Lucija Rogić Dumančić

Lucija Rogić Dumančić

Lucija Rogić Dumančić (Zadar, 17. XI. 1985. –), docentica

Lucija Rogić Dumančić rođena je 17.11.1985. u Zadru. Osnovnu i srednju školu završila je u Biogradu na Moru. Ekonomski fakultet u Zagrebu upisala je 2004. godine, a 2008. godine je obranila diplomski rad na smjeru Gospodarska analiza i razvoj. Tijekom studija bila je stipendistica Zadarske županije (2004.-2008.). Specijalistički poslijediplomski studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“ upisala je 2009. godine, a 2011. obranila je rad pod naslovom „Uloga štednje i investicija u uravnoteženju tekućeg računa u Republici Hrvatskoj“. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2010. godine, a 10. srpnja 2014. obranila je doktorski rad pod naslovom „Utjecaj strukturnih politika na izvoznu konkurentnost Republike Hrvatske“.

Od rujna 2008. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U ožujku 2016. izabrana je za docenta na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Sudjelovala je u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju iz kolegija Makroekonomija i Ekonomska politika, na stručnom studiju iz kolegija Primijenjena Makroekonomija te na doktorskom studiju „Ekonomija i globalna sigurnost“ iz kolegija Makroekonomska politika. Mentorirala je više seminarskih, završnih i diplomskih radova. Sudjelovala je na više seminara o metodologiji istraživanja. U akademskoj godini 2015/2016 boravila je 3 mjeseca kao gost istraživač na Barcelona Graduate School of Economics u Barceloni. Objavila je više znanstvenih radova te je sudjelovala na više međunarodnih znanstvenih konferencija. Od rujna 2019. godine obnaša funkciju izvršne urednice u časopisu Ekonomski pregled.

Sudjelovala je kao istraživač na dva znanstvena projekta koja je financirao MZOS: (1) Financijska stabilnost, makroekonomska politika i aktivnost financijskih tržišta (2008 – 2011) i (2) Liberalizacija kapitalnog računa Hrvatske tijekom pristupa u Europsku Uniju (2011 – 2014). Nadalje, bila je istraživač na projektu "SPIRITH - Stvaranje preduvjeta za izgradnju računalnog makroekonomskog modela za Hrvatsku" (ESF, 2015. – 2016.). Pored navedenih, sudjelovala je i na projektu „Ekonomske politike za poboljšanje izvozne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva“, financiran od strane Sveučilišta u Zagrebu temeljem natječaja za financijsku potporu istraživanjima (2013 - 2014), te na „Implementation of stohastic dynamic economic analysis and nonlinear econometric analysis in education and research financiran od strane Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, (2012. – 2013.). Lucija Rogić Dumančić sudjelovala je na HRZZ-ovom projektu (2015-2019) „Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti zemalja Europske unije“. Lucija Rogić Dumančić i dalje sudjeluje na HRZZ-ovom projektu (2018-) „Osnivanje i razvoj Centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje (MacroHub)“.

Njeni glavni istraživački interesi pokrivaju vanjsku neravnotežu, bilancu plaćanja i tekući račun, izvoznu konkurentnost i necjenovne faktora, financijsku razvijenost i funkcioniranje EU. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom

DJELA:

Sekur, T., Mustać, N. & Rogić Dumančić, L. (2020) Convergence and Decoupling in the European Union. U: Družić, G. & Gelo, T. (ur.) Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED). Zagreb, Croatian Academy of Sciences and Arts and Faculty of Economics and Business University of Zagreb, str. 55-68.

Rogić Dumančić, L. (2020) Rewriting the export function: the role of non-price competitiveness factors in boosting exports in the Republic of Croatia. U: Leko Šimić, M. & Crnković, B. (ur.) RED 2020 - Region, Entrepreneurship, Development. Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, str. 1326-1337.

Rogić Dumančić, L. (2020) Sustainability of the trade balance of goods in the Republic of Croatia. U: Leko Šimić, M. & Crnković, B. (ur.) RED 2020 - Region, Entrepreneurship, Development. Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, str. 1315-1325.

Hodžić, S., Rogić Dumančić, L. & Bečić, E. (2019) Financial Stability of Pension System in the European Union Member States. U: Proceedings of the 52nd International Academic Conference, Barcelona. Barcelona, IISES, str. 160-168.

Raguž Krištić, I., Rogić Dumančić, L. & Arčabić, V. (2019) Persistence and stochastic convergence of euro area unemployment rates. Economic modelling, 76, 192-198 doi:10.1016/j.econmod.2018.07.032.

Raguž Krištić, I. & Rogić Dumančić, L. (2018) Product market integration in the Euro area. U: Načinović Braje, I., Jaković, B. & Pavić, I. (ur.) Proceedings of 9th Interantional Conference: An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development. Zagreb, Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb, str. 116-128.

Bogdan, Ž. & Rogić Dumančić, L. (2018) Strukturna prilagodba i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. U: Družić, G. & Družić, I. (ur.) Zbornik radova znanstvenog skupa: "Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva". Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb ; HAZU, str. 103-130.

Rogić Dumančić, L. & Mačkić, V. (2017) What Drives Competitiveness: The Case of New EU Member States. U: RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies. Barcelona, Španjolska, str. 161-175 doi:10.19275/RSEPCONFERENCES135.

Rogić Dumančić, L. & Raguž Krištić, I. (2017) Testing the convergence of current account balance in selected EU countries before and after the introduction of the euro. U: 92nd Annual Conference, Western Economic Association International (WEAI). San Diego, SAD, 25-29.06.2017.

Raguž Krištić, I. & Rogić Dumančić, L. (2017) The impact of the European Monetary Union accession on the convergence of unemployment rates between the member countries. U: 92nd Annual Conference, Western Economic Association International (WEAI). San Diego, SAD, 25-29.06.2017.

Arčabić, V., Globan, T., Nadoveza, O., Rogić Dumančić, L. & Tica, J. (2016) Does the foreign income shock in a small open economy DSGE model fit Croatian data?. U: Galetić, L., Načinović Braje, I. & Jaković, B. (ur.) 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital" Proceedings. Zagreb, Faculty of Economics & Business, str. 351-357.

Arčabić, V., Globan, T., Nadoveza, O., Rogić Dumančić, L. & Tica, J. (2016) Macroeconomic effects of productivity shocks - a VAR model of a small open economy. U: Galetić, L., Načinović Braje, I. & Jaković, B. (ur.) 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital" Proceedings. Zagreb, Faculty of Economics & Business, str. 358-365.

Delić, A. & Rogić Dumančić , L. (2016) Utjecaj razvijenosti financijskog sustava na gospodarski rast zemalja srednje i istočne Europe. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 67 (6), 535-556.

Bogdan, Ž. & Rogić Dumančić, L. (2016) Konkurentnost hrvatskog gospodarstva. U: Obadić, A. & Tica, J. (ur.) Gospodarstvo Hrvatske. Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 127-163.

Arčabić, V., Globan, T. & Rogić Dumančić, L. (2016) Ekonomski odnosi s inozemstvom. U: Obadić, A. & Tica, J. (ur.) Gospodarstvo Hrvatske. Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 87-125.

Bogdan, Ž., Cota, B. & Rogić, L. (2015) Modeliranje funkcije robnog izvoza Republike Hrvatske u uvjetima recesije. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (4), 321-357. (https://www.bib.irb.hr/783342).

Rogić, L. (2014) Utjecaj strukturnih politika na izvoznu konkurentnost Republike Hrvatske, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Zagreb.

Cota, B., Bogdan, Ž. & Rogić, L. (2014) Export and Domestic Demand: Some Empirical Evidence in Croatia. U: Galetić, L., Spremić, M. & Šimurina, J. (ur.) Proceedings of the 7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy. Zadar, Faculty of Economics and Business, str. 101-124.

Bogdan, Ž., Cota, B. & Rogić, L. (2014) Uloga domaće potražnje u robnom izvozu Republike Hrvatske. U: Jurčić, Lj., Perić, J., Mlinarević, M., Vedriš, M., Smolčić Jurdana, D., Kovačević, D., Teodorović, I., Bačić, K., Lovrinčević, Ž., Blažević, B. (ur.) (ur.) Zbornik radova 22. tradicionalnog savjetovanja. Zagreb, Hrvatsko društvo ekonomista, str. 102-122.

Rogić, L. & Bogdan, Ž. (2012) Current Account Balance and Structural Adjustment in the Republic of Croatia. U: Galetić, L. & Šimurina, J. (ur.) Proceedings of the 6th International Conference "An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy - path to sustainable future". Šibenik, Faculty of Economic and Business, str. 314-333.

Rogić, L. & Bogdan, Ž. (2012) Utjecaj razvijenosti financijskog sustava na gospodarski rast u Republici Hrvatskoj. U: Družić, G. & Družić, I. (ur.) Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet, HAZU, str. 387-410.

Rogić, L. (2011) Uloga štednje i investicija u uravnoteženju tekućeg računa u Republici Hrvatskoj, magistarski rad, Ekonomski fakultet, Zagreb.

Cota, B., Bogdan, Ž. & Rogić, L. (2011) Macroeconomic Stress Testing of Croatian Banking System. U: Reić, Z. & Šimić, V. (ur.) Proceedings of the 9th International Conference Challenges of Europe: Growth and Competitiveness - Reversing the Trends. Split, Faculty of Economics in Split, str. 133-156.

Rogić Lucija & Bogdan Željko (2011) Utjecaj financijske integracije na gospodarski rast posttranzicijskih zemalja. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9 (1), 141-166.

Rogić, L. (2011) Održivost deficita tekućeg računa bilance plaćanja u Republici Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9 (2), 17-33.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/308651 [26.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Lucija Rogić Dumančić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-lucija-rogic-dumancic-31045/31045 [26.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Lucija Rogić Dumančić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1O_3k8l4FyKdbvXZKMb-oow5lJfM7CZ8m/edit [upisati datum pristupanja]