Branko Sekulić

Dr. sc. BRANKO SEKULIĆ (Graberje 19. I. 1920. – Zagreb, 18. V. 1998.), izvanredni profesor

Rođen je 19. siječnja 1920. godine u Graberju, općina Ivanić-Grad. Studij je upisao 1945., a diplomirao 1950. godine u Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i to iz: a) teorijske matematike, b) filozofije i psihologije, c) astronomije.

Prije zaposlenja na Fakultetu bio je najprije službenik Povjereništva za prosvjetu i kulturu Narodnog odbora grada Zagreba u zvanju nastavnika pripravnika VII sedmogodišnje (ženske) škole VI rajona u Zagrebu (1949./50. godine), zatim i u XVII sedmogodišnjoj školi u VI rajonu (1950./51. godine) gdje je radio kao profesor pripravnik (1951./52. godine). Bio je profesor III mješovite gimnazije u Zagrebu (1952. do 1955. godine) odnosno XIV gimnazije u Zagrebu (1955./56.), VIII eksperimentalne gimnazije (Trešnjevka) u Zagrebu (od 1956. do 1960. godine). Bio je stručni suradnik I vrste Radničkog sveučilišta „Moša Pijade“ i predavač Više radničke škole u Zagrebu (od 1960. do 1962. godine) do prelaska u Ekonomski fakultet u Zagrebu. U Ekonomskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1. siječnja 1963. godine, ali je već od 1960. radio u dopunskom radnom odnosu u Fakultetu kao voditelj vježbi za predmet „Matematika“.

Naslov doktorske disertacije je Matematičke metode i modeli u izboru elektroničkih sistema, a obranio ju je na Ekonomskom fakultetu – Zagreb 1980.

Nastavni rad sastojao se od predavanja na redovnom i izvanrednom studiju, te ispita za sve studente.

Pored redovna zaduženja na matičnom fakultetu, za izvanredne studente držao je predavanja i vježbe u Zaboku, Varaždinu, Karlovcu i Vinkovcima, a poslije i na studiju u Münchenu.

Više puta biran je u zvanje predavača, odnosno višeg predavača za predmet „Matematika za ekonomiste“, a poslije i kolegij Matematika ze ekonomiste na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

Pored rada u Fakultetu povremeno je održavao predavanja u centrima za studente izvanrednog studija u Vinkovcima, Zaboku, Ivanić-Gradu, Varaždinu i Karlovcu.

Bio je pedagoški savjetnik Skupštine grada Zagreba za predmet Matematika, a bio je predstavnik i Zavoda za unapređenje nastavne na završnim ispitima u srednjim školama ekonomskog smjera.

Član je Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, Saveza boraca, Društva matematičara SR Hrvatske.

Na Fakultetu je vršio mnoga zaduženja i sudjelovao u radu mnogih povjerenstava.

Objavio je preko 35 znanstveno-stručnih radova i recenzija. Za Višu radničku školu objavio je nekoliko skripata i priručnika, nekoliko recenzija srednjoškolskih udžbenika, te više članaka u stručnim časopisima. Posebno se ističe njegom suautorski doprinos na knjizi Matematika za ekonomiste, zbirka zadataka s teorijom i komentarom, koja je doživjela desetak izdanja uz izmjenu i suautora.

VAŽNIJA DJELA:

Sekulić, B. et al. (1971) Matematičko-statistički priručnik. Zagreb: Narodne novine.

Sekulić, B. (1969) Matematička osnova elektronskih računskih strojeva [skripta]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Sekulić, B. (1969) Funkcije i njihova primjena u ekonomici [skripta]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Sekulić, B. et al. (1971-1976) Osnove matematike za ekonomiste. Zagreb: Informator, (četiri izdanja)

Sekulić, B. et al. (1973) Matematika za ekonomiste, zbirka zadataka s teorijom i komentarom. Zagreb: Informator, Zagreb.

Posebno je bio istaknut njegov pedagoški rad pa navodimo i dva rada koja ukazuju na tu profesorovu komponentu:

Sekulić, B. Treća međunarodna konferencija o racionalizaciji automaciji i tehničkom napretku. problemi u Jugoslaviji (prikazi i prilozi), Ekonomski pregled 19(8-9), str. 488-491.

Sekulić, Branko: Prilog diskusiji nastavnog plana na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (prikazi i prilozi), Ekonomski pregled 17(2-3), str. 181-185.

(Pripremio: Boško Šego)

OSTALI IZVORI:

Novak, M. (1980) Dr Branko Sekulić. U: 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, str. 282.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Branko Sekulić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1AUlebqSOImYgnm5BlSVy3xJgFXn01eS2/edit [upisati datum pristupanja]