Velimir Srića


Velimir Srića

Prof. dr. sc. Velimir Srića (Zagreb, 12. VII. 1950. –), professor emeritus

Srića Velimir je rođen u Zagrebu 12.07.1950. godine gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju kao najbolji učenik generacije. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je diplomirao 1973. godine s Rektorovom nagradom kao najbolji student generacije. Godine 1975. magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, a 1976. godine je uz potporu Fulbrightove stipendije završio MBA program na Graduate School of Business, Columbia University u New Yorku, jednoj od najboljih svjetskih menadžerskih škola. Godine 1978. doktorirao je iz upravljačkih informacijskih sustava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni je savjetnik i redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u trajnom zvanju, a bio je prodekan za međunarodne odnose. U zvanje professor emeritusa izabran je 2020. godine. Od 1995. do 1998. godine bio je gostujući profesor na UCLA (University of California at Los Angeles) predajući Innovation Management, Information Systems Analysis and Design, Creative Teamwork, Innovative IT projects i Multicultural Management. Također je predavao na Pekinškom Renmin sveučilištu u NR Kini, na Florida State University, Tallahassee, SAD, na sveučilištima u Budimpešti, Mariboru, Grazu, Mostaru, Rijeci, Podgorici, Sarajevu, Splitu i Osijeku kao i na IEDC (International Executive Development Center), Bled, Slovenija. Bio je direktor Zavoda za informatičku djelatnost Hrvatske (1994.-1996.) i urednik mjesečnika „Informatika“, prvog hrvatskog časopisa posvećenog visokim tehnologijama. Od 1999. godine voditelj je poslijediplomskog studija «Informatički management» na Ekonomskom fakultetu, a predaje na brojnim postdiplomskim studijima u Hrvatskoj i regiji. Bio je Predsjednik Komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku i član Hrvatske vlade od 1986.-1990. Godine 1991. do 1993. bio je glavni savjetnik za informatiku u Glavnom stožeru Hrvatske vojske. Bio je i nezavisni i nestranački predsjednik Skupštine grada Zagreba od 2001. do 2002. godine, a od 2009. do 2013. godine gradski zastupnik na čelu vlastite nezavisne liste, a kasnije na čelu kluba zastupnika HSLS-a .

Kao Predsjednik Komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku i član Hrvatske vlade vodio je Komisiju za znanstveno-tehnološku suradnju u regiji Alpe-Jadran i bio na čelu projekta uvođenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u rad republičkih organa. Jedan je od osnivača Društva za razvoj informacijske pismenosti Hrvatske, Hrvatsko-američkog društva i Hrvatskog europskog pokreta. Na poziv Predsjednika Mesića vodio je 2001. godine Radnu skupinu za strategiju informatizacije Hrvatske koja je dobila pohvale u Velikoj Britaniji i čitavoj regiji . Kao zastupnik u Skupštini Grada Zagreba bio je član Odbora za gospodarstvo, Skupštine Holdinga i Skupštine Razvojne agencije. Počasni je član Hrvatskog helsinškog odbora i član hrvatskog ogranka Rimskog kluba.

Dobitnik je više domaćih i međunarodnih nagrada, među kojima se ističu: Rektorova nagrada kao najbolji student generacije 1973., Nagrada The Institute of Management Science kao najbolji student menadžerskih znanosti u New Yorku 1976, članstvo u Beta Gamma Sigma Honor Society of USA (od 1975.). Nositelj je Gerald Ford stipendije i Eisenhower Fellowship vlade SAD iz 1990. godine. Također je četiri puta dobio nagradu Mijo Mirković (1981. 1984. 2005. i 2016. godine) za objavljene knjige kao i nagradu Josip Juraj Strossmayer za znanost 1995. Nagrađen je Zlatnim perom društva novinara Hrvatske 1989. godine. Od proljeća 2015. godine redovni je član Europske akademije znanosti i umjetnosti.

Bio je kolumnist časopisa „Danas“ za što je nagrađen Zlatnim perom društva novinara Hrvatske. Objavio je zbirke političkih eseja “Od krize do vizije” i „Ta gadljiva politika“, stratešku knjigu „Hrvatska 2020“, roman „Privatne istrage”, zbirku poezije “Razne igre” i dječju slikovnicu „Veliko putovanje maloga globusa“. Kolumnist je u brojnim časopisima, od Bytea, Buga, Poslovnog dnevnika i Lidera do Poslovnog Savjetnika u kojima je objavio preko tisuću članaka. Ima vrlo posjećenu osobnu web stranicu (Personal web page), te LinkedIn ((LinkedIn blog) i Facebook profil (Facebook page) s niz blogova i obrazovnih video sadržaja.

Kao delegat Hrvatske sudjelovao je na niz međunarodnih kongresa o znanstvenoj i obrazovnoj politici u organizaciji OECD-a, Vijeća Europe i UNESCO-a, a predsjedavao je i sekciji Inventivnog menadžmenta na 2. Svjetskom menedžerskom forumu u Barceloni. Ekspert je Svjetske banke za Change Management i predstavnik Hrvatske u Komisiji ICC o digitalnom društvu. Niz godina djeluje kao konzultant iz menedžmenta i informatike širom regije (radio je za brojne kompanije: Coca Cola, DHL, Henkel, Ericsson Nikola Tesla, Riviera, INA, SRC.SI, NLB, Krka, Raiffeisen Bank, Gorenje, PBZ, Pevex, Triglav itd.). Bio je član Upravnog odbora udruge poslovnih škola CEEMAN (Central and East European Management Development Association) te prvi urednik CEEMAN News. Koautor je International Encyclopedia of Business and Management, Thomson Publishing Co. (1999).

Srića Velimir je bio regionalni pionir istraživanja i objavljivanja radova u područjima upravljanja inovacijama, poslovne primjene informacijskih tehnologija i modernog menadžmenta. Objavio je, samostalno ili u koautorstvu, blizu stotinu znanstvenih i stručnih knjiga, preko 300 znanstvenih i stručnih radova te više stotina članaka i kolumni u popularnim časopisima. Uz to, jedan je od najplodnijih, najistaknutijih i najcitiranijih znanstvenika i autora s područja modernog menadžmenta i primjene informacijskih tehnologija u regiji. Odgojio je brojne generacije studenata, bio mentor preko dvadeset doktorata znanosti i preko dvije stotine magistarskih radova. Kao gostujući profesor uspješno je predavao širom svijeta, od SAD i NR Kine do tranzicijskih zemalja regije. Djelovao je i kao društveno angažirani intelektualac te ostavio snažnog traga u znanstvenoj politici, državnoj upravi i upravljanju razvojem i inovacijama na razini grada Zagreba i Hrvatske. Kao konzultant sudjelovao je u primjeni znanstvenih i stručnih spoznaja u praksi gospodarskih subjekata i organa uprave širom regije. Najistaknutiji je promotor popularizacije znanstvenih spoznaja iz ekonomije, menadžmenta i primjene suvremenih digitalnih tehnologija u Hrvatskoj.

Iz pregleda glavnih znanstvenih i stručnih radova, njihove raznovrsnosti, broja, opsega i kvalitete vidi se da je Velimir Srića kroz čitavu znanstvenu i profesionalnu karijeru bio istraživač novih ideja i trendova te nositelj i promicatelj njihovog uvođenja u hrvatsku znanost, istraživačku djelatnost, izobrazbu i praksu. Pritom su ga resili aktualnost, direktni priključak na vrhunska svjetska istraživanja i spoznaje, originalnost, avangardnost, bliski spoj teorije i prakse, etičnost, inventivnost i znanstvena znatiželja. Njegov je rad dosegnuo i imao utjecaja na više kultura, poslovnih okruženja i regija (Hrvatska, Centralna i Istočna Europa, Kina, Sjedinjene Američke države). Kroz njegova djela lako je iščitati stalnu potragu za novim, inventivnim i primjenjivim znanstvenim istinama koje unapređuju sustav vrijednosti, gospodarske tijekove i cjelokupno poslovno i životno okruženje. Istodobno, svojim je djelovanjem kao sveučilišni profesor, javni djelatnik, odgajatelj, znanstvenik, publicist, konzultant i nezavisni političar uvijek nastojao povezati teoriju s praksom te svoj rad temeljiti na objektivnim činjenicama kao i na borbi za promjene i napredak. Pritom se držao najviših standarda znanstvene djelatnosti i prenošenja znanja u gospodarsku i društvenu praksu. Redovito je za svoj rad dobivao vrhunske ocjene i od strane studenata, ne samo u Hrvatskoj nego i na brojnim gostovanjima u inozemstvu. Rezultati njegovog djelovanja ostavljaju duboki trag ne samo u lokalnoj sredini nego širom regije pa i čitavog svijeta.

VAŽNIJA DJELA:

Srića V. (1978) Informacijski sistemi, Informator, Zagreb

Srića V. (1981) Sistem, informacija, kompjutor, Informator, Zagreb

Srića V. (1982) Economic Cybernetics – theory and applications (na kineskom), Renmin University, Beijing, China

Srića V. (1984) Budućnost pripada informatici, CDD, Zagreb

Srića V. (1988) Od krize do vizije, Privredni vjesnik, Zagreb

Srića V. (1988) Uvod u sistemski inženjering, Informator, Zagreb

Srića V. (1990) Informatički inženjering i menadžment, DRIP, Zagreb

Srića V. (1992) Principi modernog menadžmenta, Zagrebačka poslovna škola, Zagreb

Srića V. (1994) Inventivni menadžer, MEP Consult, Zagreb

Srića V. i dr. (1995) Informacijski sistemi, Gospodarski vestnik, Ljubljana

Srića V. (1999) Upravljanje ustvarjalnosti, Gospodarski vestnik, Ljubljana

Srića V. i Spremić M. (2001) Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha, Sinergija, Zagreb

Srića V. i Muller J. (2001) Put k elektroničkom poslovanju, Sinergija, Zagreb

Treven S. i Srića V. (2002) Upravljanje z človeški viri, Gospodarski vestnik, Ljubljana

Srića V., Kliment A. i Knežević B. (2003) Uredsko poslovanje: Strategije i koncepti automatizacije ureda, Sinergija, Zagreb

Srića V. (2003) Inventivni menadžer u 100 lekcija, Znanje i Delfin, Zagreb

Srića V. (2003) Kako postati pun ideja – menadžer i kreativnost, MEP Consult, Zagreb

Srića V. (2004) Biblija modernog vođe, Znanje i Delfin, Zagreb

Muller J. i Srića V. (2005) Upravljanje odnosom s klijentima: primjenom CRM poslovne strategije do povećanja konkurentnosti, Delfin, Zagreb

Pavelić B., Srića V. i Strugar I. (2005) Informatika 3 – udžbenik za treći razred ekonomske škole, Alka script, Zagreb

Srića V. (2006) Száz lecke menedzsereknek, Myrror Media Kiadó, Budapest

Tudor G. i Srića V. (2006) Menadžer i pobjednički tim, MEP Consult, Zagreb

Kliment A., Srića V. i dr. (2007) Kako prodavati u EU, Delfin, Zagreb

Srića V. (2009) Život kao igra, Algoritam i Delfin, Zagreb

Srića V. (2010) Hrvatska 2020, Profil i Delfin, Zagreb

Srića V. (2013) Ta gadljiva politika, Profil, Zagreb

Srića V. (2014) In Search of Harmony in a Disharmonious World – Leadership Manual for Change Agents and Dreamers, Algora Publishing, New York

Srića V. (2015) Sve tajne harmoničnog vođenja, Algoritam i Delfin, Zagreb

Srića V. (2016) Creativity and Innovation Management, Amazon, Kindle Store

Srića V. (2017) Sve tajne kreativnosti, Algoritam I Delfin, Zagreb

Kaufman I., Srića V. (2020) Strategic Harmony: Fixing the Broken World, Kitsap Publishing, New York

OSTALI IZVORI:

Delfin d.o.o. (2020) Velimir Srića [online]. Zagreb: Delfin d.o.o. Dostupno na: http://www.velimirsrica.com/ [19. 6. 2020.]

LZMK (2020) Srića, Velimir [online]. Zagreb: LZ "M. Krleža". Dostupno na: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=57626 [19. 6. 2020.]

Novak, M. (1980) Dr Velimir Srića, docent. U: 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 291.

Pejić-Bach, M., ur. (2020) Ekonomski fakultet: Velimir Srića [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/informatika/clanovi-29896/prof-dr-sc-velimir-srica-30068/30068 [19.6.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Velimir Srića [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1UZsV3C1j1FFW38ZgeLvAgNyti3EpfXyH/edit [upisati datum pristupanja]