomirani knjižničar

Maja Tokić rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski naziv diplomiranog ekonomista. U lipnju 2010. godine završila je sveučilišni dodatni dodiplomski studij Bibliotekarstva na Filozofskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu i stekla visoku stručnu spremu i stručni naziv diplomirani bibliotekar. U lipnju 2011. godine položila je stručni ispit za stručni zvanje diplomirani knjižničar pred Povjerenstvom za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci Hrvatskog knjižničnog vijeća.

U studenom 2003. zaposlila se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Knjižnično-dokumentacijskom centru na mjestu diplomiranog knjižničara, gdje radi i danas.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Maja Tokić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1_16CMdcCP_jgc5Exl88sJFR-cJ46Vv3q/edit [upisati datum pristupanja]