Ana-Marija Stjepić

Ana-Marija Stjepić

Dr.sc. Ana-Marija Stjepić (Zagreb, 30. X. 1992. -), asistentica

Ana-Marija Stjepić rođena je u Zagrebu, Hrvatska 1992. godine. Završila je osnovnoškolsko obrazovanje u Osnovnoj školi Đure Deželić te srednješkolsko obrazovanje (usmjerenje: Opća gimnazija) u Srednjoj školi Ivan Švear u Ivanić Gradu. U periodu osnovnoškolskog obrazovanja, Ana-Marija Stjepić paralelno pohađa i drugo osnovnoškolsko obrazovanje u Glazbenoj školi Milke Trnine u Ivanić Gradu. Sudjeluje pri vokalnom ansamblu Milka Trnina, Ivanić Grad te pri društvenom zboru Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu.

Tijekom 2011. godine upisuje Ekonomski fakultet Svučilište u Zagrebu te 2016. godine ostvaruje titulu magistra ekonomije na smjeru „Menadžerska informatika“. U periodu studija odrađuje poslove u službi demonstratora-volontera na Katedri za demografiju (Ekonomska sociologija) i Katedri za informatiku (Informatika i Poslovni informacijski sustavi).

Od 2015. godine stječe praktično iskustvo kroz nekoliko organizacija. U studenome 2016. godine zapošljava se kao asistentica/doktorandica na Katedri za informatiku pri projektu Hrvatske zaklade za znanost „Procesna i poslovna inteligencija za poslovnu izvrsnost – PROSPER“ pod vodstvom prof. dr. sc. Vesne Bosilj Vukšić, Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu gdje radi i danas.

Njezin glavni istraživački fokus usmjeren je na područja istraživanja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije pri čemu se posebno ističe istraživački interes u području poslovne primjene koncepta poslovne inteligencije, digitalne transformacije poduzeća te elektroničkih oblika poslovanja poduzeća.

Tijekom rada na Ekonomskom fakultetu Sveučiliša u Zagrebu, sudjeluje na nekoliko metodoloških i nastavničkih edukacija (“Grounded Theory and Qualitative Methods“ – Sveučilište u Pisi, Italija, “Case Study Research: Design, Execution and Publication“ – Sveučilište u Ljubljani, Slovenija, “Partial Least Squares Structural Equation Modelling“ – Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, “Razvoj temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika“ – Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska). Sudjeluje i kao član istraživačkog tima projekata potpore Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom “Digitalna transformacija hrvatskih poduzeća“ tijekom 2018. i 2019. godine. Aktivno sudjeluje u znanstvenom radu te objavljuje radove u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima kao i u zbornicima međunarodno priznatih znanstvenih konferencija.

DJELA:

Znanstveni radovi u časopisima:

Stjepić, A-M., Ivančić, L. i Suša Vugec, D. (2020) Mastering Digital Transformation Through Business Process Management: Investigating Alignments, Goals, Orchestration and Roles. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 16 (1), str. 41-73.

Pejić Bach, M., Bosilj Vukšić, V., Suša Vugec, D. i Stjepić, A-M. (2019) BPM and BI in SMEs: The role of BPM/BI alignment in organizational performance. International journal of engineering business management, 11 (2019), str. 1-16.

Stjepić, A-M., Vukšić, M. i Suša Vugec, D. (2019). Digital literacy of the generation z students and their attitudes and beliefs towards ICT knowledge and skills. International Journal Vallis Aurea, 5 (1), 17-29.

Stjepić, A-M., Sušac, L. i Suša Vugec, D. (2019). Technology, Organizational and Environmental Determinants of Business Intelligence Systems Adoption in Croatian SME: A Case Study of Medium-Sized Enterprise. International Journal of Economics and Management Engineering, 13 (5), str. 725-730.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnim recenzijama:

Suša Vugec, D., Stjepić, A-M. i Sušac, L. (2019). Business Process Management Software Functionality Analysis: Supporting Social Computing and Digital Transformation. U: Proceedings of FEB Zagreb 10 th International Odyssey Conference on Economics and Business, Zagreb: Faculty of Economics & Business Zagreb, 2019. str. 547-558.

Stjepić, A-M. i Suša Vugec, D. (2019). Managing Business Process in the Age of Digital Transformation: A Literature Review. U: ICDEMT 2019: International Conference on Digital Economy and Management Trends.

Suša Vugec, D., Stjepić, A-M. i Ivandić Vidović, D. (2018) The Role of Business Process Management in Driving Digital Transformation: Insurance Company Case Study. U: 20. international research conference proceedings, Rim: IRC, 2018 str. 945-951.

Stjepić A-M. (2017) Survey of the Determinantions of Business Intelligence Systems Adoption in SMEs. U: CECIIS 2017 - 28th International Conference – Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 27-29 rujna 2017, Hrvatska: Varaždin: CECIIS 2017., str. 177-185.

Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M., Stjepić A-M. (2017) The Success Factors of Business Intelligence System Adoption: a Case Study of Croatian SME. U: 7th International Scientific Conference - Knowledge and business challenges of globalisation in 2017 – Security business challenges, 17. studeni 2017, Celje, Slovenija: Celje: Knowledge and business challenges of globalisation in 2017.

Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M., Grublješič, T., Jaklić, J. i Stjepić, A-M. (2017). The role of alignment for the impact of business intelligence maturity on business process performance in Croatian and Slovenian companies. U: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Hrvatska, Opatija: IEEE, str. 1355-1360.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/367884 [2.9.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ana-Marija Stjepić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/informatika/clanovi-29896/ana-marija-stjepic-mag-oec-30087/30087 [2.9.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ana-Marija Stjepić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1Izcb3K7V3gxZllRBdV52hDblqDFaFQlh/edit [upisati datum pristupanja]