Josip Tica

Josip Tica

Prof. dr. sc. Josip Tica (Zagreb, 5. III. 1976. -), redoviti profesor

Prof.dr.sc. Josip Tica rođen je 5. ožujka 1976. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i srednju ekonomsku školu završio je u Zagrebu. Ekonomski fakultet u Zagrebu upisao je 1994. godine, a diplomirao je 1999. godine. Iste godine se zapošljava na radnom mjestu mlađeg asistenta i upisuje poslijediplomski studij “Politika privrednog razvoja” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad “Tranzicijski učinci na djelotvornost i makroekonomsku regulaciju hrvatskog stambenog tržišta” obranio je 2002. godine, a doktorsku disertaciju “Makroekonomska analiza realnog tečaja u tranzicijskim uvjetima hrvatskog gospodarstva” obranio je 2005. godine.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu bira se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto Docenta u području društvenih znanosti, polje ekonomija 2006. g., Izvanrednog profesora 2011. g., a Redovitog profesora 2016. godine.

Dobitnik je CEEPUS stipendije za boravak na Fachhochschule für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Eisenstadt, Austrija u 1998. g.. Kao ITEC stipendist boravio je 2001. g. na NISIET institutu, Hyderabad, Indija. Školsku godinu 2004/05. proveo je na Sveučilištu u Pittsburghu u SAD-u na preddoktorskoj Fulbright stipendiji kao gostujući istraživač. Nakon izbora u Docenta i Izvanrednog profesora zadržao je i proširio znanstvenu suradnju i dobio pozivna pisma za tri predavanja u SAD-u (Fort Hays State University, University of Pittsburgh, Fort Lewis College).

Aktivan je u projektnim aktivnostima. Od 2020. obnaša dužnost voditelja HRZZ projekta pod nazivom "Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa", broj IP-2019-04-4500. Obnašao je dužnost mentora na projektu pod nazivom “Stvaranje preduvjeta za izgradnju računalnog makroekonomskog modela za Hrvatsku (SPIRITH)” kojeg je financirao European Stabilisation Fund. Obnašao je dužnost voditelja projekta “Implementacija stohastičko-dinamičke ekonomske analize i nelinearne ekonometrijske analize u nastavnom i istraživačkom radu“ kojeg je financirao Fond za razvoj Sveučilišta.

Tijekom rada na fakultetu, objavio je ukupno 22 rada u znanstvenim časopisima. Djelatno je sudjelovao sa objavljenim znanstvenim radovima na 14 međunarodnih znanstvenih konferencija i 18 domaćih konferencija i skupova. Autor je sveučilišnog udžbenika za naprednu makroekonomiju, objavio je dvije monografije, kourednik je sveučilišnog udžbenika grupe 18 autora iz Gospodarstva Hrvatske, a kao koautor je sudjelovao u izradi tri sveučilišna udžbenika. Bio je član uređivačkog odbora od 2011. do 2019. g. kada je imenovan urednikom Ekonomskog pregleda, član je uređivačkog odbora u časopisima: Contemporary Economics i Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS) i recenzent je u 11 domaćih i međunarodnih časopisa.

Član je glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista. Obnašao je dužnosti člana Upravnog Vijeća REGOS-a i Visoke poslovne škole Zagreb, člana nadzornog odbora u Akademskom sindikatu, Državnim Nekretninama d.o.o., Croatia Osiguranju d.d., bio je tajnika hrvatskog društva Fulbrajtovaca, u dva mandata član Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora i člana Odbora za javna priznanja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Aktivan je u društveno političkom smislu, te je od 2011. do 2016. obnašao dužnost predsjednika Savjeta za Gospodarstvo u GOSDP Grada Zagreba i od 2016. obnaša dužnost Predsjednika savjeta za Gospodarstvo SDP-a.

DJELA:

Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazama podataka WoSCC ili Scopus:

Tica, J., Šikić, L. 2019. Endogenous Convergence and International Technological Diffusion Channels. The South East European Journal of Economics and Business. Vol. 14., No. 2., 2019, str. 34.-53. DOI: 10.2478/jeb-2019-0012, Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Web of Science Core Collection, Scopus

Tica, J., Globan, T., Arčabić, V.: The Mundell-Fleming Trilemma and the Global Financial Cycle: An Empirical Test of Competing Hypotheses, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 22, No. 3; str. 62-80, 2019., Social Sciences Citation Index, Scopus

Arcabic, V., Tica, J., Lee, J. i Sonora, R.: Public Debt and Economic Growth Conundrum: Nonlinearity and Intertemporal Relationship, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol. 22., Issue 1., Artical No. 0086., 2018., Current Contents - Social & Behavioral Sciences i Social Sciences Citation Index.

Dajcman, S., Tica, J.: The broad credit and bank capital channels of monetary policy transmission in the core and peripheral Euro Area, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Vol. 35, No. 2., 2017., str. 249-275. Izvorni znanstveni rad, UDC: 336.7:336.77, DOI: 10.18045/zbefri.2017.2.249, Social Sciences Citation Index

Raguž Krištić, I., Družić, I., Tica, J.: Impact of the Transition on the Total Factor Productivity in Croatia, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Vol. 34., No. 2., 2016. str. 271-308. Izvorni znanstveni rad, UDC: 338.24:338.312>(497.5), DOI: 10.18045/zbefri.2016.2.271, Social Sciences Citation Index

Tica, J., Kožić, I.: Forecasting Croatian Inbound Tourism Demand, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, , Vol. 28., No.1., 2015., str. 1046-1062., Izvorni znanstveni rad, ISSN 1848-9664, DOI: 10.1080/1331677X.2015.1100842, Social Sciences Citation Index.

Sonora, J. R., Tica, J.: Real Interest Parity in New Europe, Eastern European Economics, Vol.52., No.1., 2014., str. 35-56., ISSN 0012–8775, JEL classification code: E31, E43, F32, F41, DOI: 10.2753/EEE0012-8775520102, Current Contents - Social & Behavioral Sciences i Social Sciences Citation Index.

Sonora, J. R., Tica, J.: Harrod Balassa and Samuelson (Re)visit Eastern Europe, Cogent Economics and Finance, Vol.2., No.1., 2014., str. 1-17., ISSN 2332-2039 (Online), JEL classification code: E31, F31, F41, DOI: 10.1080/23322039.2014.920557, Scopus & Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Tica, J., Sorić, P.: Economic Integrations and Purchasing Power Parity, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 25., No.1., 2012., str. 4-20., Izvorni znanstveni rad, ISSN 1331-677X, UDK 339.92:336.748. Social Sciences Citation Index.

Sonora, J. R., Tica, J.: Structural breaks and Purchasing Power Parity in the CEE and Post-War former Yugoslav States, Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, Vol. 60., No.3, 2010. str. 213-225., ISSN 0015-1920, JEL Classification E31, F31, F41. Current Contents - Social & Behavioral Sciences i Social Sciences Citation Index.

Tica, J., Posedel, P.: Threshold Model of the Exchange Rate Pass-Through Effect, Eastern European Economics, Vol.47., No.6, 2009., str. 43-59., ISSN 0012-8775/2009, JEL classification code: E31; E58; F31, DOI 10.2753/EEE0012-8775470603. Current Contents - Social & Behavioral Sciences i Social Sciences Citation Index.

Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazama podataka Econlit:

Čeh Časni, A., Dumičić, K., Tica, J.: The Panel VAR Approach to Modelling the Housing Wealth Effect: Evidence from Selected European Post-transition Economies, Our Economy Journal of Contemporary Issues in Economics and Business, Vol. 62., No. 4., 2016., str. 23-32. Izvorni znanstveni rad, ISSN 0547-3101, UDK: 332.27.:519.2. Econlit.

Slišković, T., Tica, J.: Prostorna elastičnost traženih cijena stanova na stambenom tržištu Grada Zagreba, Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, Vol. XXV, No. 1., 2016., str. 23-44. Izvorni znanstveni rad, ISSN 1330-1039, UDK/UDC: 332.85(497.521.1). Econlit.

Tica, J., Šimičić, S.: Usklađenost kretanja cijena imovine na tržištu kapitala i tržištu nekretnina u Hrvatskoj s cijenama imovine u razvijenim zemljama, Zbornik Ekonomskog fakulteta, Vol. 8., br. 2., 2010. , str. 111-123., ISSN: 1333-8900, UDK: 336.76.347.235>(497.5). Econlit.

Tica, J., Đukec, D.: Doprinos ljudskog kapitala ekonomskom rastu u Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta, Vol. 6., 2008., str. 289-301., Izvorni znanstveni rad, ISSN 1333-8900, UDK 658.3:330.35>(497.5). Econlit.

Tica, J.: Elementi za izradbu makroekonomskog modela hrvatskog gospodarstva, Zbornik Ekonomskog fakulteta, Vol. 5., 2007., str. 187-202., Pregledni rad, ISSN 1333-8900, UDK 330.43:338(497.5). Econlit.

Tica, J., Jurčić, Lj.: A Relative Unit Labor Cost: Case of Accession Countries, Ekonomski pregled, 58, 2007, str. 655-679., Prethodno priopćenje, ISSN 0424-7558, UDK 330.354:331.2, JEL Classification D24, J38., Scopus & Econlit.

Družić, I., Tica, J., Mamić, A.: The Challenge of Application of Phillips Curve: The Case of Croatia, ZIREB, Special Conference Issue, December 2006, str. 45-59., ISSN 1331-5609, UDC 33+65, JEL Classification E24, E31. Econlit.

Tica, J.: Long Span Unit Root Test of Purchasing Power Parity: The Case of Croatia, Ekonomski Pregled, 57, 12, 2006, str. 856-881., Izvorni znanstveni rad, ISSN 0424-7558, UDK 339.743:330.43(497.5), JEL Classification F31, C52, E20. Scopus & Econlit.

Tica, J.: Exchange Rate Economics in Transition Economies, ZIREB, Vol. IX, No. 2, 2006., str. 155-170., ISSN 1331-5609, UDC 33+65, JEL Classification F02, F31; F41. Econlit.

Tica, J.: The Macroeconomic Aspects of the Croatian Housing Market, Ekonomski Pregled, 55, 7-8, 2004, str. 641-659., Izvorni znanstveni rad, ISSN 0424-7558, UDK 332.822 (497.5), JEL Classification R31. Scopus & Econlit.

Tica, J.: The Estimation of 1910-1989 Per Capita GDP in Croatia, ZIREB, vol. VII No. 1., 2004, str. 103-133., ISSN 1331-5609, UDC 33+65, JEL Classification N30. Econlit.

Radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj:

Arčabić, V., Globan, T., Nadoveza, O., Rogić Dumančić, L., Tica, J.: Does the foreign income shock in a small open economy DSGE model fit Croatian data?, 8th International Conference 'An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital' Proceedings, Zagreb, Faculty of Economics & Business, 2016., str. 351-357, ISBN: 978-953-346-027-7.

Arčabić, V., Globan, T., Nadoveza, O., Rogić Dumančić, L., Tica, J.: Macroeconomic effects of productivity shocks - a VAR model of a small open economy, 8th International Conference 'An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital' Proceedings, Zagreb, Faculty of Economics & Business, 2016., str. 358-365, ISBN: 978-953-346-027-7.

Raguž, I., Družić, I., Tica, J.: Human Capital in Growth Accounting: The case of Croatia, Annual International Conference Education, Research & Development, Sunčana Obala, Bugarska, 9-13 rujan 2011, objavljeno u časopisu: Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Vol. 9., Part 1., 2011, str. 185-198., ISSN 1313-2571

Tica, J., Kesar, O.: The Impact of EU Enlargement on Tourism and Real Estate Market Development – Possible Repercussions for Croatia, 4th International Conference, Global Challenges for Competiticeness: Business and Government Perspective, Juraj Dobrila University of Pula, Pula, 27-29 September 2007, str. 589-604., ISBN 978-953-7498-03-0, UDK 330.35:339.9>(063)

Družić, I., Čavrak, V., Tica, J.: Tourism, Welfare and Real Estate Market in Small Open Economy: the Case of Croatia, Achieving Competitive Advantage Through Managing Global Resources, Taipei, Taiwan, July 3-7 2007, str. 217-225., ISBN 1-932917-03-9

Tica, J., Smolić, Š., Bogdan, Ž.: Analysis of exchange rate based stabilization effects in contemporary economic practice with special reference to Croatia, 7th International Conference on Enterprise in Transition, Faculty of Economics, University of Split, Split-Bol, May 24-26 2007, str. 324-328; str.1-14., ISSN 1846-2618, UDK 339 (063)

Družić, I. Tica, J.: Productivity, Price Level and Peculiarities of Transition Countries, Managment and Technology in the Global Economy: Nurturing Innovation and National Heritage, GBATA, Moscow June 17-July 1 2006., str.1191-1198., ISBN: 1-932917-02-0.

Družić, I., Gelo, T., Tica, J.: Energy Intensity Analysis in Comparison of the EU vs. Croatia, 6th International Conference on Enterprise in Transition, Faculty of Economics, University of Split, Split-Bol, 26.-28. May 2005, str. 1083-1096., ISBN 953-6024-70-5, UDK 339 (063).

Tica, J., Cenan, D., Bilas, V.: The Competitiveness of Croatia and it's Strategy, Business & Economics Society International 2004 Conference, B&SCI, Rhodes, Greece, July 19.-22., 2004, str. 466-477., ISBN 0-9659831-7-X, ISSN 1553-1333.

Druzic, I., Tica, J. (Editors: Delener, N., Chiang-nan, C.): Croatian Emerging Market in Transition Environment, Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance, GBATA, Cape Town, June 8-12, 2004, str. 227-233., ISBN 1-932917-00-4.

Tica, J., Šimurina, J., Vukoja, O.: The Role of Public Sector in the Transition of Housing Market, 5th International Conference on Enterprise in Transition, Faculty of Economics, University of Split, Split, 22.-24. May 2003, str. 142-156., ISBN 953-6024-49-7, UDK 339 (063).

Družić, I., Tica, J.: Restructuring and Privatization of the Croatian Housing Industry, 4th International Conference on Enterprise in Transition, Faculty of Economics, University of Split, Split, 24.-26. May 2001, str. 349-350., ISBN 953-6024-39-X, UDK 339 (063).

Obadić A., Šimurina, J., Tica, J.: Labour Productivity Impact on Sectoral Transformation and Sustainable Development, International Conference on Tourism and Transition, Faculty of Tourism and Foreign Trade, Dubrovnik, 22.-25. November 2000, str. 301-314., ISBN 953-96606-0-2, UDK 338.48(1-773)(063)(082), UDK 338.24(1-773)(063)(082).

Družić, I., Tica, J.: Low-Income Housing in the Perspective of Transition of the Croatian Economy, Housing and Environment, UN HABITAT Vienna International Center, Vienna, November 1999, str. 296-300., ISBN 92-1-131456-9, HS/595/00E.

Poglavlje u znanstvenoj knjizi čiji je izdavač sveučilište ili fakultet i/ili drugi domaći ili strani znanstveno ugledni izdavač:

Druzic, I., Tica, J. i Arčabić, V. (Urednik: Obadić, A. i Tica, J.): Ekonomski razvoj i gospodarske krize, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2016., str. 1-40., ISBN 978-953-346-040-6

Tica, J., Nadoveza, O. i Globan, T. (Urednik: Obadić, A. i Tica, J.): Monetarna politika, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2016., str. 247-264., ISBN 978-953-346-040-6

Družić, I., Tica, J., Šimurina, J.: Price and Exchange rate Distortions as Determinants of Competitiveness in Croatian Economy in the Process of Globalization, Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama, Fakultet ekonomije i turizma 'Dr. Mijo Mirković' Pula, Sveučilište u Rijeci, Pula, 2001., str. 405-412., ISBN 953-96143-2-5, UDK 339.9:330.34>(4) (082).

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji nisu razvrstani u prvu (a1) ili drugu (a2) kategoriju radova (A3):

Tica, J.: Sukobljeni ciljevi (trade-off) monetarne politike i pretvorbe u tranzicijskom okruženju hrvatskog gospodarstva, Zbornik Ekonomskog fakulteta, Vol. 3., 2005., str. 1-18., Izvorni znanstveni rad, ISSN 1333-8900, UDK 336.7:338.24(497.5).

Družić, I., Tica, J.: Gospodarska strategija između recesije i rasta, Tržište, Zagreb, Vol. XI, 1999., 1/2, str. 20-26., Izvorni znanstveni članak, ISSN 0353-4790, UDK 339.138.658.8.

Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova s ostalih skupova:

Tica, J., Šagovac, M.: Analiza dinamike i strukture investicija nefinancijskih poduzeća u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova 27. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2020. godini, Opatija, 2019., str. 42-64., ISBN 978-953-262-112-9

Tica, J., Viljevac, V.: Ekonomski modeli i adaptivno prognoziranje – analiza uspješnosti, Zbornik radova 26. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2019. godini, Opatija, 2018., str. 91-116., ISBN 978-953-262-111-2

Tica, J.: Gospodarstvo Hrvatske u razdoblju nakon osamostaljenja, Zbornik radova 25. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2018. godini, Opatija, 2017., str. 27-56., ISBN 978-953-262-107-5

Tica, J., Globan, T., Arčabić, V.: Efikasnost monetarne politike u uvjetima financijske globaliziranosti, Zbornik radova 24. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2017. godini, Opatija, 2016., str. 37-53., ISBN 978-953-262-101-3

Tica, J.: Ekonomske implikacije direktive o ugovorima o potrošačkom kreditiranju koji se odnose na stambene nekretnine, Zbornik radova 23. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2016. godini, Opatija, 2015., str. 173-193., ISBN 978-953-262-097-9

Tica, J., Rosan, M.: Čimbenici kretanja funkcije realne potrošnje kućanstava, Zbornik radova 22. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2015. godini, Opatija, 2014., str. 82-101., ISBN 978-953-262-091-7

Tica, J., Grgurev, I.: Relativna važnost faktora rasta u RH, Zbornik radova 21. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2014. godini, Opatija, 2013., str. 114-134., ISBN 978-953-262-080-1

Tica, J.: Kvaliteta proizvoda, produktivnost i ravnotežni tečaj, Zbornik radova 20. tradicionalnog savjetovanja Ekonomska politika Hrvatske u 2013. godini, Opatija, 2012., str. 191-218., ISBN 978-953-262-066-5

Tica, J., Boras, T.: Uloga tržišta nekretnina i građevinske industrije u strategiji razvoja malog otvorenog gospodarstva, Znanstveni skup povodom 90. godine rođenja akademika i profesora Jakova Sirotkovića, 20. rujna 2012., Zagreb, Zbornik radova znanstvenog skupa: Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu, (urednici Družić, G.; Družić, I.), Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, str. 321-352., ISBN 978-953-154-145-9

Tica, J.: Ekonomske posljedice politike sprječavanja pada cijene stanova, Tradicionalno savjetovanje – Ekonomska politika Hrvatske u 2012., Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija, 2011., str. 299-316., ISBN 978-953-262-058-0, UDK: 336.7:338.2

Tica, J. (Urednici: Obadić, A., Šimurina, J., Tica, J.): Kriza 2009.-20XY.: Populizam i puna zaposlenost kao sukobljeni ciljevi, Znanstveni skup Kriza: preobrazba ili propast, Ekonomski fakultet, Zagreb, 23. studeni 2011., str. 143-164., ISBN 978-953-6025-41-1

Tica, J., Nazifovski, L.: Utjecaj tečajne politike na ekonomsku aktivnost u visoko zaduženoj zemlji, Tradicionalno savjetovanje – Ekonomska politika Hrvatske u 2011., Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija, 2010., str. 131-152., Pregledni rad, ISBN 978-953-262-045-0, UDK 336.1:339.9

Tica, J., Bogdan, Ž.: Migracije kao indikator izvrsnosti življenja u Hrvatskoj – poredbena raščlamba razvojnih razdoblja, Znanstveni skup Poljoprivreda i poljoprivredni razvoj, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 12. veljače 2008., str. 285-310., ISBN 978-953-6025-20-6.

Tica, J.: Relativni jedinični trošak rada u srednjeeuropskim zemljama, Tradicionalno savjetovanje – Ekonomska politika Hrvatske u 2007., Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija, 2006., str. 280-291., Izvorni znanstveni rad, ISBN 953-262-003-6, UDK 338.1.

Tica, J.: Poredbena raščlamba kretanja relativnog bilateralnog realnog tečaja u srednjeeuropskim zemljama, Tradicionalno savjetovanje – Ekonomska politika Hrvatske u 2006., Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija, 2005., str. 505-523., Pregledni rad, ISBN 953-6447-91-6, UDK 338.1.

Tica, J.: Obilježja ravnoteže na stambenom tržištu, ekonomske posljedice i preporuke za ekonomsku politiku, Tradicionalno savjetovanje – Ekonomska politika Hrvatske u 2005., Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija, 2004., str. 330-344., Pregledni članak, ISBN 953-6447-78-9, UDK 332.8.

Družić, I., Tica, J.: Dinamika i kontroverze gospodarskog razvitka Hrvatske, Znanstveni skup Stabilizacija-participacija-razvoj, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 19. rujan 2002., str. 107-125., ISBN 953-6025-06-X, UDK 33-05 Sirotković, J.(063) 338.2(063) 330.34(063).

Ostale znanstvene knjige:

Tica, J.: Tranzicijska ekonomika tečaja i hrvatsko gospodarstvo, Politička kultura, Zagreb, 2009., ISBN 978-953-258-037-2

Tica, J.: Tranzicija hrvatskog stambenog tržišta, Politička kultura, Zagreb, 2002., ISBN 953-6213-49-4; UDK 351.778.56(497.5).

Ostala poglavlja u znanstvenoj knjizi:

Tica, J. (Urednici: Puljiz, V., Tica, J., Vidović, D.): Demografski potencijal i zaposlenost u kontekstu razvojnih ciljeva Republike Hrvatske, Migracije i razvoj Hrvatske – podloga za hrvatsku migracijsku strategiju, HGK, Zagreb, 2014., str. 75-92., ISBN 978-953-7622-57-2

Druzic, I., Tica, J. (Urednik: Čavrak, V.): Dugoročne karakteristike hrvatskog gospodarstva, Gospodarstvo Hrvatske, Politička kultura, Zagreb, 2011., str. 15-31., ISBN 978-953-258-054-9

Tica, J. (Urednik: Čavrak, V.): Monetarna politika u Hrvatskoj, Gospodarstvo Hrvatske, Politička kultura, Zagreb, 2011., str. 108-31., ISBN 978-953-258-054-9

Druzic, I., Tica, J. (Urednik: Družić, I.): Hrvatski gospodarski razvoj, Hrvatski gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Politička kultura, Zagreb, 2003., str. 91-121. (Od ukupno 516 stranica), ISBN 953-6213-51-6, UDK 330.341(497.5)(075.8) 338.2(497.5)(075.8).

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/230573 [26.11.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Josip Tica [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/prof-dr-sc-josip-tica-31040/31040 [26.11.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Josip Tica [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/16cSrL9ZhU5hS9jE4BUyVmtKg3Noj6S9a/edit [upisati datum pristupanja]