Tamara Sladoljev-Agejev

Dr. sc. Tamara Sladoljev-Agejev (Zagreb, 03. XI 1966. - ), viši predavač

Dr.sc. Tamara Sladoljev-Agejev rodila se u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je Engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine, a tijekom studija duže je boravila u Francuskoj (kao stipendist) te u Švicarskoj i Velikoj Britaniji. Titulu magistra Europskih studija stekla je 2002. godine završivši poslijediplomski specijalistički studij Etudes européennes na francuskom jeziku u organizaciji Université Panthéon-Assas Paris II u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu. U srpnju 2018. godine obranila je doktorski rad pod nazivom „Kognitivna obrada ekspozitornoga teksta u drugome ili stranome jeziku“ pod mentorstvom prof.dr.sc. Svjetlane Kolić-Vehovec (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i izv.prof.dr.sc. Jana Šnajdera (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu). Doktorsko istraživanje provela je u okviru interdisciplinarnog doktorskog studija „Jezik i neurokognitivna znanost“ Sveučilišta u Zagrebu te se kao istraživač prvenstveno bavi kognitivnim modelima razumijevanja teksta koji povezuju psihologiju, računalne metode obrade prirodnoga jezika i primijenjenu lingvistiku.

Od 1995. do 2000. godine vodila je specijalizirane tečajeve poslovnog engleskog jezika prilagođene potrebama kompanija, banaka i javnih institucija u školi stranih jezika Parole. U listopadu 1998. godine pridružila se Katedri za poslovne strane jezike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu najprije kao vanjska suradnica, a od 2000. godine u stalnom radnom odnosu kao predavač i viši predavač (od 2005.) na obaveznim kolegijima Poslovni engleski jezik 1 i 2. Nositeljica je izbornog kolegija Engleski za računovodstvo i financije kao i dva izborna kolegija koje je uvela u kurikulum Ekonomskog fakulteta kako bi se kod studenata razvijao strukturiran pristup razumijevanju i pisanju stručnih tekstova na engleskom jeziku (Akademske vještine na engleskom jeziku i Advanced English 2). Unutar Sveučilišta u Zagrebu također je nositeljica kolegija na poslijediplomskim sveučilišnim specijalističkim programima Diplomacija (Poslovni engleski jezik za gospodarsku diplomaciju) te MBA in Agribusiness na Agronomskom fakultetu (Introduction to Business English), a 2013. osmislila je i izvodila program izobrazbe za administrativno osoblje poslijediplomskih studija Sveučilišta (Communication Skills in English for University Administration Staff). Od 2007. do lipnja 2010. godine obavljala je dužnost ECTS koordinatorice Ekonomskog fakulteta te pri tom vodila proces uspostavljanja sustava priznavanja predmeta u okviru programa studentske razmjene ili pojedinačnih studentskih aranžmana u skladu s načelima Bolonjske deklaracije.

Osim rada u nastavi jezika struke, od 2004. do 2006. godine radila je kao certificirani ispitivač za usmeni dio ispita poslovnog engleskog jezika Sveučilišta u Cambridgeu pri Britanskom savjetu (Oral Examiner for Business English Certificate - BEC) te se povremeno bavi pisanim, simultanim i konsekutivnim prevođenjem za domaće i međunarodne institucije. Članica je međunarodne udruge European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW), a u veljači 2020. godine izabrana je u predsjedništvo Udruge predavača jezika struke u visokoškolskim ustanovama (UNJSVU).

VAŽNIJA DJELA:

Šnajder, J., Sladoljev-Agejev, T. i Kolić-Vehovec, S. (2019) Analysing Rhetorical Structure as a Key Feature of Summary Coherence, zbornik skupa 14th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications, 46-51, 2. kolovoza 2019., Firenca, Italija.


Sladoljev-Agejev, T. i Kabalin-Borenić, V. (2019) Coping with Long Texts in ESP Classes: Using Notes in Content Visualisation. U Simonnæs, I., Andersen, Ø. i Schubert, K. (ur.) New Challenges for Research on Language for Special Purposes, zbornik odabranih radova, 21st LSP-Conference 28–30 June 2017 Bergen, Norway (Forum für Fachsprachen-Forschung, vol. 154), 365-378, Frank & Timme GmbH, Berlin. ISBN 978-3-7329-0420-4, 978-3-7329-9583-7


Sladoljev-Agejev, T. i Kabalin-Borenić, V. (2018) Analytic assessment of summaries in LSP classes: The challenges and benefits involved. Scripta Manent, 13(1): 45-64.


Sladoljev-Agejev, T. i Šnajder, J. (2017) Using Analytical Scoring Rubrics in the Automatic Assessment of College-Level Summary Writing Tasks in L2, zbornik konferencije 8th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP 2017), 27. studenog - 01.prosinca, 2017., Taipei, Tajvan.


Sladoljev-Agejev, T. i Kabalin-Borenić, V. (2015) Examining reading comprehension of expository texts in L2: Graphic organizers vs. multiple choice questions. Applied Linguistic Research and Methodology, zbornik odabranih radova konferencije CALS (Croatian Applied Linguistics Society), Cergol Kovačević, Kristina i Sanda Lucija Udier (ur.), Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.


Sladoljev-Agejev, T. i Pecotić-Kaufman J. (2008) Legal English in an Advanced Business English Course in Croatia: Identifying and Resolving Ambiguities. U Sočanac L., Goddard, C. i Kremer, L. (ur.) Curriculum, Language and the Law, 407-426. ISBN 978-953-167-227-6.


Sladoljev-Agejev, T., Špiljak, V., Rizmaul, M. i Krnajski-Hršak, V. (2005). Using management motivation techniques to enhance student motivation and self-motivation, zbornik radova ECER konferencije, University College Dublin, Ireland. Dostupno na: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/144050.htm

Sladoljev-Agejev T., Špiljak V., Gjukić N. i Rizmaul M. (2004): Relevantnost lingvističko-komunikacijskih vještina i terminologije u kolegiju Poslovni engleski jezik. U Granić, J. (ur.) Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, 691-700. (HDPL, Split). ISBN: 953-96391-6-6

OSTALI IZVORI:

IRB (2021) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/371673 [15.1.2021.]

Pejić-Bach, M. (2021) Ekonomski fakultet: Tamara Sladoljev-Agejev [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poslovni-strani-jezici/clanovi-30472/dr-sc-tamara-sladoljev-agejev/30572 [15.1.2021.]

ResearchGate GmbH (2008-2021) Tamara Sladoljev-Agejev. Dostupno na: https://www.researchgate.net/profile/Tamara_Sladoljev-Agejev [15.1.2021.]


CITIRANJE:

EFZG (2021) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tamara Sladoljev-Agejev [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1-TbGAkrO4O0NbN4gAInTqj54plr-2O1Q/edit [upisati datum pristupanja]