Dalia Suša Vugec

Dalia Suša Vugec

Dr. sc. Dalia Suša Vugec (Zagreb, 15. I. 1989. – ), poslijedoktorandica

Dalia Suša Vugec rođena je u Zagrebu pod djevojačkim prezimenom Suša, a djetinjstvo je provela u mjestu Okešinec. Pohađala je Osnovnu školu Milke Trnine u Križu u periodu od 1995. do 2003. godine, pri čemu je sudjelovala u raznim izvannastavnim aktivnostima poput tečaja engleskog jezika, dramske grupe, plesnih škola, Lidrana te natjecanjima iz matematike, kemije i geografije kao i na natjecanju Klokan bez granica. Po završetku osnovne škole upisala je opću gimnaziju u Srednjoj Školi Ivan Švear u Ivanić Gradu, te ju je pohađala u područnom odjeljenju Križ u periodu od 2003. do 2007. godine. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja također je sudjelovala u nizu izvannastavnih aktivnosti te natjecanjima iz matematike i fizike te na natjecanju iz znanja područja Europske Unije pod nazivom EU Quiz. Pored navedenog, bila je i dobitnica Stipendije Zagrebačke županije za učenike prema kriteriju izvrsnosti. U srpnju 2007. godine upisala je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je tijekom studija radila kao demonstratorica na Katedri za matematiku. Godine 2011. godine završila je preddiplomski studij Poslovne ekonomije, te je iste godine upisala diplomski studij Menadžerske informatike, također na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je summa cum laude 2012. godine obranivši diplomski rad pod nazivom „Objedinjene komunikacije“, koji je iste godine nagrađen Dekanovom nagradom.

Tijekom fakultetskog obrazovanja, u periodu od 2008. do 2011. godine bila je aktivna članica redakcije i jedna od urednica studentskog poslovnog lista Manager. Osim toga, kroz čitavo vrijeme studiranja, u periodu od 2007. do 2012. godine, aktivno je sudjelovala u radu jedne od najstarijih studentskih udruga u Republici Hrvatskoj, Hrvatske studentske asocijacije, kao članica, voditeljica tima za međunarodnu suradnju te predsjednica i kasnije članica nadzornog odbora. Tijekom rada u navedenoj udruzi, organizirala je mnoge projekte i konferencije na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Za vrijeme trajanja diplomskog studija, sudjelovala je u radu udruge BIT za promicanje poslovne informatike. Pored navedenog, tijekom fakultetskog obrazovanja, pohađa i razne dodatne edukativne tečajeve, poput tečaja francuskog, španjolskog i njemačkog jezika te tečaja komunikacijskih vještina. Također, nekoliko godina je sudjelovala u natjecanjima Case Study Competition rješavajući poslovne slučajeve kompanije Hellenic Coca-Cola (2009. godine – finalist natjecanja), Hypo Alpe Adria Bank (2010. godine – finalist natjecanja), Zagrebačke pivovare (2010.), Zagrebačke banke (2012.) i Tele2 (2012.), kao i u natjecanju Business Plan Competition 2009. i 2012. godine.

Po završetku studija je kratko radila u odjelu za marketing kompanije Bayer nakon čega se zapošljava kao asistentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine gdje se bavi istraživačkim, znanstvenim i nastavnim radom. Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb također obavlja poslove administriranja Web stranica Katedre za informatiku te je aktivni član tima za administriranje cjelokupnog Web mjesta Ekonomskog fakulteta – Zagreb, kao i Tima za digitalni marketing Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Pored navedenog, aktivna je članica Radne skupine za unapređenje i digitalizaciju nastavnih aktivnosti na Ekonomskom fakultetu – Zagreb kao i Tima za akreditacije Ekonomskog fakulteta – Zagreb. U prosincu 2014. godine je upisala Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U periodu nakon zaposlenja nastavlja s dodatnim edukacijama, pa je tako uspješno završila Wordpress CMS seminar, tečaj tehnika koncentracije, pamćenja i brzog čitanja, edukaciju za rad s Microsoft Dynamics NAV softverom i edukaciju za rad na platformi za udaljeno učenje Merlin. Udala se u kolovozu 2016. godine, dodavši suprugovo prezime svom te od tada koristi prezime Suša Vugec. U srpnju 2017. godine je pohađala Ljetnu doktorsku školu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani u Sloveniji gdje je uspješno položila kolegij Case Study Research: Design, Execution and Publication. U prosincu 2018. godine je pohađala edukaciju o modeliranju strukturnim jednadžbama korištenjem Mplus softvera na Sveučilištu u Cambridgeu u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u lipnju 2019. u Zagrebu edukaciju o modeliranju strukturnih jednadžbi metodom najmanjih kvadrata koju je, u organizacijski Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održao prof. J. Hair kao jedan od vodećih znanstvenika na tom polju. U periodu od rujna do studenog 2019. godine pohađala je edukaciju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom „Osmisli – Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika“.

U znanstvenom smislu, aktivno je sudjelovala u radu mnogih projekata, poput Sveučilišnog projekta „Modeliranje aktualnih odrednica konkurentnosti u poslovnoj ekonomiji Republike Hrvatske korištenjem metoda potpore odlučivanju“ (2014. godine, voditeljica prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić), Sveučilišnog projekta „Poslovni procesi u implementaciji obračuna troškova u sustavu zdravstva“ (2015. godine, voditeljica izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky), Sveučilišnog projekta „Modeliranje u ekonomiji znanja korištenjem metoda potpora odlučivanju“ (2017. godine, voditeljica prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach), Sveučilišnog projekta „Digitalna transformacija hrvatskih poduzeća“ (2018. i 2019. godine, voditeljica prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić), projekta Hrvatske zaklade za znanost „Procesna i poslovna inteligencija za poslovnu izvrsnost“ (u periodu od 2015. do 2019. godine, voditeljica prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, broj projekta IP-2014-09-3729) te Prijedlog koncepcije razvoja istraživačkog centra Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na nove trendove u analitici radne snage 2019. godine. Pored projekata, autorica je mnogih znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima te radova prezentiranih na međunarodnim znanstvenim konferencijama (primjerice u Parizu, Rimu, Londonu, Kotru, Beču itd.). Također, sudjeluje kao recenzent u radu časopisa Journal of Engineering Business Management (ISSN: 1847-9790), Journal of Management and Training for Industries (ISSN: 2188-8728), Business Systems Research Journal (ISSN: 1847-9375), Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (ISSN: 2415-6698) te časopisa Indian Journal of Science and Technology (ISSN: 0974-6846), kao i za izdanja u okviru izdavačke kuće IGI Global te međunarodne znanstvene konferencije ENTRENOVA. U profesionalnom i znanstvenom smislu, njena područja interesa obuhvaćaju upravljanje poslovnim procesima, Web 2.0 i 3.0 alate, e-učenje i digitalnu pismenost, a od akademske godine 2014./2015. provodi istraživanje informatičke pismenosti brucoša.

DJELA:

Strugar, I., Jaković, B., Milanović Glavan, Lj., Stjepić, A.-M., Suša Vugec, D. (2020). Računalne mreže. U: M. Pejić Bach i M. Spremić (ur.), Osnove poslovne informatike (str. 107-140). Zagreb, Croatia: Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.

Strugar, I., Zoroja, J., Stjepić, A.-M., Suša Vugec, D. (2020). World Wide Web. U: M. Pejić Bach i M. Spremić (ur.), Osnove poslovne informatike (str. 141-170). Zagreb, Croatia: Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.

Vlahović, N., Horvat I., Jaković B., Milanović Lj., Suša D., Zoroja J. (2013). Temeljne vještine poslovne informatike: 1. izdanje. Mikrorad. Zagreb, 2013.

Pejić Bach, M., Bertoncel, T., Meško, M., Suša Vugec, D., i Ivančić, L. (2020). Big Data Usage in European Countries: Cluster Analysis Approach. Data, 5(1), 1-16.

Suša Vugec, D., Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M., Jaklič, J., i Indihar Štemberger, M. (2020). Business intelligence and organizational performance: The role of alignment with business process management. Business Process Management Journal, ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/BPMJ-08-2019-0342

Stjepić, A.-M., Ivančić, L., i Suša Vugec, D. (2020). Mastering Digital Transformation Through Business Process Management: Investigating Alignment, Goals, Orchestration and Roles. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 16(1), 41-74.

Pejić Bach, M., Bosilj Vukšić, V., Suša Vugec, D., i Stjepić, A.-M. (2019). BPM and BI in SMEs: The role of BPM/BI alignment in organizational performance. International Journal of Engineering Business Management, 11, doi:10.1177/1847979019874182

Suša Vugec, D., Ivančić, L., i Milanović Glavan, Lj. (2019). Business Process Management and Corporate Performance Management: Does Their Alignment Impact Organizational Performance. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 17(2-B), 368-384. doi: 10.7906/indecs.17.2.12

Suša Vugec, D., Stjepić, A., Sušac, L. (2019). Business Process Management Software Functionality Analysis: Supporting Social Computing and Digital Transformation. U: Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, Šimurina, J., Načinović Braje, I., Pavić, I. (ur.). Zagreb: Faculty of Economics i Business Zagreb, str. 547-558 doi:10.22598/odyssey

Suša Vugec, D. (2019). Defining Social Business Process Management: A Delphi Study. International Journal of E-Services and Mobile Applications, 11(1), 68-82.

Stjepić, A.-M., Vukšić, M., i Suša Vugec, D. (2019). Digital literacy of the generation z students and their attitudes and beliefs towards ICT knowledge and skills. International Journal Vallis Aurea, 5(1), 17-29.

Suša Vugec, D., Pejić Bach, M., i Spremić, M. (2019). IT Strategic Grid: A Longitudinal Multiple Case Study. In Ç. Doğru (ur.), Handbook of Research on Contemporary Astr.roaches in Management and Organizational Strategy (str.. 105-128). Hershey PA, USA: IGI Global.

Stjepić, A.-M., i Suša Vugec, D. (2019). Managing Business Process in the Age of Digital Transformation: A Literature Review. International Journal of Economics and Management Engineering, 13(5), 718-724.

Ivančić, L., Suša Vugec, D., i Bosilj Vukšić, V. (2019). Robotic Process Automation: Systematic Literature Review. U International Conference on Business Process Management (str.. 280-295). Springer, Cham.

Stjepić, A.-M., Sušac, L., i Suša Vugec, D. (2019). Technology, Organizational and Environmental Determinants of Business Intelligence Systems Adoption in Croatian SME: A Case Study of Medium-Sized Enterprise. International Journal of Economics and Management Engineering, 13(5), 725-730.

Bosilj Vukšić, V., Ivančić, L., i Suša Vugec, D. (2018). A Preliminary Literature Review of Digital Transformation Case Studies. U Proceedings of the 20th International Conference on Managing Information Technology (str.. 952-957). Rim: IRC.

Suša Vugec, D. (2018). Business Process Management and Organizational Culture in Big Companies: Cross-Country Analysis. U Proceedings of the 20th International Conference on Economics and Business Management (str.. 1426-1431). Pariz: IRC.

Suša Vugec, D. (2018). Cross Country Comparison: Business Process Management Maturity, Social Business Process Management and Organizational Culture. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 12(5), 606-611. Prezentirano na: ICEMBIT 2018: 20th International Conference on Economics, Management of Business, Innovation and Technology, 14-15 svibanj 2018, London, Ujedinjeno Kraljevstvo (1041-1046). London: WASET.

Suša Vugec, D., Spremić, M., i Pejić Bach, M. (2018). Integrating Digital Transformation Strategies into Firms: Values, Routes and Best Practice Examples. In Management and Technological Challenges in the Digital Age (str.. 119-140). CRC Press.

Suša Vugec, D., Tomičić-Pupek, K., i Vukšić, V. B. (2018). Social business process management in practice: Overcoming the limitations of the traditional business process management. International Journal of Engineering Business Management, 10, 1847979017750927.

Suša Vugec, D., Stjepić, A., i Ivandić Vidović, D. (2018). The Role of Business Process Management in Driving Digital Transformation: Insurance Company Case Study. U Proceedings of the 20th International Conference on Managing Information Technology (str.. 945-951). Rim: IRC.

Pejić Bach, M., Jaklič, J., i Suša Vugec, D. (2018). Understanding impact of business intelligence to organizational performance using cluster analysis: does culture matter?. International Journal of Information Systems and Project Management, 6(3), 63-86.

Pejić Bach, M., Bosilj Vukšić, V., i Suša Vugec, D. (2017). Individual’s Resistance Regarding BPM Initiative: Case Study of the Insurance Company. Naše gospodarstvo/Our economy, 63(4), 29-39.

Bosilj Vukšić, V., Indihar Štemberger, M., i Suša Vugec, D. (2017). Insights into BPM Maturity in Croatian and Slovenian Companies. U: P. Biljanović (ur.). 40th jubilee international convention. Prezentirano na: MIPRO 2017 - 40th jubilee international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, 22-26 svibanj 2017, Opatija, Hrvatska (1623-1628). Rijeka: MIPRO.

Suša Vugec, D., Spremić, M., i Pejić Bach, M. (2017). IT Governance Adoption in Banking and Insurance Sector: Longitudinal Case Study of Cobit Use. International Journal for Quality Research, 11(3), 691-796.

Suša Vugec, D., Bosilj Vukšić, V., i Milanović Glavan, Lj. (2017). Social Business Process Management and Business Process Management Maturity. U: 19th world academy of science, engineering and technology conference proceedings. Prezentirano na: ICSIST 2017: 19th International Conference on Sustainable Information Systems and Technologies, 18-19 svibanj 2017, Pariz, Francuska (1675-1679). Pariz: WASET.

Suša Vugec, D., Bosilj Vukšić, V., i Milanović Glavan, Lj. (2017). Social Business Process Management and Business Process Management Maturity. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 11(5), 1034-1038.

Bosilj Vukšić, V., Suša Vugec, D., i Lovrić, A. (2017) Social Business Process Management: Croatian IT Company Case Study. Business Systems Research Journal, 8(1), 60-70.

Pejić Bach, M., Indihar Štemberger, M., i Suša Vugec, D. (2017). The impact of business intelligence maturity and organizational culture on organizational performance: preliminary research. U: Cruz-Cunha, M. M., Quintela Varajão, J. E., Martinho, R., Rijo, R., Pestr.ard, J., San Cristóbal, J. R. i Monguet, J (ur.). Book of industry papers, poster papers and abstracts of the CENTERIS 2017 - Conference on Enterprise Information Systems / ProjMAN 2017 - International Conference on Project MANagement / HCist 2017 - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, Barcelona: SciKA, str. 246-249.

Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M. i Suša Vugec, D. (2017). Understanding the Soft Side of BPM as a Competitiveness Driver: a Preliminary Research. U: Tomé, E., Neumann, G., Knežević, B. (ur.). Proceedings of the Theory and Astr.lications in the Knowledge Economy – TAKE 2017 conference, 161-171.

Suša, D., Bosilj Vukšić, V., i Ivandić Vidović, D. (2016). A Role of Organizational Culture in Business Process Management: A Case study. U: L. Galetić, I. Načinović Braje, i B. Jaković (ur.). Proceedings of the 8th International Conference „An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital“. Prezentirano na: 8th International Conference „An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital“, 08.-11. lipanj 2016, Zagreb, Hrvatska (740-749). Zagreb: Ekonomski fakultet.

Milanović Glavan, Lj., Bosilj Vukšić, V., i Suša, D. (2016). Case Study of Conceptual Framework for Process Performance. U: G. Papanikos (ur.). Proceedings of the 14th Annual International Conference on Politics. Prezentirano na: 14th Annual International Conference on Politics, 13-16 lipanj 2016, Atena, Grčka (52-52). Atena: The Athens Institute for Education and Research.

Pejić Bach, M., Merkač Skok, M., i Suša, D. (2016). Determinants of Entrepreneurial Intentions in ICT Industry: Gender and country of origin perspective. Naše gospodarstvo/Our economy, Vol. 62 No. 1, str.. 37-45.

Milanović Glavan, Lj., Bosilj Vukšić, V., i Suša, D. (2016). Konceptualni model sustava za mjerenje procesne uspješnosti poslovanja: Studija slučaja hrvatskog poduzeća. Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, 10 (3-4), 7-22.

Bosilj Vukšić, V., Suša, D., i Lovrić, A. (2016). Social Business Process Management and Knowledge Intensive Processes. U: M. Baćović, M. Milković, M. Pejić Bach, i S. Peković (ur.). Proceedings of the ENTRENOVA '16 - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Prezentirano na: ENTRENOVA '16 – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, 8-9 rujan 2016, Rovinj, Hrvatska (391-398). Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji.

Pejić Bach, M., Merkač Skok, M. i Suša, D. (2015). Determinants of Entrepreneurial Intentions in Information Industry: Does Gender of Country Matters?, proceedings of the ENTRENOVA '15 Conference, 10-11 September 2015, Kotor, Montenegro, ed. Baćović, M., Milković, M., Pejić Bach, M. Peković, S., str.. 27-34.

Bosilj Vukšić, V., Milanović Glavan, Lj. i Suša, D. (2015). The Role od Process Performance Measurement in BPM Adoption Outcomes in Croatia, Economic and Business Review, Vol. 17 No. 1, str.. 117-143.

Suša D. (2014) Digital Immigrants and Digital Natives: Learning Business Informatics at Higher Educational Level, Business System Research Journal, Vol. 5 No. 2, str.. 84-96.

Bosilj Vukšić, V., Milanović Glavan, Lj. i Suša, D. (2014). Surveying a Role of Process Performance Measurement in BPM Adoption Outcomes in Croatia – 3. godišnja EBR konferencija u Ljubljani, 28. studenog 2014. godine

Suša D., Požgaj Ž. i Bosilj-Vukšić V. (2014). Unified communications. U: Proceedings of the 7th International Conference "An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy”, 04.-07. lipanj 2014., Zadar, str.. 756-773.

Vlahović N., Klasić T. i Suša D. (2013). Mjerenje strukture web stranica po standardima WCAG na primjeru komercijalnih banaka, U: Polonijo M., ur. Zbornik 25. CASE konferencije: Razvoj poslovnih i informatičkih sustava, 10.-12. lipanj 2013., Zagreb. Rijeka: CASE d.o.o., str. 109.-116.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/346664 [27.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Dalia Suša Vugec [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/dalia-susa-vugec-mag-oec-29947/29947 [27.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dalia Suša Vugec [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1S_MjdQ6Q571oOMFnjeh2PkFtN7Bi0d6b/edit [upisati datum pristupanja]