Sorić, Petar

Petar Sorić

Doc. dr. sc. Petar Sorić (Zagreb, 29. VI. 1985. –), docent

Docent Sorić rodio se u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, kao i fakultet. Maturirao je u V. Gimnaziji u školskoj godini 2002./03., nakon čega upisuje Ekonomski fakultet - Zagreb. Diplomu je stekao 2007. godine završetkom smjera „Gospodarska analiza i razvoj“, a iste godine upisuje specijalistički poslijediplomski studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“. Doktorski studij na istom fakultetu pohađao je od 2009. do 2012. godine, obranivši doktorsku disertaciju „Ankete pouzdanja potrošača i modeliranje inflacije“ 14.3.2012. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Čižmešije.

Od 1.12.2007. godine do danas u kontinuitetu radi na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, prvo u svojstvu znanstvenog novaka (do 2012. godine), potom kao viši asistent (od 2012. do 2016. godine), a zatim kao docent (od 2016. godine do danas).

U razdoblju od 2008. godine do danas usavršavao se na brojnim inozemnim sveučilištima i institutima, poput npr. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), Central Bank of Hungary, Warsaw School of Economics, University of Cambridge, University of Crete, Higher School of Economics (Moskva), London School of Economics (LSE), Humboldt University (Berlin), itd.

Za svoj istraživački rad primio je više nagrada, među kojima se ističu Isaac Kerstenetzky Young Economist Award na 33. CIRET konferenciji u Kopenhagenu 2016. godine, Godišnja nagrada za najboljeg mladog znanstvenika dodijeljena od Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu 2015. godine, Državna nagrada za znanost u kategoriji mladih istraživača (područje društvenih znanosti) 2014. godine, dvije nagrade „Mijo Mirković“ od Ekonomskog fakulteta-Zagreb, te nekoliko studentskih nagrada.

Od 2018. do 2022. godine vodi projekt „Economic Sentiment: Statistical, political, behavioral, and media aspects of its influence on economic activity“ financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), a kao suradnik je radio na nekoliko različitih projekata HRZZ, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te Sveučilišta u Zagrebu.

Član je Uređivačkog odbora u časopisima Tourism, Acta Turistica, Zagreb International Review of Economics and Business i Croatian Operational Research Review.

Dosad je objavio preko 50 znanstvenih publikacija, pri čemu se ističu sljedeća knjige i radovi.

VAŽNIJA DJELA:

Odabrane knjige:

Čižmešija, M., Sorić, P. i Lolić, I. (2018) Uloga ekonomskog sentimenta u tumačenju makroekonomskih trendova: metodološka unapređenja i nova područja primjene u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet-Zagreb.

Čižmešija, M. i Sorić, P. (2016) Statističke metode za poslovno upravljanje u programskom jeziku R, Element, Zagreb.

Najznačajniji znanstveni radovi:

Sorić, P., Lolić, I. i Matošec, M. (2020) Some properties of inflation expectations in the euro area, Metroeconomica, 71: 176-203.

Sorić, P., Lolić, I., Claveria, O., Monte, E. i Torra, S. (2019) Unemployment expectations: A socio-demographic analysis of the effect of news, Labour Economics, 60: 64-74.

Kožić, I., Sorić, P. i Sever, I. (2019) Interdependence of international tourism demand for Mediterannean countries: Impact of demand shocks, International Journal of Tourism Research, 21: 97-107.

Arnerić, J., Matković, M. i Sorić, P. (2019) Comparison of range-based volatility estimators against integrated volatility in European emerging markets, Finance Research Letters, 28: 118-124.

Lolić, I. i Sorić, P. (2018) A critical examination of the Carlson-Parkin method, Applied economics letters, 25: 118-124.

Škrabić Perić, B. i Sorić, P. (2018) A note on the Economic Policy Uncertainty Index, Social Indicators Research, 137: 505-526.

Sorić, P. (2018) Consumer confidence as a GDP determinant in New EU Member States: a view from a time-varying perspective, Empirica, 45: 261-282.

Sorić, P., Lolić, I. i Čižmešija, M. (2016) European Economic Sentiment Indicator: An empirical reappraisal, Quality & Quantity, 50: 2025-2054.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online]. Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/300130 [25.6.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Petar Sorić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/doc-dr-sc-petar-soric/30438 [25.6.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Petar Sorić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1x2MGl1d5cIktrSIrvpY065uCBX7H9CGm/edit [upisati datum pristupanja]