Milka Rimac Bilušić

Milka Rimac Bilušić

Milka Rimac Bilušić, univ. spec. oec. (Subotica, 23. rujna 1988. -), asistentica

Milka Rimac Bilušić srednjoškolsko gimnazijsko obrazovanje završava u Zagrebu te upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje 2013. godine završava sveučilišni diplomski studij poslovne ekonomije, smjer Menadžment, a 2019. godine sveučilišni specijalistički studij Organizacija i menadžment.

Nakon završetka diplomskog studija karijeru nastavlja u privatnom sektoru u poduzećima Orbico d.o.o., Adecco Hrvatska d.o.o. i Zagrebačka banka d.d. gdje uglavnom radi na aktivnostima iz domene upravljanja ljudskim potencijalima. Uz rad, od 2014. godine radi kao vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te izvodi seminarsku nastavu na kolegijima Menadžment, Management, Menadžerske vještine i Menadžment ljudskih potencijala.

Početkom 2019. godine zapošljava se kao asistent na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te nastavlja obrazovanje na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomija i Poslovna ekonomija. Milka je dobitnica Dekanove i Rektorove nagrade za izvrsne studentske radove, autorica nekoliko znanstvenih radova, a njeno područje znanstvenog interesa je menadžment s naglaskom na područje menadžmenta ljudskih potencijala.

DJELA:

Pološki Vokić, Nina; Najjar, Dijana; Rimac Bilušić, Milka (2019.), Should we invest in internal communication in order to build employees’ trust? – The relationship between internal communication satisfaction and organizational trust // BledCom 2019 – Trust and Reputation, Bled, Slovenija, 2019.

Vidović, Maja; Rimac, Milka (2013.), Percepcije studentske populacije u Hrvatskoj o ulozi i korisnosti sindikata // Zbornik radova okrugloga stola Uloga sindikata u suvremenome društvu / Pološki Vokić, Nina ; Obadić, Alka (ur.), Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. str. 75-98

Pološki Vokić, Nina; Rimac, Milka (2012.), Managerial competencies for sustainable future – perceptions of graduate students // Proceedings of the 6th International Conference "An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy - path to sustainable future" / Galetić, Lovorka ; Šimurina, Jurica (ur.), Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. str. 712-733

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/379292 [31.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Milka Rimac Bilušić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/clanovi-30611/milka-rimac-bilusic-univ-spec-oec/39807 [31.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Milka Rimac Bilušić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1wuBRUZ03NLAYoAVX47obB3go1DfQP7hh/edit [upisati datum pristupanja]