Josipa Tolušić

Josipa Tolušić

Josipa Tolušić (Gospić, 03. IX. 1967. -), ekonomist za računovodstveno-financijske poslove

Od 15. 12. 2011.godine zaposlena na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Službi za financije i računovodstvo na poslovima likvidature.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Josipa Tolušić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1Krmu7ecjm0QZQ1qnx5WplkIRwaopEX9X/edit [upisati datum pristupanja]