Ivan Strugar

Ivan Strugar

Dr. Ivan Strugar (Vinkovci, 27. VII. 1957. -), redoviti profesor

Prof.dr.sc. Ivan Strugar rodio se 27. 07. 1957. u Vinkovcima, gdje je završio osnovu i srednju školu (gimnazija „Matija Antun Reljković“). Zvanje diplomiranog ekonomista stekao je na Ekonomskom fakultetu u  Zagrebu, 5.12.1983., smjer Informacijski sustavi u udruženom radu. Magistrirao je s temom ”Informacijski sistemi za industriju u srednjim i malim poduzećima”, u Varaždinu 1991. Doktorsku disertaciju obranio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1997. pod nazivom  "Komparativna analiza struktura poslovnih baza podataka i njihov utjecaj na poslovno odlučivanje".

Nakon diplomiranja radio je u Centru za dokumentaciju i informiranje, kasnije Ekonomsko tehničkom centru kao urednik informatičkih izdanja. U Tvornici olovaka Zagreb je radio kao programer, viši programer i projektant poslovnih aplikacija. Redoviti profesor u trajnom zvanju u polju Informacijskih znanosti, grana Informacijski sustavi i informatologija je postao 17. 10. 2017. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je radio do umirovljenja 01. 10. 2022.

Izvodio nastavu iz niza kolegija iz područja IT-a, na specijalističkim poslijediplomskim studijima, te preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Izvodio je nastavu i na engleskom jeziku na Bachelor Degree in Business, te Masters in Managerial Informatics.

Kao gostujući profesor ili gost predavač na izvodio je nastavu na Poreznom studiju Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, na diplomskim i postdiplomskim studijima Sveučilišta u Dubrovniku, na postdiplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu i na Fakulteta za komercialne in poslovne vede u Celju. Pored nastavnog i znanstvenog rada radio je i kao poslovni konzultant na više stručnih i znanstvenih projekata.

Prof. dr. sc. Ivan Strugar sudjelovao je na više međunarodnih konferencija s 33 priopćenja i s dva pozvana predavanja, bio je recenzent znanstvenih projekata Ministarstva znanosti RH i recenzent 1 sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog programa.

Prof. dr. sc. Ivan Strugar suautor je 11 udžbenika i knjiga sa 23 poglavlja. Od toga su 5 sveučilišni udžbenici. Autor je i suautor i 6 srednjoškolskih udžbenika.

Područja njegovog istraživačkog, znanstvenog i nastavnog rada su primjena informatičkih rješenja u poslovanju, suradničke tehnologije i njihova primjena u poslovnom okruženju, upravljanje informatikom, uredski informacijski sustavi, povezivanje poslovanja i informatike, primjena ICT u računovodstvu i kontrolingu, e-poslovanje i održivi razvoj u turizmu. Proveo je više  anketnih istraživanja o primjeni informacijske tehnologije u poslovanju, kontrolingu, turizmu te naprednih informacijskih tehnologija u bankarstvu.

Član je Hrvatskog društva za simulacijsko modeliranje, Hrvatskog društva za operacijska istraživanja.

Dobitnik je nagrade Best Paper Award, na 4th European Conferece on Accounting Information Systems, Athens, 2001.

VAŽNIJA DJELA:

Zoroja, J., Strugar, I. i Jaković, B. (2020.), E-Government in Croatia: Perceived Quality and Obstacles Among Young Users, International journal of e-services & mobile applications, 12(3), 85-97.

Milanović Glavan, Lj. i Strugar, I. (2019.), Ključni pokazatelji uspješnosti za procesno orijentirana poduzeća: smjernice za identifikaciju pokazatelja, Zbornik Radova/Journal of Economy and Business, (25), 71-91.

Osmanagić Bedenik, N., Prebežac, D., Strugar, I. i Barišić, P. (2019.), The Challenges of Controlling and IT Support in Non-financial Reporting, International journal of industrial engineering and management, 10(1), 21-29.

Zoroja, J., Pejić Bach, M. i Strugar, I. (2017.), Izrada i troškovi online prodavaonice za mala poduzeća u Hrvatskoj, Suvremena trgovina, 41(4), 13-15.

Osmanagić Bedenik, N., Strugar, I., Labaš, D. i Kojić, V. (2017.), Sustainability Reporting in Croatia: The Challenges of Sustainable Business, u: Horvath, P. i Pütter, J. (ur.), MIR Series in International Business, Springer International Publishing, 199-214.

Strugar, I., (2016.), Serialization – legal and information technology framework to track product from producer to customer, InterEU law east, 3(1), 1-12.

Osmanagić Bedenik,N., Kojić, V., Strugar, I. i Labaš, D. (2016.), Matematičko modeliranje odnosa između održivog profita i održivog poslovanja, EFZG working paper series, (1), 1-12.

Strugar, I. (2016.), Računarstvo u oblaku, u: Varga, M. i Strugar, I. (ur.), Informacijski sustavi u poslovanju, Zagreb: Ekonomski fakultet, 209-218.

Strugar, I., Srića, V., Jaković, B. i Zoroja, J. (2016.), u: Varga, M. i Strugar, I. (ur.), Informacijski sustavi u poslovanju, Zagreb: Ekonomski fakultet, 153-172.

Strugar, I. i Zoroja, J. (2016.), Informacijski sadržaji, u: Varga, M. i Strugar, I. (ur.), Informacijski sustavi u poslovanju, Zagreb: Ekonomski fakultet, 143-152.

Knežević, B., Jaković, B. i Strugar, I. (2014.), Potentials and Problems of Internet as a Source of Purchasing Information – Experiences and Attitudes of University Students in Croatia, Business, management and education, 12(1), 138-158.

Strugar, I., Zoroja, J. i Jaković, B. (2014.), Development Practices of Embedded Systems: SMEs in SEE Countries, Business systems research, 5(1), 57-67.

Panian, Ž. i Strugar, I. (2013.), Informatizacija poslovanja, Zagreb: Ekonomski fakultet. (Poglavlja: 3. Materijalno – tehnička komponenta poslovnog informacijskog sustava - Hardver, 4. Nematerijalna komponenta poslovnog informacijskog sustava – softver, 7, Mrežna komponenta poslovnih informacijskih sustava, 8, Podatci u poslovnim informacijskim sustavima i 9. Globalna računalna mreža Internet)

Strugar, I., Knežević, B. i Jaković, B. (2011.), Potencijali i problemi e-trgovine u studentskoj populaciji, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(2), 155-173.

Strugar, I., Osmanagić Bedenik, N. i Guszak, I. (2010.), Success factors in Croatian hotel industry, International journal of management cases, 12(2), 412-424.

Panian, Ž. i Strugar, I. (2010.), Potpora poslovnog informacijskog sustava ključnim poslovnim funkcijama, u: Panian, Ž. i Ćurko, K. (ur.), Poslovni informacijski sustavi, Zagreb: Element, 61-124.

Panian, Ž., i Strugar, I. (2009.), Poglavlje: Potpora poslovnog informacijskog sustava ključnim poslovnim funkcijama, : Panian, Ž. i Ćurko, K. (ur.), Poslovni informacijski sustavi, Zagreb: Element, 61-124.

Strugar, I., Jaković, B. i Spremić, M. (2009.), Oblikovanje i izrada web stranica, u: Bosilj Vukšić, V. i Pejić Bach, M. (ur.), Poslovna informatika, Zagreb: Element, 115-128.

Strugar I. i Spremić, M. (2009.), Organizacija i upravljanje informatikom kao poslovnom funkcijom, u: Bosilj Vukšić, V. i Pejić Bach, M. (ur.), Poslovna informatika, Zagreb: Element, 239-254.

Spremić, M. i Strugar, I. (2009.), Towards a framework for hotel website evaluation, International journal of applied mathematics and informatics, 2(1), 28-36.

Knežević, B., Pejić Bach, M. i Strugar, I. (2007.), Top European Retailers and Customer-Centered Web Structuring, Zagreb International Review of Economics & Business, 10(1), 67-83.

Strugar, I. (2007.), Informacijska potpora komunikaciji i suradnji, u: Varga, M. i Ćurko, K. (ur.), Informatika u poslovanju, Zagreb: Element, 233-250.

Pejić Bach, M., Knežević, B. i Strugar, I. (2006.), Strategic Decision Making in Human Resource management Based on System Dynamics Model, WSEAS Transactions on Systems, 5(1), 285-288.

Spremić, M. i Strugar, I. (2002.), Strategic Information System Planning in Croatia: Organizational and Managerial Challenges, International journal of accounting information systems, (3), 183-200.

Bosilj Vukšić, V. i Strugar, I. (2001.), Developments in Online Banking in Croatia from 1998 to 2000, IEEE communications magazine, 39(3), A3-A4.

Strugar, I. i Spremić, M. (2001.), A Study of the Strategic IS Planning Practices in Croatia, Zagreb International Review of Economics and Business, 4(1), 103-114.

Strugar I. i Panian, Ž. (2000.), Primjena računala u poslovnoj praksi, Zagreb: Sinergija.

Srića, V. et al (1999.), Menadžerska informatika, Zagreb: Delfin, Hita Poslovna akademija. (Poglavlja: Operativni sustav osobnog računala, Proračunske tablice i Poslovne baze podataka)

Strugar, I. i Čavlek, N. (1998.), Utjecaj mrežne informacijske tehnologije na profiliranje turističke ponude, Acta turistica, 10(2), 150-166.

Strugar, I. (1996.), Operativni sustavi na PC računalu, u: Birolla, H. et al (ur.), Poslovna informatika, Zagreb: Carski Husar Zagreb.

Strugar, I. (1996.), Proračunske tablice i poslovna grafika, u: Birolla, H. et al (ur.), Poslovna informatika, Zagreb: Carski Husar Zagreb.

Strugar, I. (1995.), Proračunske tablice, u: Mataija, M. (ur.), PC kompjutori i programi, Biblija za PC korisnike.

Strugar, I. (1995.), Osobni menadžeri informacija, u: Mataija, M. (ur.), PC kompjutori i programi, Biblija za PC korisnike.

Strugar, I. (1992.), Uvod u operativni sustav DOS, u: Panian, Ž. (ur.), Poslovna informatika II, DRIP.

Strugar, I. (1992.), Lotus 1-2-3, u: Panian, Ž. (ur.), Poslovna informatika II, DRIP.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Prof. dr. sc. Ivan Strugar, preuzeto 15. svibnja 2023. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/informatika/clanovi-29896/prof-dr-sc-ivan-strugar/30073

IRB (2023.), Ivan Strugar, Zagreb: Institut R. Bošković, preuzeto 15. svibnja 2023. s https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/27379

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivan Strugar, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/s/ivan-strugar