Ana Tkalac Verčič

Ana Tkalac Verčič

Prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič (Zagreb, 15. I. 1973.), redovita profesorica u trajnom zvanju

Ana Tkalac Verčič rođena je u Zagrebu. Osnovnu školu započela je u Engleskoj, a nastavila u Hrvatskoj. Srednju školu završila je u Sjedinjenim Američkim Državama. 1992. godine upisala je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirala 1997. godine. Iste se godine zaposlila na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, na Katedri za marketing. 1999. godine magistrirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, obranivši temu magistarskog rada pod naslovom: „Stavovi i njihova promjena u okvirima psihologije promidžbe“. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Odnosi s javnošću u formiranju i promjeni stavova: „Primjena situacijske teorije komunikacijskog ponašanja i stavova“ obranila je u travnju 2003. godine, na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Na Ekonomskom fakultetu je 2004. godine izabrana u zvanje docenta, četiri godine kasnije u zvanje izvanrednog profesora, 2012. godine postala je redovita profesorica, a 2017. godine izabrana je u trajno zvanje.

Ana Tkalac Verčič sudjelovala je u velikom broju programa znanstvenog i stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu. 1998. godine boravila je na Manchester Metropolitan University-u sudjelujući u programu „International Marketing“. 2000. godine pohađala je „International Program in Banking for Development“ u National Institute in Bank Management u Indiji. Tijekom školske godine 2001/02 provela je studijsku godinu kao Fulbrightov stipendist na preddoktorskom usavršavanju na University of Maryland, u Sjedinjenim Američkim Državama. Pohađala je i završila program ECCH-a pod nazivom „Case – study writing“. 2008. godine diplomirala je na CIPR (Chartered Institute of Public Relations) programu za stjecanje najviše razine strukovne kvalifikacije prestižnog britanskog kraljevskog udruženja za odnose s javnošću. Time je stekla titulu certificiranog predavača na programima CIPR-a. Hrvatska udruga za odnose s javnošću dodijelila joj je 2015. godine status certificiranog stručnjaka za odnose s javnošću (CSOJ). 2017. godine provela je jedan semestar na San Diego State University.

Ana Tkalac Verčič bila je nositeljica, su-nositeljica i/ili izvođač nastave na kolegijima „Marketing“, „Promocija“, „Upravljanje marketingom“ i „Odnosi s javnošću“ na preddiplomskom studiju, na kolegijima „Integrirana marketinška komunikacija“ i „Metodologija znanstveno-istraživačkog rada“ na diplomskom studiju te na kolegijima „Odnosi s javnošću“, „Oglašavanje“ i „Integrirana marketinška komunikacija“ na poslijediplomskom studiju. Danas je nositeljica kolegija „Odnosi s javnošću“, „Oglašavanje“ i „Marketinška komunikacija“ na integriranom studiju te nositeljica kolegija „Integrirana marketinška komunikacija“ na diplomskom studiju. Također je bila i/ili je nositeljica kolegija „Odnosi s javnošću“, „Oglašavanje“, „Odnosi s javnostima neprofitnog sektora“, „Integrirane marketinške komunikacije i odnosi s javnošću“ te su-nositeljica kolegija „Strategije marketinške komunikacije“ na četiri različita poslijediplomska (specijalistička) studija. Osim na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, izvodila je nastavu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Bila je nositeljica kolegija „Integrirana marketinška komunikacija“ na dodiplomskom studiju Sveučilišta u Dubrovniku te poslijediplomskom studiju Fakulteta političkih znanosti, kao i kolegija „Marketing communications and public relations“ na integriranom poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu „Diplomacija“. Od 2007. do 2013 godine bila je su-nositeljica kolegija „Internal communication“ na Università della Svizzera italiana, u Luganu. Godine 2010. Vijeće navedenog sveučilišta promoviralo ju je u status gostujućeg profesora. Na Ekonomskom fakultetu voditeljica je specijalističkog poslijediplomskog studija Upravljanje marketinškom komunikacijom.

Prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič dobitnica je nagrade „Mijo Mirković“ u 2001. godini za koautorstvo sveučilišnog udžbenika „Marketing“ te nagrade PRIDE (Public Relations Division of the National Communication Association) za koautorstvo međunarodnog udžbenika “The Global Public Relations Handbook”, 2003. godine. Dobitnica je posebnog priznanja za doprinos u razvoju struke upravljanja komunikacijama, dodijeljenog, 2012. godine u Mariboru. Također, dobitnica je nagrade „GrandPRix“ Hrvatske udruge za odnose s javnošću, za doprinos struci odnosa s javnošću, dodijeljene 2014. godine. U 2016. godini, ponovno je dobitnica nagrade „Mijo Mirković“, ovoga puta za autorstvo sveučilišnog udžbenika „Odnosi s javnošću“, za koju je 2017. godine nagrađena i posebnim priznanjem Cromara, Hrvatske udruge za marketing. 2018. godine dobila je posebno priznanje PR Days Mostariensis za doprinos razvoju struke odnosa s javnošću.

Sudjelovala je na 50-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Objavljuje u domaćim i stranim časopisima. Autorica je i koautorica 20-ak znanstvenih članaka objavljenih u časopisima uvrštenim u bazu podataka Web of Science (SSCI). Od 2010. godine članica je programskog odbora međunarodne konferencije „BledCom: International Public Relations Research Symposium“ koja se već 25 godina održava u Sloveniji. 2019. godine organizirala je Euprera Annual Congress u Zagrebu. Članica je Uredničkog odbora međunarodnog časopisa „International Journal of Strategic Communication“, regionalna urednica najprestižnijeg znanstvenog časopisa iz područja odnosa s javnošću „Public Relations Review“ te članica Uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa „Journal of Public Relations Research“. Koautorica je i urednica nekoliko knjiga poput „Odnosa s medijima“, „Public relations metrics: research and evaluation“ (prevedenu i na hrvatski pod nazivom: „Mjerenje i evaluacija u odnosima s javnošću“), sveučilišnog priručnika pod nazivom „Priručnik za metodologiju istraživačkog rada u društvenim istraživanjima“ te sveučilišnog udžbenika „Odnosi s javnošću“ (prevedenu i na slovenski jezik).

Sudjelovala je u više domaćih i međunarodnih savjetovanja. Bila je suradnica na znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti i obrazovanja „Strategija izgradnje imidža Republike Hrvatske” i „Procjena i unapređenja kapaciteta civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“. Vodila je projekte Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, poput „Razvoj modela mjerenja i upravljanja reputacijom sastavnica Sveučilišta u Zagrebu“. Voditeljica je znanstvenoistraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima“. Sudjelovala je kao evaluator u akreditacijama visokoškolskih ustanova slovenske nacionalne agencije za kvalitetu u visokom obrazovanju (NAKVIS). Sudjelovala je i u akreditacijama domaćih visokoškolskih institucija, na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja. Članica je panela Hrvatske zaklade za znanost.

Članica je znanstvenog odbora Centre for Employee Relations & Communication (CERC). Bila je voditeljica je CIPR programa, edukacijskog programa u odnosima s javnošću prema standardima Chartered Institute of Public Relations. Članica je nekoliko znanstvenih i strukovnih udruženja koja uključuju CIPR – Chartered Institute of Public Relations, ICA – International Communication Association te HUOJ – Hrvatsku udrugu za odnose s javnošću u kojoj je bila članica Upravnog odbora, a zatim i Suda časti. Nekoliko puta je bila sudionica tročlanog žirija ICA (International Communication Association-a) za dodjelu najbolje magistarske i doktorske disertacije na području odnosa s javnošću. Više je puta bila članica (odnosno predsjednica) žirija za dodjelu GrandPRix-a, godišnje nagrade za odnose s javnošću koje dodjeljuje HUOJ, a prošle je godine bila predsjednica žirija nagrade „Mlada nada“ koja se dodjeljuje najboljim diplomskim i završnim radovima s područja odnosa s javnošću. Predsjednica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

DJELA:

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima zastupljenim u bazama podataka WoS:

Tkalac Verčič, A. & Špoljarić, A. (2020). Managing internal communication: How the choice of channels affects internal communication satisfaction. Prihvaćen za objavljivanje u Public Relations Review.

Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. & Tkalac Verčič, A. (2020). Does good internal communication enhance life satisfaction? Prihvaćen za objavljivanje u Journal of Communication Management.

Tkalac Verčič, A., Verčič, D., & Laco, K. (2019). Co-orientation between publics in two countries: A decade later. American Behavioral Scientist, 63(12), 1–19.

Verčič Tkalac, A., Verčič, D., & Coombs, W. T. (2019). Convergence of crisis response strategy and source credibility: Who can you trust? Journal of Contingencies and Crisis Management. 27(1), 28-37.

Tkalac Verčič, A., & Sinčić Ćorić, D. (2018). The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility, Public Relations Review. 44 (4),444-452.

Verčič, D., Tench, R., & Tkalac Verčič, A. (2018). Collaboration and conflict between agencies and clients, Public relations review. 44 (1),156-164.

Tkalac Verčič, A., & Pološki, N. (2017). Engaging employees through internal communication, Public Relations Review. 43(5), 885-93.

Tkalac Verčič, A., Lalić, D., & Vujičić, D. (2017). Journalists and public relations specialists: comparing two countries, Public Relations Review. 43(3), 527-36.

Tkalac Verčič, A., & Colić, V. (2016). Journalists and public relations specialists: a coorientational analysis, Public Relations Review. 42(4), 522-29.

Tkalac Verčič, A., Verčič, D. & Žnidar, K. (2016). Exploring academic reputation – is it a multidimensional construct? Corporate Communications: An International Journal, 21(2), 1-17.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2015). The new publicity: From reflexive to reflective medialization. Public Relations Review, 41(4), 142-52.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Sriramesh, K. (2015). Looking for digital in public relations. Public Relations Review, 41(2), 142-52.

Tkalac Verčič, A. (2014). Personal charisma: Immediate or gradual? How long does it take to judge? Public Relations Review, 40(3), 609–11.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2013). Digital natives and social media. Public Relations Review, 39(5), 600–602.

Tkalac Verčič, A., Verčič, D., & Sriramesh, K. (2012). Internal communication: Definition, parameters, and the future. Public Relations Review, 38(2), 223–30.

Kolman, P., & Tkalac Verčič, A. (2012). Consumers' opinions on gender stereotyping in advertising [Special issue 2]. Economic Research, 117–26.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2011). Public relations and lobbying: New legislation in Slovenia. Public Relations Review, 37(1), 12–19.

Friedl, J., & Tkalac Verčič, A. (2011). Media preferences of digital natives' internal communication: A pilot study. Public Relations Review, 37(1), 84–86.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2011). Generic charisma – conceptualization and measurement. Public Relations Review, 37(1), 12–19.

Tkalac Verčič, A., Pološki Vokić, N., & Sinčić Ćorić, D. (2009). Razvoj mjernog instrumenta za procjenu zadovoljstva internom komunikacijom. Društvena istraživanja, 18(1-2), 175–202.

Tkalac Verčič, A., Verčič, D., & Laco, K. (2008). Comparing advertising and editorials: An experimental study in TV and print. Public Relations Review, 34(4), 380–86.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2007). Reputation as matching identities and images: Extending Davies and Chun's (2002) research on gaps between internal and external perceptions of the corporate brand. Journal of Marketing Communications, 13(4), 277–90.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2007). A use of second-order co-orientation model in international public relations. Public Relations Review, 33(4), 407–14.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Laco, K. (2006). Coorientation theory in international relations: the case of Slovenia and Croatia. Public Relations Review, 32(1), 1–9.

Znanstveni radovi u drugim časopisima

Tkalac Verčič, A. (2017). Trendovi u razvoju odnosa s javnošću: usporedba procjena hrvatskih i europskih komunikacijskih stručnjaka. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15(1), 97-112.

Tench, R., Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Juma, H. (2013). Contemporary issues impacting European communication competencies. Medijske studije, 4(7), 111–24.

Tkalac Verčič, A., & Vučković, Đ. (2010). Utjecaj odnosa s medijima na ponašanje javnosti: usporedba uredničkih sadržaja i oglašavanja. Tržište, 22(1), 45–60.

Tkalac Verčič, A., & Kuharić Smrekar, A. (2007). Boje u marketinškoj komunikaciji: određenje uloge boje kao medijatorne varijable u procesu komunikacije. Tržište, 19(2), 45–60.

Tkalac Verčič, A., & Mueller, N. (2007). Public relations’ influence on Croatian media: Is there a difference between the opinions of journalists and public relations professionals. Medijska istraživanja, 13(1), 35–51.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Laco, K. (2005). Zastosowanie współorientacyjnej teorii w zakresie problemów zwiazanych z komunikowaniem w miedzynarodowych stosunkach: przypadek słowenii i chorwacji. Piar.pl, 2, (2), 1–6.

Tkalac Verčič, A. (2004). Marketing i odnosi s javnošću – uloge, granice i odnosi. Tržište, 16(1/2), 39–53.

Tkalac, A. (2001). Specific aspects of persuasion in advertising: How attitudes towards a product change according to the Elaboration Likelihood Model. Akademija MM: slovenska znanstvena revija za trženje, 5(8), 45–53.

Renko, N., Tkalac, A., & Pavičić, J. (2001). Evaluation of advertising effectiveness – a case from Croatian business practice. Naše Gospodarstvo: Revija za aktualna gospodarska vprašanja, 46(5-6), 710–26.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

Tkalac Verčič, A., (2016, November 28). International public relations; applying local knowledge in a global context. Paper presented at the conference International Symposium on International Public Relations Strategy in Chinese Enterprises going Global, Shanghai, China.

Tkalac Verčič, A., Verčič, D., & Žnidar, K. (2015). Is Reputation a Unidimensional Construct? In C. Genest, & R. Petelyn (Eds.), Proceedings of the CCI Conference on Corporate Communication (pp. 332 – 342). New York, USA.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2011). Differentiation and specialization in internal communication. In D. Verčič, A. T. Verčič, & K. Sriramesh (Eds.), Proceedings of the 18th International Public Relations Research Symposium BledCom (pp. 4-16). Bled, Slovenia.

Tkalac Verčič, A., & Srblin, I. (2011). Relationship between employee status, job satisfaction and internal communication satisfaction: The case of Faculty of Economics and Business – Zagreb. In D. Verčič, A. T. Verčič, & K. Sriramesh (Eds.), Proceedings of the 18th International Public Relations Research Symposium BledCom (pp. 84-96). Bled, Slovenia.

Kolman, P., & Tkalac Verčič, A., (2011). Consumers’ opinions on gender stereotyping. Proceedings of the 22nd CROMAR Congress: Marketing Challenges in New Economy (pp. 59-61). Juraj Dobrila University of Pula, Pula.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2011). A Delphi study on internal communication in Europe. In R. Men, & M. Dodd (Eds.), Public relations theory and research and advancing practice. Paper presented at the 14th International Public Relations Research Conference: Pushing the envelope, Institute for Public Relations (pp. 856-869). Gainesville, USA.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2010, April). Human brands and charisma. Paper presented at the 6th International Conference Thought Leaders in Brand Management, (pp. 1346-135). Lugano, Switzerland.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2009) Generic charisma - a conceptualization and measurement tool development. In K. Podnar, & J. M. T. Balmer (Eds.). Contemplating the corporate marketing, identity and communications, (pp. 80). London; New York: Routledge; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2006). Reputation as matching identities and images: a comparative measurement. In K. Podnar & Z. Jančič (Eds.), 11th International Conference on Corporate and Marketing Communications. Contemporary issues in corporate and marketing communications: towards a socially responsible future, (pp. 57-62).Ljubljana, Slovenia.

Pološki Vokić, N., Sinčić, D., & Tkalac Verčič, A. (2006). Human capital as source of Croatian competitiveness. In D. Kantarelis (Eds.), Global Business & Economics Anthology, (pp. 48 – 56). Business & Economics Society International, Danvers, USA.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2005, November 26). Auditing organisational communication: a needed reconceptualisation. Paper presented at First European Communication Conference: 50 years of communication research., Amsterdam, Netherlands.

Frajlić, D., Pološki, N., & Tkalac, A. (2003). Croatian consumers and managers attitudes towards outsourcing – How “soft” outsourcing issues influence enterprises in transition. Proceedings Fifth International Conference on Enterprise in Transition, (pp. 2074-2085). Split, Croatia.

Tkalac, A., & Pavičić, J. (2002). How global is the situational theory of publics: The case of Croatia. In D. Verčič., B., Ruler, I., Jensen, & J. White (Eds.), The status of public relations knowledge in Europe and around the World, 9th International Public Relations Research Symposium in conjunction with 2002 Euprera Annual Congress, (pp. 174-182). Bled, Slovenia.

Tkalac, A. (2001). Public relations, marketing and marketing communications – the relationship of three business functions in a transitional economy. Proceedings Fourth International Conference on Enterprise in Transition, (pp. 126 -128). Split, Croatia.

Tkalac, A., & Keller, G. (2000). Internet in marketing communications: the situation in Croatia. Second Conference on Global Entrepreneurship for the New Millennium. School of Management Syracuse University Syracuse, (pp. 1-9). New York, USA.

Renko, N., Pavičić, J., & Tkalac, A. (2000). Marketing orientation and transformation of the nonprofit sector in Croatia in current globalization processes. First International Conference on Economic Globalization and Development in small European Countries, (pp.129-134). Pula, Croatia.

Tkalac, A., Pavičić, J., & Tomašević Lišanin, M (2000). Information technology in developing countries – bridges and buffers of market globalization. In C. Shultz & B. Grbac (Ur.), 25th Annual Macromarketing Conference: Marketing Contributions to Democratization and Socioeconomic Development, (pp. 181-190). Arizona State University and University of Rijeka.

Renko, N., Pavičić, J., & Tkalac, A. (1998). The development of advertising in Croatia: Challenges for the future. In J. Hollmes & G. Keller (Eds.), 8TH IAA World Education Conference, Advertising in Transition: Meeting the Challenge of Change. International Advertising Association, (pp. 65-71). Zagreb, Croatia.

Poglavlja u knjizi (međunarodna publikacija s međunarodnim uredništvom):

Tkalac Verčič, A. (2019). Internal Communication with a Global Perspective. In Shriramesh, K. and Verčič, D. (eds.) The global public relations handbook theory, research, and practice, (pp. 195-205). New York, NY: Routledge.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., Sriramesh, K. (2017). Where have publics gone? The absence of publics in new media research. In S. Duhe (Ed.), New media and public relations: 3d edition (pp. 11-20). New York, USA: Peter Lang.

Tkalac Verčič, A. (2014). Croatia. U T. Watson (Ed.), Eastern European perspectives on the development of public relations: Other voices (pp. 14-24). London, UK: Pelgrave Pivot.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2013). Organizational contexts and strategical impacts: On power and mediation. In K. Sriramesh (Ed.), Public relations and communication management: Current trends and emerging topics (pp. 260-67). New York; London: Routledge.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2013). International comparative research in public relations: A report on three countries - Slovenia, Croatia and Serbia. In A. Okay (Eds.), Researching the changing profession of public relations (pp. 63-73). Brussels.

van Ruler, B., Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2010). Mjerenje i evaluacija u odnosima s javnošću: Pregled. In B. van Ruler, A. Tkalac Verčič & Dejan Verčič (Ur.), Mjerenje i evaluacija u odnosima s javnošću (str. 21-41). Zagreb: Biblioteka PRint, Hrvatska udruga za odnose s javnošću.

van Ruler, B., Tkalac Verčič, A., & Verčič, D (2008). Public relations metrics, measurement and evaluation, an overview. In B. van Ruler, A. Tkalac Verčič & D. Verčič (Eds.), Public relations metrics: Research and evaluation (pp. 7-33). Mahwah, NJ.: Lawrence Elrbaum Associates, Inc.

Tkalac Verčič, A. (2008). Situational theory. U W. Donsbach (Ed.), The Blackwell international encyclopedia of communication. Oxford, UK: Wiley Blackwell Publishing.

Tkalac, A. (2007). The application of Situational theory in Croatia. U E. Toth (Eds.), The future of excellence in public relations and communication management: challenges for the next generation. (pp. 527 – 45). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associate Publishers.

Tkalac, A., & Pavičić, J. (2004). Non-governmental organizations and international public relations. I K. Sriramesh & D. Verčič (Eds.), The global public relations handbook: Theory, research and practice (str. 490-504), Mahwah, NJ.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Hajoš B., & Tkalac, A. (2004). Croatia. In B. van Ruler & D. Verčič (Eds.), Public relations and communications management in europe: A nation by nation introduction to public relations theory and practice (pp. 83-94). New York: Mouton de Gruyter.

Autorske knjige, udžbenici i priručnici

Tkalac Verčič, A. (2020.) Odnosi z javnostmi, Ljubljana:PRSS.

Tkalac Verčič, A. (2016). Odnosi s javnošću. Zagreb: HUOJ.

Tkalac Verčič, A., Sinčić Ćorić, D., & Pološki Vokić, N. (2010). Priručnik za metodologiju istraživačkog rada – kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje. Zagreb: M.E.P. d.o.o..

Verčič, D., Zavrl, F., Rijavec, P., Tkalac Verčič, A., & Laco K. (2004). Odnosi s medijima. Zagreb: Masmedija.

Poglavlja u knjizi (domaća publikacija)

Tkalac, A. (2007). Promocija. U J. Previšić & Đ. Ozretić Došen (Ur.), Osnove marketinga (str. 209-244), Zagreb, Adverta.

Tkalac, A. (2004). Promocija. U J. Previšić & Đ. Ozretić Došen (Ur.), Marketing, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje (str. 229-255). Zagreb: Adverta.

Tkalac, A., & Keller, G. (2001). Promocija. U J. Previšić & S. Bratko (Ur.), Marketing (str. 365-396). Zagreb: Sinergija.

Tkalac, A. (1998). Izbor zanimanja. U B. Šverko (Ur.), Vodič kroz zanimanja: izaberite između 260 zanimanja. Zagreb: Razbor.

Znanstveni radovi prezentirani na međunarodnom znanstvenom skupu:

Verčič, D., Tench, R., & Tkalac Verčič, A. (2017, May). Collaboration and conflict between agencies and clients. Paper presented at the ICA conference, Interventions: Communication Research and Practice, San Diego, USA.

Tkalac Verčič, A. (2017, May). Crisis responsibility and corporate reputation – moving ahead in difficult times. Invited lecture at the 2nd International academic conference on integrated communications Communication Management Forum, Edward Bernays College of Communication Management, Zagreb, Croatia.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2017, April). Strategic communication and influence: how to monitor and manage it? Paper presented at the 3rd International Conference Transformation of International Relations in the XXI Century: Challenges and Prospects, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow, Russia.

Tkalac Verčič, A., (2016, November), International public relations; applying local knowledge in a global context. Paper presented at the International symposium on Chinese Enterprises Going Global and International Public Relations, Shangai, China.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2016, October). Agnotology and Democratization of Public Relations. Paper presented at the 18th Annual EUPRERA Congress, How strategic communication shapes value and innovation in society, Gronigen, Netherlands.

Tkalac Verčič, A., & Pološki Vokić, N. (2016, July). Engaging employees through internal communication. Paper presented at the 22nd BledCom: Global Public Relations Symposium, Bled, Slovenia.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2015, October). Competitive public relations: what research tells us. Paper presented at the 18th Annual EUPRERA Congress the management game of communication: how PR/corporate communication supports organizations and what communicators can learn from management disciplines, Oslo, Norway.

Tkalac Verčič, A., & Colić, V. (2015, July). Journalists and Public Relations specialists: A coorientational analysis. Paper presented at the 21st BledCom: Global Public Relations Symposium, Bled, Slovenia.

Tkalac Verčič, A., Verčič, D., & Žnidar, K. (2015, June). Is reputation a unidimensional construct? Paper presented at the Conference on Corporate Communication, New York, USA.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2015, March). Dimensions of organizational reputation: What really matters to whom? Paper presented at the 18th Annual International Public Relations Research Conference, Miami, SAD.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2014, October). Reflexive mediatization and remaking of the middleman. Paper presented at the ECREA's 5th European Communication Conference, Communication for empowerment: Citizens, markets, innovations, Lisabon, Portugal.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Sriramesh, K. (2014, July). Looking for digital in public relations. Paper presented at the 21st BledCom: Global Public Relations Symposium, Bled, Slovenia.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2013, March). The role of new media in reputation management: What's the price of ignorance? Paper presented at the 16th Annual International Public Relations Research Conference: Exploring the Strategic Use of New Media's Impact of Change Management and Risk in Theory and Practice, Miami, SAD.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2013, June). Languaging public relations. Paper presented at the International PR 2013 conference, Barcelona, Spain.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2012, October). International comparative research in public relations: A report on three countries - Slovenia, Croatia and Serbia. Paper presented at the The 14th Annual EUPRERA Congress: Researching the Changing Profession of Public Relations, Istanbul, Turkey.

Kolman, P., & Tkalac Verčič, A. (2011, September). Consumers’ opinions on gender stereotyping in advertising. Paper presented at the CROMAR Congress: Marketing challenges in new economy, Pula, Croatia

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2011, July). Differentiation and specialization in internal communication. Paper presented at the 18th BledCom: Global Public Relations Symposium, Bled, Slovenia.

18. Tkalac Verčič, A., & Srblin, I. (2011; July). Relationship between employee status, job satisfaction and internal communication satisfaction: The case of Faculty of Economics and Business – Zagreb. Paper presented at the 18th BledCom: Global Public Relations Symposium, Bled, Slovenia.

Tkalac Verčič, A., (2010, May). Developing measurement in public relations: What do we need to Compete? Paper presented at the IPRA Public Relations World Congress, Lima, Peru.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2010, April). Human brands and charisma. Paper presented at the 6th International Conference Thought Leaders in Brand Management, Lugano, Switzerland.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2010, March). CEOs’ perception of media importance and its consequences. Paper presented at the 11th Annual International Public Relations Research Conference Research That Matters to the Practice, Miami, USA.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2009, September). Generic charisma - a conceptualization and measurement tool development. Paper presented at the conference Contemplating the corporate marketing, identity and communications. Bled, Slovenia.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2007, September). Convergence of advertising and publicity in Web 2.0. Paper presented at the16th Annual Frontiers in Service Conference, San Francisco, California, USA.

Verčič, D., & Tkalac Verčič, A. (2007, July). A use of second order co-orientation model in international public relations. Paper presented at the 15th BledCom: Global Public Relations Symposium. Bled, Slovenia.

Tkalac Verčič A., & Verčič, D. (2006, August). Measuring corporate culture between Vienna and Athens. Paper presented at the Business & Economics Society International 2006 Conference, Firenze, Italy.

Pološki Vokić, N., Sinčić, D. & Tkalac Verčič, A. (2006, August). Human capital as source of Croatian competitiveness. Paper presented at the. Business & Economics Society International 2006 Conference, Firenze, Italy

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Laco, K. (2005, May). Questioning the dialogue between Slovenia and Croatia: Coorientation theory and communication problems in international relations. Paper presented at the International Communication Association: Communication, questioning the Dialogue, New York City, USA.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2005, October). Envisioning public relations: between audits and evaluations. Paper presented at the 7th Annual EUPRERA Congress Public Relations, Corporate Values, Social Responsibility and Social Commitment, Lisabon, Portugal.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2005, November). Auditing organisational communication: a needed reconceptualisation. Paper presented at the First European Communication Conference: 50 years of communication research, Amsterdam, Nizozemska.

Tkalac Verčič, A. (2005, June). Communicating in diversity: Publics, stakeholders, influentals, persons. Paper presented at the 2nd Public Relations Festival: Communicating for diversity, with diversity, in diversity, Trieste, Italy.

Tkalac Verčič, A., Verčič, D., & Laco, K. (2004, July). Application of the coorientation theory on communication problems in international relations: the case of Slovenia and Croatia. Paper presented at the 11th BledCom: New concepts and technologies for public relations, public affairs and corporate communication, Bled, Slovenia.

Frajlić, D., Pološki, N., & Tkalac, A. (2003, May). Croatian consumers and managers attitudes towards outsourcing – How “soft” outsourcing issues influence enterprises in transition. Paper presented at the Fifth International Conference on Enterprise in Transition, Split, Croatia.

Tkalac, A., & Keller, G. (2003, October). Poslovna etika u odnosima s javnošću. Paper presented at the International symposium on Market Democracy in Croatia: Situation and Prospects, Varaždin, Hrvatska.

Tkalac, A., & Pavičić, J. (2002, July), How global is the situational theory of publics: The case of Croatia. Paper presented at the 9th International Public Relations Research Symposium in conjunction with 2002 Euprera Annual Congress: The status of public relations knowledge in Europe and around the World. Bled, Slovenia.

Tkalac, A. (2001, May). Public relations, Marketing and Marketing Communications – The Relationship of three Business Functions in a Transitional Economy. Paper presented at the Fourth International Conference on Enterprise in Transition, Split, Croatia.

Renko, N., Pavičić, J., & Tkalac, A. (2000, October). Marketing Orientation and Transformation of the Nonprofit Sector in Croatia in Current Globalisation Processe. Paper presented at the First International Conference on Economic Globalisation and Development in small European Countries, Pula, Croatia.

Tkalac, A., & Keller, G. (2000, August). Internet in Marketing Communications: The situation in Croatia. Paper presented at the Second Conference on Global Enterpreneurship for the New Millennium. School of Management Syracuse University Syracuse, New York, USA.

Tkalac, A., Pavičić, J., & Tomašević Lišanin, M. (2000, August). Information technology in developing countries – bridges and buffers of market globalization. Paper presented at the 25th Annual Macromarketing Conference: Marketing Contributions to Democratization and Socioeconomic Development. Arizona State University and University of Rijeka, Croatia.

Renko, N., Pavičić, J., & Tkalac, A. (1998, September). The Development of Advertising in Croatia: Challenges for the Future. Paper presented at the 8TH IAA World Education Conference, Advertising in Transition: Meeting the Challenge of Change. Zagreb, Croatia.

Keller, G., Tkalac, A. (1997, rujan). Vision of the Croatian Economy Identity in the Next Millennium. Rad predstavljen na XVII. Kongresu CROMAR, Zagreb, Hrvatska

Znanstveni radovi prezentirani na domaćem znanstvenom skupu:

Cvitanušić, M., & Tkalac Verčič, A. (2007, listopad). Uspješnost komunikacijskih aktivnosti pri uvođenju Bolonjskog procesa: Studija slučaja. Rad predstavljen na XX Kongres CROMAR-a: Marketing u društvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti, Rijeka.

Tkalac Verčič, A. (2005, listopad). Povezanost medijske pokrivenosti i percepcije međudržavnih odnosa; Može li koorijentacijska teorija pomoći pri rješavanju komunikacijskih problema? XIX. Kongres CROMAR-a: Marketinške paradigme za 21. stoljeće, Zagreb.

Vranešević, T., Tkalac, A., & Piri Rajh, S. (2003, travanj). Je li marketing dobar izbor? Stavovi i percepcije studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Rad predstavljen na konferenciji Razvitak ekonomske misli i njene primjene u Hrvatskoj 1920.-2000, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska.

Keller, G., & Tkalac, A. (2001, studeni). Hrvatska kao marka. XVII Kongres CROMAR-a Hrvatske: Marketing hrvatske države, Pula.

Tkalac, A., & Keller, G. (2000, listopad). Poslovna etika u odnosima s javnošću. Rad predstavljen na konferenciji International symposium on Market Democracy in Croatia – Situation and Prospects, Varaždin.

Uredništva znanstvenih publikacija:

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Sriramesh, K., (Eds.) (2016). Sleeping (with the) media: Proceedings of the 22nd International Public Relations Research Symposium BledCom, Bled, Slovenia, 2015. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Sriramesh, K., (Eds.) (2016). Special section on BledCom 2015. Public Relations Review, 42(4), 491-42.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Sriramesh, K., (Eds.) (2015). Engaging people in a disengaged world: book of abstracts of the 23rd International Public Relations Research Symposium BledCom, Bled, Slovenia, 2016. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., & Sriramesh, K., (Eds.) (2015). Preface. Public Relations Review, 41(2), 141.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A. & Shiramesh, K. (Eds.), (2014). Digital Publics: New Generation, New Media, New Rule, Proceedings of the 21st International Public Relations Research Symposium BledCom, Bled, Slovenia, 2013. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A. & Shiramesh, K. (Eds.), (2013). Trust and the New Realities, Proceedings of the 20th International Public Relations Research Symposium BledCom, Bled, Slovenia, 2012. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A., Shiramesh, K. & Zerfass, A. (Eds.), (2012). Public Relations and Communication Management: The State of the Profession, Proceedings of the 19th International Public Relations Research Symposium BledCom, Bled, Slovenia, 2011. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

Verčič, D., Tkalac Verčič, A. & Shiramesh, K. (Eds.), (2011). Internal communication: Proceedings of the 18th International Public Relations Research Symposium BledCom, Bled, Slovenia, 2010. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

Ruler, B. van, Tkalac Verčič, A., Verčič, D. (Ur.) (2010). Mjerenje i evaluacija u odnosima s javnošću. Zagreb: Biblioteka PRint, Hrvatska udruga za odnose s javnošću.

Van Ruler, B., Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (Eds.). (2008). Public relations metrics: Research and evaluation. Mahwah, NJ.: Lawrence Elrbaum Associates, Inc.

Znanstveni radovi objavljeni u domaćim časopisima:

Keller, G., & Tkalac, A. (1997). Vision of the Croatian economy identity in the next millennium. Tržište. XV. Kongres Hrvatsko gospodarstvo ususret XXI. stoljeću - marketinške vizije, 1/2, 23-27.

Znanstveni radovi objavljeni u zborniku domaćih znanstvenih skupova:

Cvitanušić, M., & Tkalac Verčič, A. (2007). Uspješnost komunikacijskih aktivnosti pri uvođenju Bolonjskog procesa: Studija slučaja. B. Grbac i M. Meler (Ur.), Zbornik radova XX. Kongresa CROMAR-a: Marketing u društvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti (str. 507-520). Rijeka, Hrvatska.

Tkalac Verčič, A. (2005). Povezanost medijske pokrivenosti i percepcije međudržavnih odnosa; Može li koorijentacijska teorija pomoći pri rješavanju komunikacijskih problema? Zbornik radova XIX. Kongresa CROMAR-a: Marketinške paradigme za 21. Stoljeće (str. 376- 392). Zagreb, Hrvatska.

Vranešević, T., Tkalac, A., & Piri Rajh, S. (2003). Je li marketing dobar izbor? Stavovi i percepcije studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U F. Rocco (Ur.), Razvitak ekonomske misli i njene primjene u Hrvatskoj 1920.-2000, (str. 189 – 198). Zagreb, Ekonomski fakultet u Zagrebu.

Keller, G., & Tkalac, A. (2001). Hrvatska kao marka. Zbornik radova XVII Kongres CROMAR-a Hrvatske, Marketing hrvatske države, (str. 79 – 84). Pula.

Tkalac, A., & Keller, G. (2000) Poslovna etika u odnosima s javnošću. Zbornik radova International symposium on Market Democracy in Croatia – Situation and Prospects, (str. 287-296). Varaždin,.

Stručni radovi :

Tkalac Verčič, A. (2016, October 31). Exploring the Connection Between Internal Communication and Employee Engagement (Blog post) Retreived from http://www.instituteforpr.org/exploring-connection-internal-communication-employee-engagement/

Tkalac Verčič, A. (2016, June 29). Satisfied, Engaged, Inspired Employees: Is There Really Any Difference? (Blog post) Retreived from http://www.instituteforpr.org/satisfied-engaged-inspired-employees-really-difference/

Tkalac Verič, A., (2016). Javnost se ne smije podcjenjivati, Privredni Vjesnik, 3948, 4.

Tkalac Verčič, A. (2015, September 14). Reputation management: not just a means to an end. Institute for Public Relations (Blog post) Retreived from http://www.instituteforpr.org/reputation-among-employees-not-just-means-end/

Tkalac Verčič, A. (2015, May 14). Engaging Employees: A Perfect Job for Internal Communications (Blog post) Retreived from http://www.instituteforpr.org/engaging-employees-a-perfect-job-for-internal-communications/

Tkalac Verčič, A. (2014, October 14). Nobody’s Baby, Institute for Public Relations (Blog post) Retreived from http://www.instituteforpr.org/nobodys-baby

Tkalac Verčič, A. (2014, Aprill 22). Organizations as Digital Melting Pots, Institute for Public Relations (Blog post) Retreived from http://www.instituteforpr.org/organizations-digital-melting-pots/

Tkalac Verčič, A., (2007). Public Relations Education ProPR: Professional Public Relations Magazine.

Tkalac Verčič, A., & Verčič, D. (2004). Glasnogovorništvo i odnosi s javnošću; što je što?, Privredni Vjesnik, Hrvatski Poslovno Financijski Tjednik; posebno izdanje - Odnosi s javnošću, 11.

Laco, K., & Tkalac Verčič, A. (2004). Cijena PR-ovske pameti. Privredni Vjesnik, Hrvatski Poslovno Financijski Tjednik; posebno izdanje - Odnosi s javnošću, 12-13.

Tkalac, A. (2003). Modeli komuniciranja. Privredni Vjesnik, Hrvatski Poslovno Financijski Tjednik; posebno izdanje - Odnosi s javnošću, 6.

Tkalac, A. (2001). Odnosi s javnošću u malim poduzećima. Marketing u praksi, 56-58.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/218105 [25.6.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ana Tkalac Verčič [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi/prof-dr-sc-ana-tkalac-vercic-30885/30885 [25.6.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ana Tkalac Verčič [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1jPdn3423OaJKHPf4zwJQYboORkcHQGmB/edit [upisati datum pristupanja]