Ana Radošević

Ana Radošević

Ana Radošević, mag. math. (Zagreb, 29. V. 1990. -), asistentica

Ana Radošević rođena je 29. svibnja 1990. godine u Zagrebu, gdje je pohađala osnovnu (OŠ Ive Andrića) i srednju školu (XV. gimnazija). Nakon završetka srednje škole, 2009. godine upisuje preddiplomski studij Matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu 2012. godine upisuje diplomski studij Primijenjene matematike te ga 2014. godine završava obranom diplomskog rada pod naslovom „Teoremi ulaganja Soboljevljevih prostora i primjene“ (mentor: prof. dr. sc. Mladen Jurak).

U razdoblju od 2015. do 2017. radi kao Softverski inženjer u IN2 d.o.o. U međuvermenu, 2016. godine upisuje Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te se 2017. godine zapošljava kao asistentica na Katedri za matematiku Ekonomskog fakulteta na istom sveučilištu. Godine 2019. upisuje doktorski studij i na Karlovom sveučilištu (eng. Charles University) u Pragu prema sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i Karlovog sveučilišta za stjecanje dvojnog doktorata.

Članica je Seminara za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta te na projektima Analiza problema interakcije fluida i struktura s primjenama (HRZZ IP-2018-01-3706), Višeskalni problemi u mehanici fluida (HRZZ IP-2019-04-1140) i Partial differential equations in mechanics and thermodynamics of fluids (Czech Sciences Foundation GA19-04243S).

Rad s mentorima Borisom Muhom i Šárkom Nečasovom pod naslovom „A uniqueness result for 3D incompressible fluid-rigid body interaction problem“ prezentirala je na konferencijama ApplMath18 (Šibenik, Hrvatska, 2018.) i Mathflows 2020 (Będlewo, Poljska, 2020.) te na ljetnoj školi ESSAM, Course on Mathematical Aspects of Fluid Flows (Kacov, Češka Republika, 2019.).

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ana Radošević [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/matematika/clanovi-31392/ana-radosevic-mag-math/31396 [26.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ana Radošević [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1YTNKeg9b_j1eISI2v8f-UKmluRjhMhLX/edit [upisati datum pristupanja]