Andrija Sabol

Andrija Sabol

Dr. sc. Andrija Sabol (Čakovec, 28. I. 1987. -), poslijedoktorand

Andrija Sabol rođen je 28.01.1987. u Čakovcu. Nakon završene Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec 2005. godine upisuje Ekonomski fakultet Zagreb. Za vrijeme studija dobio je pet Dekanovih nagrada, od čega tri za izniman uspjeh, jednu za izvannastavne aktivnosti i jednu za seminarski rad. Bio je demonstrator na nizu kolegija na Katedri za ekonomiku poduzeća. Tokom studija bio je stipendist grada Čakovca. Diplomirao je u lipnju 2010. godine među prvim studentima u generaciji prvog studija prema bolonjskom sustavu, te odmah nakon diplome počinje raditi kao pripravnik u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje – REDEA, gdje radi na prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije.

U veljači 2011. godine počinje raditi kao asistent na Ekonomskom fakultetu Zagreb, na Katedri za ekonomiku poduzeća na kolegijima Strategijsko planiranje, Planiranje poslovnih transformacija, Poslovne financije i Investicijska analiza. Iste godine upisuje specijalistički poslijediplomski studij Financijska analiza, koji uspješno završava 2014. godine obranom rada pod nazivom Scenarij u funkciji oblikovanja poslovne transformacije pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Đurđice Fučkan. Od 2012. godine do obrane disertacije u studenom 2017. studira na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Zagreb. Disertaciju pod nazivom Upravljačke kompetencije u oblikovanju konkurentskih prednosti i vrijednosti hrvatskih poduzeća obranio je u studenom 2017. pod mentorstvom prof.dr.sc. Silvija Orsaga.

Od 2018. godine, kada je izabran u zvanje poslijedoktoranda, samostalno izvodi predavanja i seminarske vježbe kao i proces ispitivanja na kolegijima Planiranje poslovnih transformacija, Poslovno planiranje, Poslovna analiza, Oblikovanje strategije, Cjelovito planiranje, Analiza i planiranje. Bio je mentor više od stotinu diplomskih radova u okviru diplomskog studija i smjera Analiza i poslovno planiranje.

Istraživački interes nalazi u području strategijskog planiranja, strategijske analize i održivog razvoja, upotpunjujući to poslovnom analizom i vrednovanjem poduzeća. Znanstveni i nastavni rad temelji na analizama u području održivih strategija na mikro, mezo i makro razini, gdje je fokus na procesu oblikovanja i planiranja strategije, s posebnim naglaskom na implementaciju, evaluaciju i daljnje istraživanje primijenjenih strategija u praksi. Posebno se bavi istraživanjem uvažavanja i djelovanja po načelima multidimenzionalnosti, multiciljnosti i multikriterijalnosti održivog razvitka, uzimajući u obzir ekološku, socijalnu i ekonomsko-financijsku dimenziju razvoja.

Sudjelovao je i izlagao radove na međunarodnim konferencijama te objavio članke u časopisima s međunarodnom recenzijom. Također je sudjelovao na nekoliko radionica i seminara. Govori engleski i njemački jezik.

DJELA:

Fučkan, Đ. i Sabol, A. (suradnik) (2013.) Planiranje poslovnih dometa, Hum naklada, Zagreb

Orsag, S. and Sabol, A. (2014.): Risk Management and Corporate Governance: Through the Looking Glass, u Miloš Sprčić, D. (ed.) Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System, Nova Science Publishers, New York

Kožul, A., Pecina, E. and Sabol, A. (2014) The Influence of the Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, u Miloš Sprčić, D. (ed.) (2014.): Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System, Nova Science Publishers, New York

Šverer, F., Sabol, A. and Fučkan, Đ. (2012) Business and Financial Analysis of Private Health Care Institutions in Croatia, 15th QMOD Conference on Quality and Service Sciences ICQSS, Poznan, Poland, 2012, Conference Proceedings, ISBN 978-83-89333-46-9, page 1496-1509.

Šverer, F., Sabol, A. and Fučkan, Đ. (2012) An introduction into strategic analysis of the private health care sector in Croatia, Journal "International scientific researches", Vol. 4, Nom. 3-4 (July-December 2012), ISSN 2076-9563, page 32-38.

Šander, M., Sabol, A. and Fučkan, Đ. (2013) The Concept of Industry Life Cycle and Development of Business Strategies, Management, Knowledge and Learning International Conference MakeLearn 2013, Zadar, Croatia, Conference Proceedings, ISBN 978-961-6914-01-7, page 635-642.

Fuchkan, D., Sabol, A. and Suman, P. (2014) Time Chain and Development of Management Technologies, Global Business & Economics Anthology, Volume II, December 2014, ISSN 1553-1392, page 334-344.

Sabol, A. and Fuckan, D. (2015) A Preliminary Insight into Competences for Holistic Decision Making and Scenario Planning in Croatian Companies, 15th EBES Conference - Lisbon, January 8-10, 2015, Lisbon, Portugal, page 2082-2091.

Sabol, A. and Šverer, F. (2016) A Review of the Economic Value Added Literature and Application, 1st International Conference on Financial Analysis, HUFA-EFZG, June 1-3, 2016, Dubrovnik, Croatia, Conference Proceedings

Fučkan, Đ. and Sabol, A. (2016) Innovation of the Life Cycle Concept with the Gorupić Model of Firm Life Cycle, 1st International Conference on Financial Analysis, HUFA-EFZG, June 1-3, 2016, Dubrovnik, Croatia, Conference Proceedings (Abstract)

Sabol, A. and Sverer, F. (2017) A Review of the Economic Value Added Literature and Application, UMTS Journal of Economics, Volume 8, Number 1, Special Issue, March 2017, ISSN 1857-6974 (Electronic ISSN 1857-6982), page 19-27.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/332914 [27.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Andrija Sabol [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/asabol [27.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Andrija Sabol [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1e-_IgPSqZhvLIghBGSBiHZQEox7Z2WHC/edit [upisati datum pristupanja]