Darko Tipurić

Darko Tipurić

Prof. dr. sc. Darko Tipurić (Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 08. III. 1966. -), redoviti profesor

Darko Tipurić, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pročelnik je Katedre za organizaciju i menadžment i voditelj dva specijalistička poslijediplomska studija („MBA – poslovno upravljanje“ i „Strategija i korporativno upravljanje“).

U sveučilišnoj karijeri bio je prodekan, zamjenik dekana i dekan Ekonomskog fakulteta, član Matičnog odbora za društvene znanosti – polje ekonomije i niza drugih odbora i povjerenstava. Gostujući je profesor na više sveučilišta u Hrvatskoj i Europi. Objavio je 18 knjiga kao autor i urednik te oko 200 znanstvenih i stručnih radova iz područja strateškog menadžmenta, poslovnog odlučivanja i korporativnog upravljanja u zemlji i inozemstvu. Njegove knjige "Korporativno upravljanje u Hrvatskoj" i "Iluzija strategije - razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća" znatno su utjecale na razvoj tih disciplina.

Predsjednik je Programskog odbora međunarodne znanstvene OFEL konferencije i član programskih i uređivačkih odbora nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija i časopisa. Dobitnik je više uglednih nagrada za svoj istraživački i nastavni rad.

Osim sveučilišne karijere, konzultant je brojnih hrvatskih i inozemnih poduzeća i drugih institucija te aktivno sudjeluje na projektima razvoja poduzetništva, menadžmenta i korporativnog upravljanja u tranzicijskim zemljama. Ujedno je i počasni predsjednik Hrvatske udruge članova nadzornih i upravnih odbora (CID) i obnaša dužnosti u Europskoj konfederaciji udruga direktora (ecoDa). Član je Glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista (HDE). Osnivač je i član akademske mreže za razvoj korporativnog upravljanja u zemljama Jugoistočne Europe (SEECGAN) i brojnih drugih stručnih i znanstvenih društava, udruga i asocijacija. Povrh spomenutoga, bio je član radne skupine Predsjednika Republike Hrvatske za izradu strategije informatizacije Hrvatske, član Ekonomskog Vijeća Predsjednika Vlade RH i Gospodarsko socijalnog vijeća, član savjetodavnog odbora Agencije za promicanje izvoza i ulaganja Republike Hrvatske, potpredsjednik Upravnog odbora Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu te član upravnih vijeća Ekonomskog instituta i Carneta.

Jedan je od osnivača i član Rotary kluba Zagreb Medveščak. Guverner je Rotary Distrikta 1913 Hrvatska u 2018.-2019. godini.

U mladosti je svirao gitaru i bas-gitaru u sarajevskim rock bandovima ("Bombaj štampa", "Blitz", "Ulična Garda" i dr.).

VAŽNIJA DJELA:

Tipurić, D. i sur. (2015) Korporativno upravljanje u Hrvatskoj - Ocjena kvalitete korporativnog upravljanja hrvatskih dioničkih društava SEECGAN metodologijom, Zagreb: Sinergija.

Tipurić, D., Vrdoljak Raguž, I. i Daraboš, M. (2015) Dynamics of organizational change: Beyond identity and reputation, Harlow: Pearson Education Limited.

Tipurić, D. (2014) Iluzija strategije - razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća, Zagreb: Sinergija.

Gonan Božac, M. i Tipurić, D. (ur.) (2014) Poslovni slučajevi iz strateškog menadžmenta, Zagreb: Sinergija.

Tipurić, D., Vrdoljak Raguž, I. i Podrug, N. (ur.) (2014) Rethinking Corporate Governance, Harlow, England: Pearson Education.

Tipurić, D. i Dabić, M. (ur.) (2012) Management, Governance and Entrepreneurship: New Perspectives and Challenges, Darwen, Lancashire, UK: Access Press UK.

Tipurić, D (2011) Promjene vrhovnog menadžmenta i korporativno upravljanje, Zagreb: Sinergija.

Tipurić, D. i sur. (2008) Korporativno upravljanje, Zagreb: Sinergija.

Tipurić, D. (2006) Nadzorni odbor i korporativno upravljanje, Zagreb: Sinergija.

Divjak, B., Krajcar, S., Tipurić, D, (2006) Ključni faktori uspjeha za povećanje vlastitih prihoda visokoškolskih institucija, Varaždin: TIVA Tiskara.

Buble, M., Cingula, M., Dujanić, M., Dulčić, Ž., Gonan Božac, M., Galetić, L., Ljubić, F., Pfeifer, S. o Tipurić, D. (2005) Strateški menadžment, Zagreb: Sinergija.

Tipurić, D. (2004) ESOP i hrvatsko poduzeće, Zagreb: Sinergija.

Tipurić, D. i Markulin, G. (2002) Strateški savezi: Suradnjom poduzeća do konkurentske prednosti, Zagreb: Sinergija.

Tipurić, D. i Grgić, Z. (ur.) (2001) Panonija: razvojne mogućnosti, Zagreb: MTG-topograf.

Tipurić, D. (ur.) (1999) Konkurentska sposobnost poduzeća, Zagreb: Sinergija.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/206214 [16.7.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Darko Tipurić [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=6279 [16.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Darko Tipurić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/prof-dr-sc-darko-tipuric-30635/30635 [16.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Darko Tipurić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/15KQl3wXOpgSS3aFC_jrJkw6XbNvvJ_ue/edit [upisati datum pristupanja]