Marina Slišković

Marina Slišković

Marina Slišković, mag. math. (Imotski, 2. VI. 1989. -), asistentica

Marina Slišković rođena je 2. lipnja 1989. u Imotskom, gdje je pohađala osnovnu školu. U tom razdoblju ostvarila je brojne uspjehe na natjecanjima, a posebno se ističu dva prva mjesta na državnim natjecanjima iz matematike. Zbog velikoga interesa za matematiku 2004. godine otišla je u Zagreb gdje je upisala V. gimnaziju. Nastavila je redovito pohađati razna domaća i međunarodna natjecanja iz matematike. Godine 2007. ponovno je osvojila prvo mjesto na državnom natjecanju iz matematike te nagradu Agencije za odgoj i obrazovanje. 2008. godine sudjelovala je na Mediteranskom natjecanju iz matematike. Tijekom srednje škole bila je i jedan od urednika matematičkoga časopisa “Playmath” u kojem je i objavila nekoliko stručnih radova. Zbog istaknutih uspjeha na natjecanjima ostvarila je izravan upis na brojne fakultete, te je 2008. godine upisala preddiplomski studij Matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završila ga je s odličnim uspjehom i nagradom Vijeća Fakulteta najboljim studentima. Godine 2011. na istom Fakultetu upisala je diplomski studij Financijske i poslovne matematike. Diplomirala je 2013., uz najveće pohvale, na temu “Martingali i arbitraža na financijskom tržištu” pod mentorstvom prof. dr. sc. Zorana Vondračeka. Tijekom studija bila je demonstrator na 5 različitih kolegija. Za vrijeme studija bila je mentor mladim natjecateljima iz matematike u V. gimnaziji u Zagrebu, te u udruzi “Mladi nadareni matematičari Marin Getaldić”. Za uspjeh svojih učenika dobila je priznanja Hrvatskoga matematičkoga društva. Također, provela je 9 mjeseci kao analitičar u Sektoru za upravljanje rizicima Privredne banke Zagreb. Po završetku studija, 2013. godine, upisala je poslijediplomski doktorski studij matematike u Zagrebu. Od tada je djelovala i kao vanjska suradnica na Katedri za matematiku na Ekonomskom fakultetu - Zagreb u izvođenju nastave Matematike te Teorije igara (u ak. 2013.-2014. godini). Studenti su kvalitetu njene nastave iz Matematike ocijenili ocjenom 4,5. Njen znanstveni interes uključuje primjenu teorije vjerojatnosti u financijama, modeliranje financijskih tržišta, ekonometriju i kvantitativne financije općenito.

Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.

Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb radila je od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2020. u svojstvu asistentice na Katedri za matematiku.

DJELA:

Škrinjarić, T., Slišković, M. (2020) Revisiting the CAPM Model with Quantile Regression: Creating Investment Strategies on the Zagreb Stock Exchange. International Journal of Economics and Business Research 19 (3): 266–89

Gardijan Kedžo, M., Kojić, V., Slišković, M. (2019). FARKASEVA LEMA: ELEMENTARNI DOKAZ I EKONOMSKE PRIMJENE. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (25), 184-221. https://doi.org/10.46458/27121097.2019.25.184

Slišković, M., Škrinjarić, T. (2019) ASSET RISK EVALUATION USING SHAPLEY VALUE. Proceedings of 10th FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business, 509-518

Škrinjarić, Tihana; Slišković, Marina (2018) Revisiting CAPM model with quantile regression: creating investment strategies on Zagreb Stock Exchange, 15th Applied Statistics, International Conference, Slovenia

Slišković, M., Perić, T. (2017). Shapleyeva vrijednost kao mjera društvene korisnosti obrazovne razine i usmjerenja. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15 (2), 1-14. https://doi.org/10.22598/zefzg.2017.2.1

OSTALI IZVORI:

ORCID (2019) Marina Slišković. Dostupno na: https://orcid.org/0000-0002-1447-1917 [24.11.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Marina Slišković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/matematika/clanovi-31392/marina-sliskovic-mag-math/31394 [24.11.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marina Slišković [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1a2xuIeTWpnPcAdN3i55iwpQjn9QUVdKs/edit [upisati datum pristupanja]