Jakov Sirotković

Jakov Sirotković

Akademik. Jakov Sirotković (Rab, 7. XI. 1922. – Zagreb, 30. X. 2002.), profesor emeritus

Istaknuti hrvatski ekonomist, političar, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, akademik dr. sc. Jakov Sirotković rođen je na Rabu (HR) 1922. Njegov je otac Ivo bio službenik, a majka Lucija (rođena Canki) domaćica. Sirotković je bio oženjen Ecijom Ljubetić, dipl. oec. te ima kćer liječnicu Maju. Osnovnu je školu završio u Šibeniku, a srednju u Zagrebu (1941.) (III. muška realna gimnazija) gdje je i započeo studirati medicinu (1941.-1943.). Sudionik je u NOB-i (1943.-1945.), a radio je kao referent saniteta Zagrebačkog odreda, III. brigade 33. divizije i kao zapovjednik medikosanitetskog bataljona 33. divizije X. zagrebačkog korpusa. Studirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1945.-1948.) gdje je diplomirao i stekao prvi doktorat ekonomske znanosti poslije rata (1951.) na Zagrebačkom sveučilištu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, predavao je od 1950.-1991., i to kao redoviti profesor od 1961. godine. Specijalističko obrazovanje imao je na London School of Economics, (1954.-1955.), na Sveučilištu u Manchesteru (1960.-1961.), te na kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (1965.).

Njegovo je prvo zaposlenje bilo u Planskoj komisiji Hrvatske (1947.-1950.). Radio je kao docent (l950.-1957). na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te kao izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (1957.-1960.). Godine 1966. izabran je za izvanrednog, a 1975. g. za redovitog člana JAZU; bio je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (1978.-2002.); dopisni član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (1979.-2002.); te predsjednik JAZU/HAZU (1978.- 1991.). Bio je osnivač i voditelj Odsjeka za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU od 1979. godine do smrti 31. listopada 2002.

Uza svoju osnovnu djelatnost obavljao je i druge dužnosti. Od važnijih su: osnivač i direktor Ekonomskog instituta Zagreb, (1952.-1957.); državni savjetnik u Saveznom zavodu za planiranje, (1957.-1960.); direktor Republičkog zavoda za planiranje Hrvatske (1960.-1962.); direktor u Saveznom zavodu za planiranje u Beogradu (1962.-1964.); rektor Zagrebačkog sveučilišta (1966.-1968.), te prorektor (1968.-1970.); zastupnik u Prosvjetno kulturnom vijeću Sabora SR Hrvatske (1966.-1968.); zastupnik u Privrednom vijeću Savezne skupštine (1968.-1971.); potpredsjednik Saveznog izvršnog vijeća SFRJ (1970.-1974.); predsjednik Izvršnog vijeća SRH (1974.-1978.); član Komiteta za planiranje razvoja UN (1966.-1971.); glavni i odgovorni urednik časopisa Ekonomist (1966.- 1976.); te glavni urednik Enciklopedije Jugoslavije (1982-1991.).

Dobitnik je Republičke nagrade, Božidar Adžija (1962.); za Najbolji znanstveni rad godine, nagrađen je nagradom EF-a Zagreb, Mijo Mirković, (1964., 1967., 1994., 2002.); primio je i Državnu nagradu za životno djelo (2000.).

Jakov Sirotković objavio je 22 knjige, te više od 100 drugih znanstvenih radova u stručnim časopisima, u zbornicima i u zajedničkim radovima s drugim autorima (udžbenička literatura, znanstveni skupovi, savjetovanja i drugo). Osnovna područja njegovog istraživanja bila su: teorija i politika ekonomskog razvoja, s težištem na planiranju, makroekonomskoj analizi, ekonomskoj politici, ekonomici bivše Jugoslavije i hrvatskom gospodarstvu.

VAŽNIJA DJELA:

Sirotković, J. (1951) Planiranje proširene reprodukcije u socijalizmu. Zagreb: Školska knjiga.

Sirotković, J. (1953) Što treba znati o našoj privredi. Zagreb: Mladost.

Sirotković, J. (1954) Novi privredni sistem FNRJ. Zagreb: Školska knjiga.

Sirotković, J. (1956) Metode ekonomske analize i ekonomska politika. Zagreb: Ekonomski pregled.

Sirotković, J. (1961) Problemi privrednog planiranja u Jugoslaviji. Zagreb: Naprijed.

Sirotković, J. (1964) Privredni sistem i društveno planiranja Jugoslavije. Zagreb: Školska knjiga.

Stipetić, V. i Sirotković, J. (1964) Ekonomika Jugoslavije: Opći dio. Zagreb: Informator. (šest izdanja 1967., 1970., 1973., 1975., 1980.)

Sirotković, J. et al. (1965) Bijela knjiga, zajednički rad na privednoj reformi 1965.

Sirotković, J. (1967) Planiranje u sistemu samoupravljanja. Zagreb: Informator.

Sirotković, J. (1969) Osnove dugoročnog razvoja Jugoslavije. Zagreb: Ekonomski institut.

Sirotković, J. (1971) Teoretski problemi ekonomskog sistema jugoslavenskog samoupravnog društva. Zagreb: Informator.

Sirotković, J. (1972) Teorija i politika ekonomskog razvoja. 2. dopunjeno izdanje. Zagreb: Informator.

Sirotković, J. i Mikić, M. (1978) Društveno planiranje. Zagreb: Informator.

Sirotković, J. et al. (1989) Ekonomska politika Jugoslavije od 1945. do 1988.: ciljevi i rezultati. Zagreb: JAZU, Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, Svezak 25.

Sirotković, J. (1990) Ekonomski razvoj Jugoslavije - od prosperiteta do krize. Zagreb: Narodne novine.

Sirotković, J. (1993) Hrvatsko gospodarstvo 1945.-1992.: Ekonomski uzroci sloma Jugoslavije i oružane agresije na Hrvatsku. Zagreb: HAZU, Radovi Zavoda za ekonomska istraživanja, Svezak 28.

Sirotković, J. (1996) Hrvatsko gospodarstvo-privredna kretanja i ekonomska kretanja. Zagreb: HAZU i Golden Marketing.

Sirotković, J. (1996) Memorandum SANU iz 1995. godine (kritički osvrt na knjigu K. Mihailovića i V. Krestića). Zagreb: HAZU, svezak 69.

Sirotković, J. (1998) Analiza promjena razine razvoja i makroekonomske strukture hrvatskoga gospodarstva kao putokaz ekonomskoj politici. Ekonomija 5(2), str. 221-234.

Sirotković, J. (2000) Makroekonomska struktura hrvatskog gospodarstva: razvojne mogućnosti i ograničenja. Zagreb: HAZU.

(Pripremio: Soumitra Sharma)

OSTALI IZVORI:

Družić, G. (2009) Bibliografija radova Jakova Sirotkovića. Ekonomija 9(4), str. 865-877. Dostupno na: http://staro.rifin.com/root/tekstovi/casopis_pdf/ek_ec_397.pdf [15.2.2021.]

HAZU (2014-2021) Jakov Sirotković [online]. Zagreb: Hrvat.ska akademija znanosti i umjetnosti. Dostupno na: na: http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/jakov_sirotkovic/jakov_sirotkovic_biografija/ [15.2.2021.]

IRB (2021) Hrvatska znanstvena bibliografija [online]. Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/8021 [15.2.2021.]

Sirotković, J. (2021) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=56233 [15.2.2021.]

FOTOGRAFIJA:

Sirotković, J. (2021) Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=56233 [15.2.2021.]

CITIRANJE:

EFZG (2021) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jakov Sirotković[online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1zSwhO6TZtWAHgoNclhbbp4g4IaUGGnnT/edit [upisati datum pristupanja]