Soumitra Shrarma

Soumitra Sharma

Dr. sc. Soumitra Sharma (Sikandrabad, Uttar Pradesh, Indija, 10. I. 1941. -), professor emeritus

Sveučilišni profesor emeritus dr. sc. Soumitra Sharma rođen je u Sikandrabadu, gradiću u blizini indijskog glavnog grada New Delhija. Njegov otac, Pyarelal, bio je visoki državni službenik koji je radio za vladu države Uttar Pradesh (UP) u Indiji, a majka, Sumitra, bila je domaćica. Soumitra je pohađao srednju školu u Mahewi (kotar Etawah, UP). Na Sveučilište u Agri upisao se 1954. godine. Završivši studij 1958. godine stekao je stupanj B. A. Iste se godine upisao na magistarski studij iz ekonomije pri S. D. College, Muzaffarnagar (UP), 1960. godine stekao je stupanj M. A. te je odmah potom primljen kao Lecturer in Economics u svojoj alma mater. Sljedeće je godine radio kao Lecturer u Multanimal Modi College Sveučilišta u Agri, a 1962. godine odlazi na specijalizaciju u Veliku Britaniju na London School of Economics and Political Science. Godine 1963. indijska ga je vlada, u okviru akademske suradnje Jugoslavije i Indije, poslala na specijalizaciju na Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje pod mentorstvom akademika Jakova Sirotkovića, od 1964. do 1967., radi na svojoj doktorskoj disertaciji pod naslovom Process of Economic Growth of Yugoslavia. Obranivši disertaciju stekao je stupanj doktora znanosti.

Od 1968. do 1971.g. radi kao ekonomski savjetnik u ZPR-u Zagreb, a 1971.g zapošljava se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao stariji asistent na Katedri za ekonomiku Jugoslavije. Docentom postaje 1972., za izvanrednog profesora izabran je 1977., a za redovitog profesora 1984. godine. Bio je dugogodišnji pročelnik Katedre za nacionalno gospodarstvo (1992.-2000.), prodekan Ekonomskog fakulteta u razdoblju 1986.-1988. i 1996.-2000., a 2000. godine izabran je za dekana Ekonomskog fakulteta. 1. listopada 2002. godine prelazi na FET Sveučilišta u Puli, gdje radi do odlaska u mirovinu 2011. godine. Kao profesor emeritus nastavlja raditi na Sveučilištu u Puli, tj. od 2011. do 2019. g. Sveučilište u Puli je, u njegovu čast, 2019. godine jednu dvoranu na FET-u nazvalo „Dvorana Soumitra Sharma“.

Tijekom svoje nastavničke karijere izvodio je nastavu na diplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima i to iz sljedećih disciplina: Povijest ekonomske misli, Teorija i politika ekonomskog razvoja, Ekonomska politika, Makroekonomija, Mikroekonomska analiza i Makroekonomski management. Nadalje, brinuo je o funkcioniranju poslijediplomskog studija „Teorija i politika privrednog razvoja“ koji je na EFZ-u, od 1971. do 1988., vodio akademik Jakov Sirotković. Kasnije, tj. od 1994. do 2002. bio je i voditeljem tog studija.

Njegov plodan znanstveni rad tijekom 55 godina rezultirao je impresivnim opusom od tridesetak posebno tiskanih djela; šesdesetak članaka, konferencijskih referata i poglavlja u knjigama objavljenim u zemlji i u inozemstvu. Posebno se mogu istaći njegova djela kao npr. (1989.) Economic Development and World Debt, (with Sir Hans W. Singer), London/New York: Macmillan; (1992), Development Policy, London/New York: Macmillan/St. Martin Press; (1995), Macroeconomic Management, London/New York: Macmillan/St. Martin Press; (1998), John Maynard Keynes: Keynesianism in 21st Century, Cheltenham, UK/Lyme, USA: Edward Elgar; (2010), Reflections on the Philosophical Foundations of Economics, Zagreb: Mikrorad. (2019.), Some Briefs on Ancient Civilizations, University of Pula; (2020.), The Rise and Fall of Political Economy, Shobhit University, Meerut.

Utemeljio je znanstveni časopis Zagreb International Review of Economics and Business te je bio njegov glavni urednik 1998. - 2006. Od 1976. do 1990. bio je su-urednikom Asian Journal of Economics and Social Studies. Od 2010. djeluje kao član uredništva časopisa (JPE) Journal of Philosophical Economics.

Ekonomski fakultet Zagreb mu je dva navrata (1978. i 1983. godine) dodijelio nagradu “Dr. Mijo Mirković“ za najuspjelo znanstveno djelo godine, a za njegov cjelokupni znanstveni rad, Sabor RH dodijelio mu je 2016. godine Nagradu za životno djelo.

Za vrijeme svog aktivnog nastavničkog rada, tj. u razdoblju 1971. - 2011., kao ugledni znanstvnik, često je bio pozivan kao gostujući profesor i to od American Academy of Sciences, Washington, DC (1986.); Japanese Economics Association, Tokyo (1988.); Chinese Academy of Sciences, Beijing (1989.); Government of NSW, Australia (2005.).

U tom je razdoblju često odlazio na inozemna sveučilišta kako bi održavao predavanja na poslijediplomskim i doktorskim studijima. Tako je, naprimjer, predavao na sveučilištima u Reading, Sussex, Oxford - VB (1979.); LSE, Glasgow, Edinburgh – VB (1983.); Yale, Princeton, Pittsburgh, Berkeley - USA (1986.); Shanghai, Beijing, Shandong - NR Kina (1988.); Niigata, Osaka, Chiba, Fukuoka - Japan (1989.); Sloan School of Management, Cambridge, Mass. – SAD (1993.); University of Kent (1994); Graduate Business School, Stanford - SAD (1995. - 1999.); Universidad Central, Santiago de Chile (2002); Wirtschaftsuniverzitet, Wien - Austrija (2003.); Melbourne, Sydney, Bathurst - Australija (2005.); University of Sendai - Japan (2009.), University of Business and Technology, Pristine - Kosovo (2012. - 2014.).

Kako je Sharma imao mnoga osobna poznanstva u akademskim krugovima, posebice u krugu ekonomista – Nobelovaca. Prilikom susreta s njima često se upuštao u akademske rasprave o njihovim doprinosima ekonomskoj znanosti. Rasprave koje je vodio, npr. s J. Tinbergenom u Zagrebu 1980. g., J. R. Hicksom u Oxfordu 1984. g., R. N. Stonom u Cambridgu 1985. g., J. Tobinom u New Havenu 1986. g., F. Modiglianiom u MIT-u 1990. g., i R. M. Solowom u MIT-u 1995 g., objavio je u časopisima i drugim svojim djelima. On, često ih je pozivao na EFZ, a Nobelovi laureati rado su dolazili u Hrvatsku kako bi sudjelovali na konferencijama (1987., 1999., 2002.). Isto su se tako i drugi istaknuti znanstvenici iz svijeta često odazivali na njegov poziv. Tako su npr. (1991.) Pan A. Yotopoulos (Stanford); (1995. i 2001.) Philip Arestis (London; Cambridge); (1994.) John K. Galbraith (Harvard); (1994.) A. P. Thirlwal (Kent); (1995.) Lester Thurow (MIT); (1997.) Gerald M. Meier (Graduate School of Economics, Stanford University); (1998.) Margaret Thatcher; (1999., 2000., 2001.) Sir H. W. Singer (University of Sussex i direktor UNIDO, Vienna); (2000.) Paul Streeten (Boston University i UNDP, New York), održali predavanja na EF-u.

Sharma je bio suosnivač udruge doktorskih studija (EDAMBA) koja je osnovana u Beču 1996. godine. On je izabran za prvog izvršnog sekretara te udruge. Ekonomski fakultet u Zagrebu postao je punopravnim članom EDAMBA-e 1998. godine

Posebno treba istaknuti njegovu vještinu organiziranja međunarodnih aktivnosti na fakultetu. Tako je bio organizator i domaćin 5 međunarodnih skupova: Economic Development and World Debt (8. - 11. X. 1987.); Restructuring of the Transitional Economies (11.-13. XI. 1995.); J. M. Keynes Before, 50 Year After and Beyond (13.-15. X. 1996.); The Future of Development Economics (7.-09. V. 1999.); An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium (27.-29. VI. 2002.); The State, Trends and the Perspectives of World Economy during the Next Decades, (FET, Pula; EF Zagreb, Shobhit i Meerut Universities (Indija) (28.-30. XI. 2018.); tri godine zaredom organizirao Summer International School (EF Zagreb, 15. srpnja - 09. kolovoza 1991.; Zagreb, 20. srpnja - 5. kolovoza 1992.; i u Brightonu na University of Sussex 9. kolovoza - 3. rujna 1993.); u okviru suradnje Ekonomskog fakulteta Zagreb i Wirtschaftsuniverziteta, Wien organizirao dvotjedne ljetne seminare na Jadranu na kojima su sudjelovali nastavnici i studenti iz Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Seminari su se održavali na Korčuli (1999.), Braču (2000.) i Brijunima (2001.).

DJELA:

Knjige:

Sharma, S. (1963) An Essay on Economic Growth, Agra: University of Agra Press.

Sharma, S. (1977) Teorija i politika privrednog razvoja u zemljama u razvoju, Zagreb: Informator.

Sharma, S. (1983) Strategy of Development for Developing Countries, New Delhi: South Asia Publishing Co.

Sharma, S. (1983) Strategija razvoja nesvrstanih zemalja, JAZU: Zagreb.

Sharma, S. i B. Tepeš (1985), Strukturni model razvoja nesvrstanih zemalja i uklapanje Jugoslavije i Hrvatske u međunarodnoj strategiji razvoja, Zagreb: JAZU, Razred za društvene znanosti, Zavod za ekonomska istraživanja.

Sharma, S. i H. W. Singer, ur. (1989), Economic Development and World Debt, London: Macmillan.

Sharma, S. i H. W. Singer, ur. (1989), Growth & External Debt Management, London: Macmillan.

Sharma, S., J. Sirotković i G. Družić, ur. (1989) Privredni razvoj i međunarodni dugovi, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za ekonomska istraživanja.

Sharma, S. (1990) A story of development: an introduction to economics of development, Zagreb: Narodne novine

Sharma, S. (1990) Svjetska privreda : odabrane teme, Zagreb: Narodne novine

A. Bogunović, M. Crkvenac i Sharma, S. (1991) Osnove ekonomike narodne privrede, Zagreb: Narodne novine.

Sharma, S., ur. (1990) Development policy, London: Macmillan; New York: St. Martin Press.

Sharma, S. (1990) Osnovni pojmovi u makroekonomiji, Zagreb, vlast. izd.

Sharma, S. (1994) Macroeconomic concepts: a lexical approach, New York: Camelot.

Sharma, S., ur. (1994) Macroeconomic management, London: Macmillan Press; New York: St. Martin's Press.

A. Bogunović i Sharma, S. (1995) Narodno gospodarstvo: osnove teorije i prakse, Zagreb: Art studio Azinović.

Sharma, S., ur. (1997) Restructuring Eastern Europe: the microeconomics of the transition process, Cheltenham: Edward Elgar.

Sharma, S., ur. (1998) John Maynard Keynes: Keynesianism into the Twenty-First Century, Cheltenham: Edward Elgar.

Sharma, S. (2002) Economics Does Matter: About Economics and Economists, Zagreb: Mikrorad.

Sharma, S. (2006) Essays in economic philosophy, Zagreb: Mikrorad.

Sharma, S. (2010) Reflections on the philosophical foundations of economics, Zagreb: Mikrorad.

Sharma, S. i D. Tomić (2011) Mikroekonomska analiza tržišne moći i strateškog ponašanja poduzeća, Zagreb: Mikrorad; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković".

Sharma, S. i D. Tomić (2012) Ekonomska politika i makroekonomski management, Zagreb: Mikrorad.

Sharma, S. (2015) Economics in an awkward corner, Pula: Faculty of Economisc and Tourism "Dr. Mijo Mirković".

Sharma, S. (2015) My Life Story, Zagreb: Sharma, S..

Sharma, S. (2018) 3 Essays on ancient civilizations, Pula: Juraj Dobrila University of Pula.

Sharma, S. (2019) Some Briefs on Ancient Civilizations, Pula: Juraj Dobrila University of Pula.

Sharma, S. i M. Mikić (2019) The Lost Cause: Socialism Drifted to Oblivion, Zagreb: S.Sharma & M. Mikić

Sharma, S. (2020) A short history of the rise and fall of political economy, Meerut : Shobhit Institute of Engineering & Technology.

Sharma, S. (2020) 50 most celebrated economists of the twentieth century, Meerut: Shobhit Institute of Engineering & Technology.

Članci, poglavlja u knjigama i referati na konferencijama:

Sharma, S. (1968) Inflation and Economic Growth. Journal of Economic Studies, 6, str. 13-20.

Sharma, S. (1969) On Economic Growth. Journal of Economic Studies, 6, str. 1-12.

Sharma, S. (1982) Economics of Mrs Joan Robinson, Asian Journal of Economics and Social Studies, 1 (1), str. 56-64.

Sharma, S. (1983), An Income Distribution Model of a Yugoslav Firm. Asian Journal of Economics, 2 (3-4), str. 207-219.

Sharma, S. (1984), Educational Expansion in LDCs – Bliss or a Curse?,U: Colloque International su l’ Education et le Nouvel Ordre Economique International, 3-6 Sept. 1984., University of Paris and University of Zagreb at Dubrovnik.

Sharma, S. (1986), A Note on the Development of Industry and Agriculture in Yugoslavia : Session 7, U: IEA Proceedings VIII World Economic Congress of the International Economics Association on ‘Development of Agriculture and Industry’, 1-5 December 1986, Vigyan Bhawan, New Delhi, India.

Sharma, S. ( (1986), The State of Development Economics’, Economic Growth Center. U: 25th Anniversary International Symposium on the State of Development Economics: Progress and Prospective, 1-3 April 1986., Yale University, New Haven, CT., USA.

Sharma, S. (1987), External Debt Management and Economic Growth, Faculty of Economics Zagreb, U: International Conference on Economic Development and World Debt, 8-11 September, Zagreb, Croatia.

Sharma, S. (1988), Eine Bewertung der Strukturallen Anpassungspolitik als eine Lösung für das Schulden-problem der Entwicklungslander, U: International Seminar on External Indebtedness of the Developing World, 21-24 August, Frei Universitet, Berlin, Germany.

Sharma S. (1989) External Debt Management and Economic Growth: An Introduction. U: Singer H.W., Sharma S. (ur.) Growth and External Debt Management. Palgrave Macmillan, London, str. x-xiii i 3-11.

Sharma, S. (1989), African Debt Problem: A Few Comments, El Nasser University, Tripoli, (African Nations International Conference on External Debt, 25-27 March, Hotel National, Misurata, Jamahiryia Libya.)

Sharma, S. (1990), The IMF Cross-conditionalities and the Structural Adjustment Programmes for the Heavily Indebted Nations, Commonwealth Secretariat. (British Commonwealth Seminar on Negotiating Structural Adjustment Programmes, 10-11 May, Carlton Gardens, London.)

Sharma, S. (1992) Preface. U: Development Policy, Sharma, S. (ur.), London : Macmillan, str. xi-xiv.

Sharma, S. (1993) Nobel Prize in Economics: An Analytical Review 1969-1993. Asian Journal of Economics and Social Studies, 12 (2), str. 1-5.

Sharma, S. (2000) Sir Hans W. Singer: First Among the Few in Development Economics. Zagreb International Review of Economics and Business, 3 (1), str. 131-146.

Sharma, S. (1994) An Interview with Nobel Laureate James Tobin. Asian Journal of Economics and Social Studies, 13 (1), str. 1-20.

Sharma, S. (1994) Ekonomika za stvarni svijet, Banka : financijsko-poslovni mjesečnik, 5 (9), str. 73-75.

Sharma, S. (1995) An Appraisal of the Theoretical Contribution of R.E. Lucas Jr. to Economics, Ekonomski pregled, 46 (9/10), str. 744 -747.

Sharma, S. (1995) Preface’ & Chapter 1, U: Sharma, S., ur. The Evolution of Macroeconomic Management, London: Macmillan, str. ix-xii i 1-21.

Sharma, S. (1995) Investment in an Expanding Economy: A Case for Albania, European Commission, and the G-7 Countries, (International Conference on Foreign Investments in Albania, 25-27 June, Hotel International, Tirana, Albania.)

Sharma, S. (1995) Macro- and Microeconomic Issues in Restructuring and Transition, Keynote Speech, Faculty of Economics Zagreb, (75th Anniversary International Conference on Restructuring of Transitional Economies, 11-13 November, Zagreb, Croatia).

Sharma, S. (1996) Educating Economists, Ekonomska misao i praksa, 5 (2), str. 669-687

Sharma, S. (1996) J. M. Keynes, Before, Fifty Years After, and Beyond, Ekonomska misao i praksa, 5 (2), str.977-994.

Sharma, S. (1996) Paul Streeten Thinking about Development, Ekonomski pregled, 47 (5-6), str. 281-294.

Sharma, S. (1996) Unemployment Did Not Appear Suddenly, (Robert Solow*), Banka, (International Edition), 58-60, Zagreb.

Sharma, S. (1997) Chapter 1: Major Issues in Restructuring and Transition U: Sharma, S., ur., Restructuring Eastern Europe: the microeconomics of the transition process, Cheltenham: Edward Elgar, str. 1-17.

Sharma, S. (1999) Professor Amartya Sen: 1998 Nobel Laureate, Economics, Zagreb International Review of Economics and Business, 2 (1), str. 115-118.

Sharma, S. (1999), Professor Douglas C. North: profile, Zagreb International Review of Economics and Business, 2 (2), str.125-129.

Sharma, S. (1999) Is Development Economics Dead?, Opening Address at the World Bank Conference, Hotel Argentina, Dubrovnik, 7-9 May.

Sharma, S. (2000), Global Development Landscape and International Economic Integration, U: G. Družić i J. Sirotković, ur., Uvjeti i izgledi ekonomskog razvoja Hrvatske početkom 21. stoljeća : zbornik radova znanstvenog skupa održanog 25. svibnja 2000. u Zagrebu, Zagreb: HAZU, str. 161-167.

Sharma, S. (2001) Croatia in Perspective of Global imbalances and Growth: An Overview, Ekonomija, 8 (1), str. 213-230.

Sharma, S. (2002) Jakov Sirotković’s Thought on Planning and Development, U: I. Družić (ur.), Znanstveni skup Stabilizacija - participacija - razvoj, Zagreb, 19. rujna, 2002. : povodom 80. obljetnice rođenja Akademika Jakova Sirotkovića, profesora emeritusa : zbornik radova, Zagreb: Ekonomski fakultet : Mikrorad, str. 27-36.

Sharma, S. (2003) Economic Integration is Reversible, Keynote Speech, at the International Conference on Globalisation, organised by FET at Hotel Histria, Pula, 23-24 April.

Sharma, S. (2005), EU Enlargement and Some Fiscal Issues’ (co-author with Alka Obadić), in Boris Sergi, Dynamics of Transition, vol. II. Howard Press, New York.

Obadić, A., Sharma, S. (2005) EU enlargement, economic growth, and fiscal issues, U: Sergi, B.S., Bagatelas, W.T., ur., Ethical Implications of Post-Communist Transition Economics and Politics in Europe, IURA EDITION, Bratislava, str. 71-94.

Sharma, S. (2005), ‘Financial Markets Volatility’, Keynote Speech at the International Workshop on the eve of European Day, Eisenstadt, Austria.

Sharma, S. (2007), ‘Keynote Address’, Eisenstadter Europatage, Wirtshaftespolitik in MOEL, 9 May 2007, pp. 13-16.

Koncul, N. i Sharma, S. (2008) Macro-governance Policies and Tourism U: Galetić, L. i Čavlek N., ur., 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship, Cavtat, June 11-14, 2008, Zagreb: Faculty of Economics and Business, str. 130-137.

Sharma, S. (2010) Economic Crisis and Crisis of Economics, Acta turistica, 22 (1), str. 7-36.

Sharma, S. (2007) From a Moral Philosopher to a ‘Poor Economist’, Journal of Philosophical Economics, 1(1), str. 198-123.

Sharma, S. (2010), Global Recessions and Turning Points in Economics, Zagreb International Review of Economics and Business, 14 (2), str. 125-129.

Sharma, S. (2010) Economic Crisis and the Crisis of Economics (Challenge to Governments and Entrepreneurs) Keynote speaker, U: 5th International Conference An Enterprise Odyssey : From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business, Opatija, May 26-29, 2010, Zagreb, Faculty of Economics & Business, str. 1-17

Sharma, S. (2010) The Future Economist – A Dentist or a Mechanic, Zagreb International Review of Economics and Business, 13 (2), str. 1-14.

Sharma, S. (2011) Deep Global Recessions and the Changing Economics U: A. Obadić, J. Tica i J. Šimurina, ur., Kriza: preobrazba ili propast?, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 7-12.

Sharma, S. (2011) Economics in an Uneasy World, U: Afrić Rakitovac, k., ur., International Conference, ‘Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil, organised by Department of Economics and Tourism Dr. Mijo Mirković, Juraj Dobrila University of Pula, 24-26 March, Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", str. ?!

Sharma, S. (2011) Essentials of Economic Thought, U: L. Božina, Marli G. Božac i S. Krtalić, ur., Towards Global Governance, Pula : Juraj Dobrila University of Pula, str. 17-74

Kocul, N. i Sharma, S. (2013) Did Economics and Economists Fail Us?, Ekonomski pregled, (64)5, str. 433-446.

Sharma, S. (2013), Keynote Paper Economics in an Awkward Corner, U: International Conference ‘Economics in Crisis, The Crisis of Economics’, organised by the Faculty of Economics and Tourism Dr. Mijo Mirković, Juraj Dobrila University of Pula, May 30-June 1, Pula, Juraj Dobrila University of Pula, str.?

Sharma, S. (2014) Sisyphus goes for a Ph. D, Acta turistica, 27 (2), str. 185-200.

Sharma, S. (2017) Some Thoughts on Ancient Civilizations: Trinity of Philosophy, Religion and Economics, The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues, 11 (1), str. 83-102.

Sharma, S. (2017) Review of University Coursebook The Economy Of Croatia (ed. Alka Obadić & Josip Tica), Acta Turistica, 29 (2), str. 213-218.

(2017), Show Notes: ‘My Thoughts on Epoch and Era’, Synthesis Talk Episode #TEAE, 19 November, Mumbai.

(2018) ‘The Death of Political Economy’, Concluding Speech at the 9th International Conference of the IIPPE – International Initiative for Promoting Political Economy, held at the Faculty of Economics and Tourism Dr. Mijo Mirković, Juraj Dobrila University of Pula, September 12-14, 2018.

(2018), ‘Uvodno izlaganje’, povodom 120. godišnjice rođenja Dr. Mije Mirkovića, FET, Juraj Dobrila University of Pula, 28 rujan 2018.

Soumitra Sharma (2020) The death of Political Economy: A retrospective overview of economic thought, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1), str. 1750-1766.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/44150 [4.9.2020.]

Sharma, S. (2020) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb: LZMK. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69554 [4.9.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Soumitra Sharma [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1jlaULGkrfnwgLZ7GoquQKs7_vDufYzxy/edit [upisati datum pristupanja]