Željko Sirk

Željko Sirk

Željko Sirk (Senj, 23. V. 1952. -), knjižničar

Željko Sirk je rođen u Senju, 23. svibnja 1952. Osnovnu školu je završio u Petrinji, 1971. maturira na VI. gimnaziji u Zagrebu, a 1975. apsolvira na studiju Povijest i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Stručni ispit iz bibliotekarske struke položio je 1982. pred Komisijom za polaganje stručnih ispita u bibliotekarskoj struci NSB.

1977. se zapošljava na određeno vrijeme kao laborant pri Geološkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a od 1979. radi kao recepcionar pri Američkom generalnom konzulatu u Zagrebu.

Od 15. ožujka 1980. do umirovljenja 31. 12. 2017. radi kao knjižničar u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakultetu u Zagrebu, a do 30. 9. 2022. bio je u dopunskom radnom odnosu na Fakultetu.

Na poziv Vlade Republike Hrvatske 1992. pristupa Hrvatskom uredu za vezu s Promatračkom misijom Europske zajednice (CLO ECMM). Do prosinca 1997. kao pratilac-tumač prati timove PMZ-a na bojištima Hrvatske i BiH, a od ljeta 1994. do jeseni 1996. je povremeno detaširan uredu Administratora EU u Mostaru (EUAM i kasnije OHR Mostar).

Od Vol. I/2014/No.1 do Vol. IX/2022/No. 1 bio je stalni lektor/Proof reader časopisa InterEULawEast (ISSN 1849-3734). Autor je nekoliko stručnih i znanstvenih radova, a redovito je objavljivao kratke članke u rubrici Povijesni kutak i/ili Jeste li znali ... u fakultetskom elektronskom glasilu Newsletter. Član je Organizacijskog odbora LEF-a, Odbora za izradu monografije „100 godina Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1920 – 2020“ i jedan od urednika, autor ili koautor dijelova monografije, te autor više biografskih jedinica u LEF-u.

DJELA:

Sirk, Ž. (1999.), Srednjovjekovni gradovi Gacke i Senjskog primorja, u: Grad Otočac, knjiga 5., 41-54.

Sirk, Ž. (2002.), Između lava i orla (I): srednjovjekovni gradovi, kašteli i kule Istre i Hrvatskog primorja i njihovi gospodari, Nova Istra: časopis za književnost, kulturološke i društvene teme, 21(2-3), 171-224.

Sirk, Ž. (2002./2003.) Između lava i orla (II): srednjovjekovni gradovi, kašteli i kule Istre i Hrvatskog primorja i njihovi gospodari, Nova Istra: časopis za književnost, kulturološke i društvene teme, 22 (4), 167-217.

Čavrak, V. i Sirk, Ž. (2005.), Vinodol kraj Petrinje: pronađena baština, Petrinjski zbornik, (7/8), str. 64-70.

Sirk, Ž. (2014.), Povijest i rodoslovlje plemenitih Krajača, Povijesni prilozi, 33(46), 359-400.

Sirk, Ž. (2020.), A Brief Overview of the History of FEB, InterEULawEast: journal for International and European law, economics and market integrations, 7(1), 139-146.

Sirk, Ž. (2020.), Kratki pregled povijesti Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Poslovna izvrsnost - Business Excellence, 14(2), 20-25.

Sirk, Ž. (2020.), Historical note: A Brief Overview of the History of FEB, Market - Tržište, 32(2), 237-242.

Sirk, Ž. (2020.), Ekonomski fakultet u Zagrebu - od osnutka do danas, u: Gelo, T. (ur.), 100 godina Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1920 – 2020, 14-133.

Sirk, Ž. (2020.), Dužnosnici Fakulteta, akademici i professori emeritusi, u: Gelo, T. (ur.), 100 godina Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1920 – 2020, 158-173.

Udiljak Bugarinovski, Z. i Sirk, Ž. (2020.), Knjižnično-dokumentacijski centar, u: Gelo, T. (ur.), 100 godina Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1920 – 2020, 582-599.

Sirk, Ž. (2020.), Cjeloviti indeks osoblja Fakulteta 1920.-2020, u: Gelo, T. (ur.), 100 godina Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1920 – 2020, 644-665.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Željko Sirk, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/s/%C5%BEeljko-sirk